informacja 30

We wszystkich szkołach w piątek 24 czerwca miało miejsce zakończenie roku szkolnego. Dzisiejszą uroczystość podsumowującą ostatnie 10 miesięcy zaszczycił swoją obecnością pan Marek Korytowski - starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie.
 
Do szkoły wpłynęły życzenia, gratulacje i podziękowania od pana Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji Narodowej oraz pana Waldemara Flajszera - Łódzkiego Kuratora Oświaty. Obecny na uroczystości pan Marek Korytowski przekazał wyrazy uznania i podziękowania w imieniu pani Iwony Kacy - dyrektora K.O. w Łodzi z siedzibą w Kutnie oraz własnym, zwracając uwagę na różnorodność działań podejmowanych przez nauczycieli oraz liczne sukcesy uczniów.
 
photo fb
 
Na początek głos zabrał dyrektor placówki pan Wojciech Banasiak, który powitał przybyłych na uroczystość oraz podziękował wszystkim pracownikom za całoroczny wysiłek i realizowane przedsięwzięcia, rodzicom uczniów za zaangażowanie, służenie pomocą i wspieranie działań szkoły, członkom Zarządu Powiatu za możliwość realizowania przedsięwzięć modernizacyjnych i projektów edukacyjnych, a Samorządowi Uczniowskiemu za kreatywność i wiele inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej.

zyczenia wakacje

zakonczenie 2021 22

20 czerwca 2022 r.  w "Grabskim" odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu wiedzy zorganizowanego w ramach projektu edukacyjnego W GRABSKIM O PODATKACH, który realizowano pod patronatem Urzędu Skarbowego w Kutnie. Rywalizowało w nim aż 23 uczniów, którzy rozwiązywali test zawierający 30 pytań z  zakresu podatków majątkowych, dochodowych oraz pośrednich.

Najlepszą wiedzą  wykazały się: Magdalena Gładysz, Julia Pawłowska, Julia Buczkowska, uczennice klasy II technik ekonomista.

Nagrody laureatom konkursu oraz upominki pozostałym uczestnikom wręczyli: p Agnieszka Lewandowska reprezentująca Urząd Skarbowy w Kutnie i p. dyrektor Wojciech Banasiak. 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Podarunki ufundowane zostały przez  Izbę Skarbową w Łodzi oraz Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie.

Koordynatorem projektu była p. Agnieszka Drapińska.

Uczniowie klasy III TOŚp w ostatnich dniach nauki odwiedzili elektrociepłownię miejską ECO KUTNO.
Mieli okazję zapoznać się m.in. z zasadami funkcjonowania żużlarza, szafy sterowniczej, stacji przygotowania wody, maszynowni, hali kotłów, układu pompowego, rozdzielni oraz sterowni, a także przyjrzeć się wnętrzu komina ciepłowniczego. Kutnowski zakład wytwarza w jednym procesie technologicznym energię elektryczną oraz ciepło w postaci wody o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej. Była to więc doskonała okazja, aby w praktyce zapoznać się ze zjawiskiem kogeneracji, którego wynikiem jest ciepło dostarczane do naszych domów.
Uczniowie klasy technik ochrony środowiska poznali zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach doradztwa zawodowego. Byłą to też ciekawa lekcja ekologii.

image.jpeg

W  dniu 13.06.2022 r.  klasa III THg miała możliwość wzięcia udziału w drzwiach otwartych w firmie FRESENIUS KABI POLSKA. Fresenius Kabi jest globalną firmą działającą w obszarze opieki zdrowotnej, specjalizującą się w produkcji żywienia klinicznego, leków ratujących życie oraz technologii infuzyjnej i transfuzyjnej. Oprócz tego firma jest największym producentem płynów infuzyjnych w Polsce i jedynym zakładem produkującym innowacyjne opakowania KabiPac i KabiClear.
 

W Kutnie, na ulicy Sienkiewicza, mieści się Wytwórnia Płynów Infuzyjnych, która jest częścią korporacji i produkuje rocznie ponad sto milionów opakowań płynów dostarczanych
do szpitali w Polsce i w Europie. Firma jest ważnym lokalnym pracodawcą, dając zatrudnienie coraz większej liczbie osób.Nasi uczniowie mieli możliwości poznania specyfiki funkcjonowania każdego działu, m. in.: kontroli jakości, utrzymania ruchu, magazynu. Zobaczyli, jak przebiega proces produkcji i pakowania płynów infuzyjnych. Być może w przyszłości znajdą zatrudnienie w tej nowoczesnej, wciąż rozwijającej się firmie.

Koordynatorem wycieczki przedmiotowej była Sylwia Kubiak.