nak_ratownictwo.jpgDnia 31.05.2007r. ostatnia grupa uczniów zakończyła 4 godzinne szkolenie "Pierwsza pomoc w nagłych zdarzeniach" pod kierunkiem pielęgniarza dyplomowanego p. Krzysztofa Florczaka. Odbyło się ona w ramach oświaty zdrowotnej prowadzonej przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jest to początek akcji mającej na celu wzbogacenie młodzieży o umiejętności praktycznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Dotychczas przeszkolone zostały 43 osoby.