Drukuj
Odsłony: 38134

Podejmując naukę w zawodzie technik handlowiec, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 Będziesz umiał:

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy księgowe, ekonomiczno-finansowe, kadrowo-płacowe, magazynowo -sprzedażowe, kancelaryjne i kalkulacyjne (np. InsERT GT)

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

Wiadomości i umiejętności z zakresu handlu i marketingu umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język obcy