Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie
ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno

Konto w Bank Pekao Nr 15 1240 3190 1111 0011 0346 7840

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na nr konta bankowego lub w sekretariacie szkoły.

W treści przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Skład prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w roku szkolnym 2020/2021:

  • Szymańska Elżbieta - Przewodniczący Rady Rodziców 
  • Sołek Iwona - Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców 
  • Stachowska Agnieszka - Sekretarz Rady Rodziców 
  • Osińska Małgorzata - Członek Rady Rodziców
  • Tarczyńska Krystyna - Członek Rady Rodziców 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w roku szkolnym 2020/2021:

  • Krakus Wiola - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Przybysz Mariusz - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Ledzion Anna - Członek Komisji Rewizyjnej 

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 84 ustawy Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły.