W dniu 5 lutego br. uczniowie klas II i III kierunku Technik Organizacji Reklamy udali się na wycieczkę przedmiotową do drukarni Studia Technik Cyfrowych w Łodzi.

Właściciel - pan Krzysztof Tomaszewski przyjął nas bardzo serdecznie i oprowadził  po firmie. Zobaczyliśmy, jak posługiwać się natryskowym drukiem solwentowym wykorzystywanym do przenoszenia cyfrowo zapisanych obrazów graficznych na podłoża rzeczywiste pokryte polichlorkiem winylu, np. folie samoprzylepne, tkaniny banerowe lub w inny sposób spreparowane materiały - papier, tkaniny lub folie poliestrowe. Zapoznaliśmy się także z ciekawą techniką nanoszenia grafiki atramentem rozpuszczonym w roztworach organicznych, wysychającym pod wpływem powietrza. Pan Tomaszewski z wielką pasją przybliżył nam historię druku, a także sposób działania maszyn drukujących, za co serdecznie dziękujemy.

Drugim punktem programu wycieczki było zwiedzanie Muzeum Sztuki. Wzięliśmy udział w warsztatach „WyKasz się”, podczas których staraliśmy się dowiedzieć, czy dzieło istnieje samo w sobie, czy może sens jego istnieniu nadaje odbiorca – interpretator? Jak się okazało, odpowiedź nie jest prosta!

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. M. Kowalska, p. L.Collins, p. J. Kołecka oraz p. A. Drapińska.