W naszej szkole poczesne miejsce zajmuje wychowanie do wartości. Wartością, którą uważamy za nadrzędną jest patriotyzm. Krzewienie miłości do ojczyzny i dumy z osiągnięć narodu polskiego realizuje się w szkolnej rzeczywistości m. in. na zajęciach edukacyjnych, w czasie corocznych festiwali Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny”, konkursów Wierszy Patriotycznych „Warto pamiętać”, spotkań ze świadkami historii oraz konkursów o tematyce patriotycznej. Jeden z takich turniejów odbywa się w naszej placówce już po raz czwarty i jest poświęcony szczególnego rodzaju bohaterom-Żołnierzom Wyklętym. Były ich tysiące, tylko część z nich znana jest z imienia i nazwiska, wielu zostało skazanych przez narzuconą przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich komunistyczną władzę na podwójną śmierć”: w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa i - na jeszcze straszniejszą- wymazanie z dobrej pamięci. Odtąd najbardziej oddani ojczyźnie ludzie, którzy po rozwiązaniu Armii Krajowej (19 stycznia 1945 roku), wierni wojskowej przysiędze, kontynuowali walkę z nowym okupantem  i narzuconą przez Sowietów władzą, nazywani byli reakcjonistami, bandytami lub częściej – w ogóle ich nie wspominano.

W 2011 roku z inicjatywy środowisk kombatanckich i śp. prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Lecha Kaczyńskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
uchwalił ustawę, aby pierwszego marca,  obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Okazją do poznania tragicznych i bohaterskich życiorysów Danuty Siedzikówny „Inki”, rotmistrza Witolda Pileckiego, podpułkownika Łukasza Kwiecińskiego
i wielu innych Niezłomnych, jest konkurs Żołnierze Wyklęci”. Od bieżącego roku  odbywa się  on   pod auspicjami Prezydenta Rzeczypospolitej.

W dniu 25 listopada 2016 roku odbył się etap szkolny Konkurs, do którego  przystąpiła liczna grupa 22 uczniów. 

Wyniki etapu szkolnego przedstawiają się następująco:

  • I miejsce-Piotr Rojek z klasy III TE( powtórzył sukces z ubiegłego roku)
  • II miejsce-Damian Święcki  z klasy III TL
  • III miejsce-Emilia Piątek z klasy II TE

Uczniowie zakwalifikowali się do II etapu( regionalnego) zawodów. 

Młodzież przygotowywali p. Grzegorz Jaskułowski i p. Piotr Bielicki.