Drukuj

Podejmując naukę w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, zdobędziesz  kwalifikacje z zakresu: 

Będziesz umiał

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: Corel Draw 2019, Corel PaintShopPro 2019, Corel Video Studio 2019, AutoCAD, Blender, Gimp, DaVinciResolved.

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

Wiadomości i umiejętności z zakresu grafiki i poligrafii cyfrowej umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka