zyczenia swiateczne

Nie od dziś wiadomo, że współczesne biblioteki to miejsca, w których nie tylko można wypożyczyć książki, przeczytać czasopisma czy znaleźć ważne informacje. Takie funkcje pełniły kiedyś. Biblioteki coraz częściej stają się  centrami kultury, w których odbywają się spotkania z twórcami, wystawy malarstwa, konkursy literackie czy recytatorskie. W mikołajkowy wieczór w MiPBP w Kutnie Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki i Koło Kobiet Aktywnych przygotowały wiele atrakcji. Wśród nich był pokaz mody, a w roli modelek wystąpiły uczennice z kutnowskich szkół ponadgimnazjalnych. Kreacje były piękne, modne i na różne okazje. Warto nadmienić, że w pokazie znakomicie zaprezentowały się uczennice ,,Grabskiego”: Aleksandra Domaradzka, Weronika Witkowska, Natalia Lewandowska, Dominika Tarka, Lilianna Czernielewska, Monika Kołaczyk, Daria Kłosowska i Angelika Klejps.

Dla wszystkich uczestników wieczoru przygotowano słodki poczęstunek.

 

15.12.2017 r. w Gimnazjum Nr 2 w Kutnie, odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie „Świąteczne Strzelanie”. Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie reprezentowali: Kinga Adamczewska, Mateusz Jóźwiak i Norbert Michalski. Każda szkoła ponadgimnazjalna mogła wystawić tylko jedną drużynę. Uczestnicy strzelali z pozycji stojącej i klęczącej. Nasi uczniowie zaprezentowali bardzo wysokie umiejętności i uplasowali się w czołówce zawodów.

Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do wychowania patriotycznego. Liczne przedsięwzięcia: festiwale, konkursy poezji patriotycznej , apele , akademie, gazetki okolicznościowe, służą temu szczytnemu celowi , jakim jest wychowanie do wartości.

Czyż patriotyzm nie należy do tych  najważniejszych? Przecież miłość do ojczyzny , własnego narodu ,jest siłą napędową   działań, poświęcenia i służby dla kraju; dla pomyślności rodaków. Krzewienie patriotyzmu wiąże się z poszukiwaniem odpowiednich wzorców osobowych.  Są nimi bez wątpienia żołnierze drugiej konspiracji. Tysiące z nich, tuż przed i po zakończeniu II wojny światowej, nie mogąc pogodzić się z nową sytuacją polityczną i narzuconą przez ZSRS władzą, nie złożyło broni i kontynuowało walkę o niepodległą i sprawiedliwą Polskę. Los ,,żołnierzy wyklętych” był tragiczny. Ówczesna władza  ścigała ich, schwytanych  poddawała okrutnym torturom, a później zazwyczaj skazywała na śmierć: większość z nich na tę rzeczywistą, wszystkich zaś- na  cywilną. Żołnierze drugiej konspiracji mieli na zawsze zniknąć z dobrej ludzkiej pamięci: mieli zostać wyklęci- raz na zawsze. Za wierność złożonej przysiędze wojskowej życiem zapłacili m.in. rotmistrz Witold Pilecki, podpułkownik Franciszek Kwieciński, Danuta Siedzikówna i wielu innych.

W naszej placówce czcimy pamięć Niezłomnych uczestnictwem w VII już edycji konkursu.

W etapie szkolnym ,który odbył się  06 grudnia 2017 roku wzięła udział szesnastoosobowa grupa uczniów z klas I- IV. Oto rezultaty rywalizacji:

  • I miejsce zdobył Damian Święcki z klasy IV TL
  • II miejsce- Piotr Rojek z klasy IV TE i Jakub Szymański z klasy III TH

Komisja konkursowa nikogo nie sklasyfikowała na III miejscu.

Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do etapu regionalnego konkursu.                                       

Młodzież przygotowywali  p. Iwona Smolińska – wicedyrektor szkoły i p. Grzegorz Jaskułowski.

5 grudnia 2017 r. w auli Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu „Azymut Zawód II”.  

Organizatorami byli:

  • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi z jednostkami podległymi:
  • Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Pabianicach,
  • Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ozorkowie,
  • Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Aleksandrowie Łódzkim,
  • Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Łęczycy.

Do celów konkursu należy  propagowanie wiedzy o rynku pracy, zapoznanie uczniów z bogatą gamą zawodów, uświadomienie zmiennego zapotrzebowania na określone kwalifikacje, wskazanie na stały proces zanikania jednych profesji i pojawiania się  innych, kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i promowanie postaw przedsiębiorczych, pobudzanie do refleksji na temat własnej kariery zawodowej, stwarzanie młodzieży możliwości osiągnięcia sukcesu w ramach budowania kariery zawodowej.

Na konkurs zgłoszono 126 prezentacji z całego województwa łódzkiego.  Praca Pauliny Łochyńskiej  z klasy IV TE  spotkała się z największym uznaniem jury i zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Opiekunem uczennicy była pani Maria Pływacz

30 listopada miał miejsce bardzo ciekawy wykład pana Henryka Lesiaka na temat doktora Antoniego Troczewskiego. Było to już drugie spotkanie wybitnego popularyzatora naszego regionu z młodzieżą z  ,,Grabskiego”- oba odbyły się w ramach projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Rok dla Niepodległej”. Tym razem w wykładzie uczestniczyli uczniowie klasy III TL.

Pan Henryk Lesiak jest autorem wielu książek i opracowań  na temat Kutna i postaci związanych z naszym miastem. Wśród nich znajduje się publikacja pt, ,,Doktor Antoni Troczewski- lekarz i działacz społeczny”.

Bohater wykładu znany jest wszystkim mieszkańcom Kutna. Przybył tu z Warszawy w 1891r. Pracował jako lekarz, ale podejmował również działalność publiczną na rzecz mieszkańców miasta. Z jego inicjatywy powstał Dochodowy Dom Straży Ogniowej i powołano do życia Szkołę Realną Polskiej Macierzy Szkolnej. Doktor Troczewski był społecznikiem, który angażował się w wydawanie ,,Tygodnika Kutnowskiego” i działalność towarzystw charytatywnych oraz kulturalnych, patriotą dbającym o rozwój ,,małej ojczyzny”. W 1923 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Całemu jego życiu przyświecały słowa: ,,Nic dla siebie- wszystko dla innych”.

Doktor Antoni Troczewski spotykał się wielokrotnie ze Stefanem Żeromski. i opowiadał mu o pracy lekarza w małym miasteczku. Istnieją przypuszczenia, iż pisarz zainspirował się jego wypowiedziami przy pisaniu swoich młodzieńczych utworów. Wśród znajomych  Doktora był wybitny polityk –Roman Dmowski. Warto nadmienić, że Roman Dmowski uczestniczył w pogrzebie Antoniego Troczewskiego.

Postać Doktora jest fascynująca, a pan Henryk Lesiak potrafi opowiadać z  niezwykłą z pasją- nic dziwnego, że 45 minut minęło błyskawicznie.

Organizatorkami spotkania były pani Elżbieta Trawczyńska i pani Dorota Chojnacka.

9.12 .2017 roku  uczniowie naszej szkoły: Krzysztof Tomczak z kl. II TE i Mateusz Jóźwiak  z kl. II TI, pod opieką p. Magdaleny Golonki wzięli udział w X Mikołajkowym Turnieju Scrabble w Warszawie. W konkursie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich typów szkół    z całej Polski. Miło nam poinformować,że Krzysiek zajął 2 miejsce, zaś Mateusz 4.

Scrabble to połączenie języka polskiego i matematyki. Na specjalnej planszy trzeba tak ułożyć litery, aby powstał najwyżej punktowany, poprawny wyraz. Można go sprawdzić  w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty wydanym przez PWN. Dobry scrabblista musi wykazywać się bogatymi zasobami leksykalnymi, świetną pamięcią, spostrzegawczością i pomysłowością pozwalającą na korzystne usytuowanie układanych słów na premiowanych polach. Nie bez znaczenia jest również umiejętność przewidywania możliwych posunięć przeciwnika i układanie własnych wyrazów w taki sposób, by ograniczyć możliwość wykonania wysoko punktowanego ruchu przez przeciwnika.

Wszystkich , którzy chcieliby rozwinąć umiejętność logicznego myślenia, pamięć i koncentrację  uwagi zapraszamy do spróbowania gry w scrabble.

Zajęcia organizowane są przez panią pedagog Magdalenę Golonkę.

Nasza szkoła stara się regularnie uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach charytatywnych mających na celu pomoc potrzebującym. Wsparcie takich działań to dla nas ogromna radość inspirująca do podejmowania kolejnych inicjatyw, ale przede wszystkim satysfakcja, że możemy dać coś od siebie osobom, które tego najbardziej potrzebują.

W tym roku postanowiliśmy wziąć udział w Szlachetnej Paczce. Jest to ogólnopolski, charytatywny projekt polegający na tym, iż darczyńcy przygotowują prezenty dla potrzebujących rodzin. Naszą paczkę przygotowaliśmy dla rodziny z Piątku - pani Bożeny i jej syna Mateusza. Mimo chorób i przeciwności losu są sobie bardzo bliscy. Rodzina zgłosiła zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe oraz środki czystości, bowiem na ich zakup często brakowało pieniędzy. Pani Bożena poprosiła również o odpowiedni ubiór na zimę dla siebie i syna: kurtki i buty.

paczka

5 grudnia po raz kolejny gościliśmy w szkole ekipę ze Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I tym razem udało nam się podarować potrzebującym szczególnie dużo tego drogocennego płynu. W akcji wzięło udział 38  uczniów z klas III i IV. Ma to podwójne znaczenie, bowiem jeden dawca może uratować życie dwóm biorcom. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach. Najbliższa już na wiosnę.

Koordynatorem akcji była p. Joanna Maruszewska.

02.12. 2017r.  ogłoszone zostały wyniki III edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Religijnej CECYLIADA 2017 , zorganizowanego pod honorowym patronatem Biskupa Łowickiego ks. Andrzeja Franciszka Dziuby, Prezydenta Miasta Kutno p. Zbigniewa Burzyńskiego, Starosty Kutnowskiego p. Krzysztofa Debicha i Dziekana Kutnowskiego ks. Jerzego Swędrowskiego. 

Nazwa konkursu wywodzi się od imienia św. Cecylii, męczennicy, której wspomnienie obchodzimy 22 listopada. Jest ona  patronką muzyków, zespołów i śpiewu kościelnego.  Przesłuchania konkursowe odbyły  się  30 listopada 2017 r. w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kutnie. Jury w składzie: p. Anna Jeremus- Lewandowska - profesor sztuk muzycznych, doktor habilitowany, nauczyciel klasy śpiewu solowego Akademii Muzycznej w Poznaniu, p. Hieronim Lewandowski- członek Rady Fundacji Promocji Muzyki ARTIFEX, p. Kinga Szczepanik- muzyk, pedagog, wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie, p. Teresa Karpińska - muzyk, pedagog, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie i p. Sławomir Pijanowski- prezes Regionalnego Towarzystwa Muzycznego, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie – wysłuchało wielu ciekawych wykonań pieśni religijnych. Oceniający specjaliści postanowili  w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne nagrodzić I miejscem duet reprezentujący ,,Grabskiego”- Aleksandrę Szukalską z kl. II TL i Julię Woźniak z kl. I TE. Uczennice do konkursu przygotowywała p. Emilia Koralewska. Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

4 grudnia reprezentacja ZS nr 3 im. W. Grabskiego zajęła trzecie miejsce w wojewódzkim półfinale  w piłce ręcznej chłopców, który odbywał się  w ramach Licealiady w Łowiczu. W zawodach zorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy wzięły udział drużyny z Łowicza, Skierniewic  i Kutna.

Reprezentacja  „Grabskiego” walczyła  we wszystkich meczach do ostatniej minuty, a każda bramka zdobyta przez zespół okupiona była ogromnym poświęceniem.

Nasi szczypiorniści  wystąpili  w składzie: Mateusz Kaźmierczak i Kacper Szymaniak z kl. IV TL, Kacper Gajewicz z kl. III TL, Mateusz Rosa z kl. II TH, Patryk Cieśliński, Przemysław Lipiec, Błażej Domański, Jakub Kowalski, Mateusz Jóźwiak z kl. II TI, Kacper Szyszka i Maciej Józefowicz z kl. II TE, Jakub Katarzyński z kl. I TL i Patryk Szadkowski z kl. II TL.

Gratulujemy  zawodnikom!