W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła złożyła wniosek o uzyskanie funduszy unijnych na odbycie praktyk zawodowych za granicą w ramach programu Erasmus plus. Koordynatorem tych działań jest pan Piotr Szutoczkin, nauczyciel języka angielskiego, przy współpracy z panią wicedyrektor Iwoną Smolińską. Nasz projekt nosi nazwę „Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery”. W maju projekt uzyskał akceptację Narodowej Agencji Programu Erasmus plus i został przyjęty do realizacji.

W najbliższym roku szkolnym przeprowadzone będą procedury przygotowawcze, w wyniku których 30 uczniów „Grabskiego”  wyruszy na miesięczny staż zawodowy we Włoszech. Oprócz obowiązków będą czekać na młodzież wycieczki oraz dobra zabawa i bezcenne nowe znajomości na unijnym rynku pracy.