Przełom roku, czyli grudzień i styczeń, to okres intensywnej pracy dla sympatyków historii. W miesiącach tych organizowana jest największa liczba eliminacji do olimpiad i konkursów, w których miłośnicy historii z naszej szkoły biorą aktywny udział.

Już w najbliższy wtorek, czyli 15 grudnia, dwóch uczniów: Maciej Andrysiak z kl. III TE (op. p. Grzegorz Jaskułowski) i Przemysław Antczak z klasy II TOR (op. p. Piotr Bielicki) będzie reprezentowało ZS nr 3 w etapie międzyszkolnym olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683”.

18 grudnia odbędą się szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska”, w którym weźmie udział pięcioro uczniów naszej szkoły.

Wcześniej miały miejsce eliminacje do Olimpiady Solidarności. Test wiedzy najlepiej napisało, awansując do etapu wojewódzkiego, dwoje uczniów: Olga Piątkowska z klasy III TE (op. p. Grzegorz Jaskułowski) i Adrian Wiliński z klasy III TI (op. p. Piotr Bielicki).

Dużym sukcesem zakończyły się eliminacje do II etapu Olimpiady Historycznej. Pięcioro uczniów: Michalina Donakowska, Katarzyna Rosiak i Justyna Kryściak z klasy IV TOR oraz Aleksandra Sobczyk i Łukasz Winiecki z klasy IV TOT przygotowało prace, które oceniano w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Aleksandra i Justyna uzyskały awans do etapu okręgowego w Łodzi, który odbędzie się 9 stycznia. Opiekę nad grupą sprawował p .Piotr Bielicki.

Warto dodać, że 14 stycznia Łukasz Winiecki będzie reprezentował naszą szkołę w II etapie Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym. Dzień wcześniej (13 stycznia) odbędą się szkolne eliminacje do „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach”. W początkach stycznia odbędą się także dwa konkursy: „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!” oraz „Chrześcijańskie korzenie zjednoczonej Europy”, do których przygotowuje się duża, ponad dwudziestoosobowa grupa uczniów pod opieką nauczycieli historii p. Grzegorza Jaskułowskiego i p. Piotra Bielickiego.

Życzymy sukcesów!