9 listopada 2018 r. grupa wolontariuszy z ZS  nr 3 im. W. Grabskiego  kolejny raz odwiedziła pensjonariuszy w Domu Opieki Społecznej przy ul. Krzywoustego 11.  

Szkolne Koło Wolontariatu swoją współpracę z placówką rozpoczęło  we wrześniu 2016 r. Na mocy podpisanej umowy między dyrektorem DPS-u  i dyrektorem ZS nr3  im.  Grabskiego grupa uczniów systematycznie odwiedza pensjonariuszy , angażując się w zajęcia  terapeutyczne w tutejszej świetlicy. 

Tym razem dziewczęta z klasy IITL i I BTL chętnie włączyły się w przygotowania ozdób świątecznych na rzecz  placówki. Wolontariuszki - będące tu po raz pierwszy - zdecydowały, że będą odwiedzać to miejsce znacznie częściej. 

Młodzież, poznając mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,  kształtuje swoją wrażliwość na potrzeby ludzi starszych , samotnych, wymagających stałej opieki i duchowego wsparcia.  Spotkania oraz rozmowy z pensjonariuszami  i  pracownikami tej placówki są dla uczniów doskonałą lekcją wychowawczą , a także  okazją do zdobycia  pewnych życiowych doświadczeń.