Rok 2022 to szczególny czas w kalendarzu Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego. W 1932 r. powstała Koedukacyjna Szkoła Handlowa Związku Kupiectwa Polskiego. Od tej pory kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów piszą karty historii nie tylko szkoły, ale także miasta Kutna. Handlówka, CRS, Ekonomik, a teraz „Grabski” na stałe wpisały się w tradycję szkolnictwa zawodowego naszego regionu. Z okazji Jubileuszu 90-lecia, który miał miejsce w Kutnowskim Domu Kultury, swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Wiceminister Edukacji i Nauki  pan Tomasz Rzymkowski,
 • Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pani Paulina Matysiak,
 • Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Tadeusza Woźniaka reprezentował Janusz Kołodziejski – dyrektor biura,
 • Pani Iwona Kaca – Dyrektor Delegatury w Kutnie  reprezentowała Łódzkiego Kuratora Oświaty – pana Waldemara Flajszera, 
 • Pan Piotr Bartosiak – Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
 • Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego – pan Marek  Ciąpała oraz radni Rady Powiatu,
 • Pani Magdalena Krupińska-Kotulska – Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego,
 • Pan Artur Gierula – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kutnowskiego,
 • Pan Marek Jędrzejczak- radny powiatowy,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Kutno – pan Zbigniew Wdowiak,
 • Wójtowie  gmin:  Kutno i gmin powiatu kutnowskiego,
 • Dziekan i proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie - ks. Jerzy Swędrowski,
 • Przedstawiciele Rodziny Patrona szkoły - pani Urszula Weber-Król oraz pan Grzegorz Grabski,
 • Przewodniczący i Prezesi związków zawodowych działających w oświacie,
 • Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy – pan Robert Jaska oraz liczna reprezentacja dyrektorów szkół i członkowie stowarzyszenia, 
 • dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kultury, prezesi organizacji pozarządowych, pracodawcy,  darczyńcy, absolwenci,  emerytowani dyrektorzy -  pani Zofia Falborska ,  pan Zygmunt Pietrzykowski,  pan Czesław Nowak. Licznie przybyły też zaproszone media.

photo fb    photo

W ramach III pikniku "Brawo Grabski" oraz obchodów 90 -lecia powstania szkoły odbył się konkurs wiedzy o naszym patronie  pt.: Władysław Grabski i jego czasy.

Wzięły w nim udział wszystkie pierwsze i drugie klasy reprezentowane przez trzyosobowe zespoły. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące zarówno życia prywatnego, jak i działalności politycznej oraz naukowej ministra skarbu oraz dwukrotnego premiera. Na uczestników czekało ponad 100 pytań dotyczących postaci Władysława Grabskiego! Po bardzo zaciętej walce wygrali  przedstawiciele klasy I TL:  Błażej Kuźmiński,  Piotr Wiśniewski, Jakub Zachmac, drugie miejsce zajęła klasa II TP: Maciej Bajerski, Mateusz Jagodzki,  Konrad Włodarczyk, a trzecie klasa I TE w składzie: Michalina Sobolewska, Daria Wronkowska i Oliwia Ossowska.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: dr Piotr Stasiak – Muzeum Regionalne w Kutnie, p. Iwona Smolińska – dyrektor w Zespole Szkól nr 3 w Kutnie oraz nauczyciele historii: p. Grzegorz Jaskułowski  i p. Piotr Bielicki, który był nie tylko pomysłodawcą, ale także prowadzącym zmagania konkursowe.

Atrakcyjne nagrody -  książki o tematyce historycznej oraz kupony na pizzę ufundowane zostały przez Dyrektora  Zespołu Szkół Nr 3 - p. Wojciecha Banasiaka.

 

 

Podczas III pikniku "Brawo Grabski" w Zespole Szkół nr 3 w Kutnie miał miejsce debiut szkolnego zespołu historyczno-tanecznego "Kontredans", który  rozpoczął swoją działalność w październiku 2021 roku pod kierunkiem nauczyciela historii – p. Piotra Bielickiego. Wspaniały pokaz taneczny uświetnił obchody Jubileuszu  90-lecia istnienia szkoły.  

Nazwa zespołu nawiązuje do kontredansów, czyli  bardzo popularnych tańców w XVII-XVIII wieku. Po oficjalnym występie był też czas na wspólną zabawę i taniec z uczestnikami pikniku, oczywiście w rytmie kontredansów.

Zespół wystąpił w składzie: Natalia Drzewiecka, Aleksandra Szydłowska i Wioletta Sztorch (klasa II TE), Gabriela Sabadasz (klasa II TR), Karolina Piekarska, Aleksandra Morawska i Julia Zalewska (klasa III TRp), Tatiana Śliwińska (klasa III TEp), Wiktoria Górkiewicz i  Karolina Gruszka (klasa III TEg) oraz Kamil Majkowski i Kacper Pędzikowski (klasa II TL).

"Kontredans" to partnerska inicjatywa Muzeum Regionalnego w Kutnie i Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.

W Zespole Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie było dziś kolorowo i wesoło. Szkoła rozpoczęła obchody 90-lecia swojego istnienia. Jubileuszowa gala i zjazd absolwentów odbędą się w sobotę 4 czerwca, a dziś obchodzono XVII Święto Szkoły i III Piknik  BRAWO  GRABSKI, którego hasłem było „Grabski wypływa na szerokie wody”, a motywem przewodnim szanty czyli piosenki żeglarskie. 

Uroczystość otworzył pan dyrektor Wojciech Banasiak, który w swoim wystąpieniu nawiązał do Jubileuszu oraz tradycji i osiągnięć szkoły, a także życzył wszystkim miłej zabawy. 

Część artystyczną rozpoczął pokaz tańców dawnych w wykonaniu szkolnej grupy Kontredans prowadzonej przez nauczyciela historii pana Piotra Bielickiego. Uczniowie w tradycyjnych strojach mieszczańskich zaprezentowali kilka kontredansów, chętnie tańczonych nie tylko na dworach, ale również w portowych tawernach. Następnie Gabriela Sabadasz kl. II TR, Paulina Dębowska kl. III TOŚ i Angelika Andrzejewska kl. II TL zaśpiewały kilka popularnych szant. W dalszej części Pikniku zainteresowani uczyli się wiązania węzłów żeglarskich pod kierunkiem Kamila Zarzyckiego kl. III TOŚ, grali w statki, ping-ponga i gry planszowe, brali udział w zabawach sprawnościowych oraz tańczyli przy ulubionych przebojach. Mogli również skorzystać z przygotowanego poczęstunku (herbatników, jogurtu i słonych przekąsek), a strudzeni zabawą wypoczywali na leżakach w cieniu palm, wyczarowanych przez panią Monikę Kowalską, odpowiedzialną za scenografię. 

„Wywrócił całą literaturę klasyczną na Litwie, leciały spod jego pióra jak grad ballady i poema w nowej formie pisane i rozogniały umysły młodzieży” – pisał w  pamiętnikach Kajetan Koźmian. Mowa o „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza, które na zawsze zmieniły oblicze polskiej literatury. W 2022 r. przypada 200. rocznica ich wydania i temu wydarzeniu postanowiliśmy poświęcić IV Dni Polskiej Kultury i Historii.

W ostatnim tygodniu marca odbył się szereg działań mających na celu upamiętnienie tego wydarzenia. Uczniowie klas II TR i IIITRp przygotowali prezentacje multimedialne na temat „Szekspir inspiruje polskich romantyków” oraz „Mickiewicz i Szekspir – próba porównania”. Przewaga uczucia i wyobraźni, intuicja psychologiczna oraz bezpośr edni, oparty na natchnieniu  sposób tworzenia sprawiły, że autor „Hamleta” był szczególnie bliski naszemu wieszczowi.

photo

poetycki

Nasza szkoła postanowiła w sposób szczególny upamiętnić 90. rocznicę powstania. 

Z inicjatywy pana dyrektora Wojciecha Banasiaka oraz Samorządu Uczniowskiego zrodził się pomysł posadzenia grabu. Nazwa tego pięknego drzewa nawiązuje do nazwiska patrona szkoły Władysława Grabskiego. Nic więc dziwnego, że otrzymało imię „Władysław”.

Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Kutno otrzymaliśmy sadzonkę grabu, który wyrośnie w przyszłości na piękne drzewo – symbol siły, wielkości i długowieczności. Będzie przypominał następnym pokoleniom o poprzednikach – uczniach i nauczycielach Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego.

W samo południe odbyło się uroczyste wsadzenie jubileuszowego grabu. W tym wydarzeniu udział wzięli: pan dyrektor Wojciech Banasiak, opiekunki Samorządu  Uczniowskiego, uczniowie wchodzący w skład SU oraz klasy I i II TOŚ pod opieką pani Joanny Maruszewskiej. 

Jak powiedział prowadzący uroczystość - przewodniczący SU Jakub Smakowski, cytując wiersz Leopolda Staffa,  nie ma:

„nic piękniejszego  niż wysokie drzewa

W brązie zachodu kute wieczornym promieniem (…)

I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa,

Z których widmami rośnie wyzwolona dusza...”

 Miejmy nadzieję, że zasadzone dzisiaj drzewo na zawsze związane będzie  nie tylko ze szkołą, ale też historią i kulturą społeczności miasta Kutna.

90lecie ciemne

Szanowni Państwo, 

Drodzy Nauczyciele i Absolwenci „Handlówki”, CRS-u, „Ekonomika” i „Grabskiego”

Niebawem minie 10 lat od dnia, w którym świętowaliśmy Jubileusz 80-lecia istnienia naszej szkoły. Udało nam się wówczas choć na chwilę ożywić wspomnienia, przypomnieć tych, którzy poprzez swoje zaangażowanie – pracę, naukę i pasję tworzyli karty historii szkoły. Zaprosiliśmy Państwa do odbycia niezapomnianej podróży w czasie, poczynając od 1932 roku, kiedy to w domu Braci Wyganowskich przy ulicy Bema – zaczęły odbywać się zajęcia… po rok 2012 na ulicę Kościuszki. Czas szybko płynie i już stoimy na progu kolejnej rocznicy. Wkrótce minie 90 lat, odkąd tworzymy wspólną historię „Handlówki”, CRS-u, „Ekonomika” i „Grabskiego”. Wszyscy dostrzegamy, że wprawdzie zmienia się rzeczywistość, zmieniają nauczyciele i uczniowie, zmieniają budynki i nazwa szkoły, jednak niezmienna pozostaje atmosfera życzliwości i otwartości wobec tych, którzy przekraczają jej progi, wczoraj i dziś.  Szkoła niczym  drzewo wrosła głęboko w nasze serca. Zadziwiające, że im dalej jesteśmy od tego, co przeżyliśmy, tym mocniej za tym tęsknimy. Pamięć to „malarz powrotów”. Nieustanna wędrówka przez życie wciąż trwa… i chociaż nie sposób przerwać jej biegu, można na moment „wrócić do przeszłości” i stać się częścią wspólnoty, której na imię „Nasza Szkoła”.  Spotkajmy się ponownie…! 


Uroczystości zjazdowe 
absolwentów, nauczycieli  i pracowników administracyjno – obsługowych 
odbędą się 04 czerwca 2022 roku.


 Będzie to niepowtarzalna okazja, by spotkać się po latach i powrócić do szkolnej ławy. 

 

Wojciech Banasiak

dyrektor szkoły