Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenia, młodzież i sport w Europie. Przedsięwzięcie oferuje możliwości  zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wzięcie udziału w  zagranicznych stażach zawodowych.  Jest szansą na odbycie ciekawych podróży, poznanie kultury i tradycji danego kraju, ćwiczenie języków obcych.

Grupa 30 uczennic i uczniów z Zespołu Szkół  nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, w ramach projektu ,,Zagraniczna mobilność szansą na rozwój”, przez miesiąc – od 4 czerwca do 3 lipca- przebywała  we Włoszech. Reggio Emilia - miasto, w którym się zatrzymali - ma historyczną przeszłość i wiele uroku. To tu w 1797 r. została zaprezentowana trójkolorowa włoska flaga, to tu - w tym samym roku - Józef Wybicki napisał słowa pieśni, która później stała się polskim hymnem narodowym. Nieopodal miejsca zakwaterowania młodzieży znajdowała się pamiątkowa tablica i muzeum przypominające o tych wydarzeniach. Warto podkreślić, że grupa mieszkała   w centrum Starego Miasta, w sąsiedztwie największych zabytków Reggio Emilia -  powstałych w  XIII w.

naglowek erasmus

Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie ogłasza rekrutację do projektu „Zagraniczna mobilność szansą na rozwój” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej uczniów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizacje 4 tygodniowych praktyk zagranicznych we włoskich przedsiębiorstwach, w ramach których uczestnicy będą pracować zgodnie z godzinami pracy danej firmy. W weekendy przewidziane są wycieczki turystyczne. Mobilność odbędzie się w terminie 05.06.2022 – 02.07.2022.

Uczestnicy w ramach projektu mają zapewnione:

-przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne

-transport do Włoch i z powrotem (miejscowość Reggio Emilia)

-ubezpieczenie

-zakwaterowanie i wyżywienie (obiadokolacje)

-opiekę i mentoring

Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas I, II i III ( z wyjątkiem klas III THp, III TRp, IIITLp, III TIp, III TEp, które mają obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2022).

Szczegółowe zasady rekrutacji, regulamin oraz wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie szkoły w zakładce ERASMUS
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 31.01.2022 do 14.02.2022 w  formie elektronicznej na adres e mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

(dokument powinien być zeskanowany z podpisami ręcznymi) lub osobiście w Sali 14 albo sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00                          

Szczegółowych informacji udziela:

Koordynator – Piotr Szutoczkin

 

Regulamin rekrutacji do programu

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 - Karta oceny (nie drukujemy - tylko do wglądu)

Grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w ramach programu Erasmus +  odbyła we wrześniu staż pracy we Włoszech. 30 uczniów - wybranych w procesie rekrutacji z różnych typów technikum -  pod opieką dwojga nauczycieli 31 sierpnia wyruszyło z Kutna w daleką podróż. Praktyki zawodowe odbywały się w firmach odpowiadających profilowi kształcenia danej osoby. Uczniowie mieszkali w malowniczym mieście Reggio Emilia, skąd wielu z nich podróżowało do pobliskich miejscowości lub odbywało staż  na miejscu. W wolnym czasie wyjeżdżali na wycieczki do urokliwych włoskich miast. Uczniowie zwiedzili Wenecję, Mediolan oraz Bolonię.

 Zagraniczny staż  przyniósł młodym ludziom wiele korzyści: otrzymali bardzo ważny dokument- certyfikat Europass, zdobyli bezcenne doświadczenia i mieli możliwość nauki płynnej komunikacji w języku angielskim. Ponadto każdy z uczestników wyjazdu niewątpliwie zapamiętał podstawowe zwroty w  języku włoskim. Zdobyte doświadczenie i umiejętności będą zapewne atutem w życiu zawodowym uczniów ,,Grabskiego”. 

 29 września grupa uczniów zakończyła swój pobyt we Włoszech i  powróciła do Kutna. Wszyscy są pełni pozytywnych wrażeń i miłych wspomnień. 

Wyjazd  w ramach programu Erasmus+  koordynowali: pani wicedyrektor Iwona Smolińska i nauczyciel języka angielskiego - pan Piotr Szutoczkin. Opiekunami na wyjeździe były pani Luiza Collins, nauczyciel języka angielskiego oraz pani Agata Krzyżyńska, nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

 
Jesteśmy w trakcie przygotowań do wyjazdu. 30 uczestników odbywa cykl szkoleń przygotowujących do miesięcznego pobytu za granicą.
Uczniowie biorą udział w zajęciach z języka włoskiego, angielskiego, uczęszczają na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz poszerzają swoją wiedzę na tematy związane z kulturą i geografią Włoch. Oto kilka zdjęć z ostatnich zajęć:"
 
Zajecia języka włoskiego
wloski
 
Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne
 
"Przygotowanie pedagogiczne uczniów do wyjazdu na staż we Włoszech"

naglowek erasmus

Międzynarodowe praktyki

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Zapraszamy klasy I na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 26.03.2019 (wtorek) o godzinie 15.10. Proszę pojawić się pod salą nr 14.
Zapraszamy także osoby, które nie były obecne podczas pierwszego terminu.

Przypominamy, że pytania są dostępne w załączniku nr 1, który jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus.
Rozmowa będzie krótka, około 3 – 4 minuty. Do kandydata należy wybór, czy odbywa rozmowę w języku polskim czy angielskim.
Proszę pamiętać, że rozmowa w języku angielskim umożliwia zdobycie dodatkowych punktów.

Życzymy powodzenia

naglowek erasmus

Międzynarodowe praktyki

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

 Rozpoczynamy  kolejny etap rekrutacji – rozmowę kwalifikacyjną. Odbędzie się ona w dwóch terminach. 

Zapraszamy uczniów klas II i III, którzy złożyli wniosek w dniu 19.03.2019 (wtorek) na godzinę 15.10 pod salę nr 14.

Przypominamy, że pytania są dostępne w załączniku nr 1, który jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus.
Rozmowa będzie krótka, około 3 – 4 minuty. Do kandydata należy wybór, czy odbywa rozmowę w języku polskim czy angielskim.
Proszę pamiętać, że rozmowa w języku angielskim umożliwia zdobycie dodatkowych punktów. 

Klasy pierwsze odbędą rozmowę w kolejnym terminie, wskazanym w najbliższych dniach.  

Życzymy powodzenia

naglowek erasmus

Międzynarodowe praktyki -REKRUTACJA

Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie Ogłasza rekrutację do projektu „Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej uczniów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizacje 4 tygodniowych praktyk zagranicznych we Włoskich przedsiębiorstwach. 

Uczestnicy w ramach projektu mają zapewnione:

-przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne

-transport do Włoch i z powrotem 

-ubezpieczenie

-zakwaterowanie i wyżywienie 

-opiekę i mentoring

Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas I i II,( które w momencie mobilności będą w klasach II i III) na kierunkach :

technik logistyk, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik ochrony środowiska, technik ekonomista. 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie szkoły w zakładce ERASMUS
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 28.01.2019 do 01.03.2019 w Sali nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udziela: 

Koordynator – Piotr Szutoczkin

Regulamin rekrutacji do programu

Aneks do regulaminu Erasmus

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 - Karta oceny

erasmus

„Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery” to projekt  Erasmus+  skierowany do 30 dziewcząt i chłopców kształcących się na kierunkach: technik informatyk, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik logistyk, technik ochrony środowiska. W projekcie zaplanowano udział z wszystkich kierunków w jakim kształcą się uczniowie naszej szkoły, by nie dopuścić do dyskryminacji jakiekolwiek ucznia. W ramach projektu zostaną zrealizowane 4 tygodniowe praktyki zawodowe we włoskich przedsiębiorstwach. 

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i kompetencji zawodowych uczniów. Cele szczegółowe projektu to:

-  podwyższenie i zdobycie nowych kompetencji zawodowych, 

- możliwość sprawdzenia się i zdobycia doświadczenia zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy,

- wymiana doświadczeń, porównanie posiadanej wiedzy, 

- nawiązanie międzynarodowych kontaktów, 

- poznanie zasad funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw, odrębnej kultury organizacyjnej, zachowań ludzkich w innych realiach gospodarki rynkowej. 

Uczniowie będą mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym oraz rozwiną umiejętność adaptacji i pracy w zespole. Uczestnicy projektu nabędą też lub podniosą swoje kompetencje osobiste i społeczne. Młodzież dzięki udziałowi w projekcie będzie miała możliwość podniesienia znajomości kultury włoskiej i wartości europejskich, propagowania postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur. 

Projekt przyniesie korzyści także szkole. Stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych młodych osób z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektem, organizowania zagranicznych mobilności oraz umiejętności współpracy międzynarodowej. Przede wszystkim da możliwość poprawy oferty edukacyjnej, jej dostosowanie do wymogów europejskiego rynku pracy oraz uzyskania przez szkołę renomy instytucji nowoczesnej i dynamicznej.

Projekt wpisuje się także w cele strategii „Edukacja i szkolenia 2020”. Celem projektu jest zwiększenie szans młodych osób na rynku pracy i ich zdolności adaptacyjnej poprzez ich udział w mobilności zagranicznej, jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia, m.in. nabywanie kluczowych kompetencji praktycznych, poprawę kompetencji językowych, społecznych, organizacyjnych. Istotnym założeniem jest także promowanie równości społecznej i aktywności obywatelskiej. 

Projekt zakłada możliwość nabywania, uaktualniania i rozwijania przez całe życie umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych zwiększających szanse na rynku pracy, sprzyja rozwijaniu aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego. Młodzież ma szansę lepiej skoncentrować się na umiejętnościach i kompetencjach, które są niezbędne na rynku pracy, na promowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości. Rozwój kreatywności, świadomości kulturowej, osobistej satysfakcji, to elementy, które projekt niewątpliwie zakłada.