Podatki to rodzaj obowiązku obywatelskiego, natomiast wiedza w ich zakresie jest niezmiennie ważna zwłaszcza dla młodych ludzi.

Zarabianie, wydawanie i oszczędzanie pieniędzy bezpośrednio łączy się z tematyką podatków, dlatego nasza szkoła wyszła naprzeciw oczekiwaniom uczniów i zorganizowała w styczniu oraz lutym dwa spotkania z inspektorami Urzędu Skarbowego w Kutnie.

Podczas dyskusji zostały omówione zagadnienia z zakresu podatków majątkowych i dochodowych oraz zmiany w prawie podatkowym. Uczniowie zyskali mnóstwo cennych praktycznych informacji. Trzecie spotkanie na temat podatków pośrednich odbędzie się  w marcu.

Zwieńczeniem cyklu spotkań będzie I Szkolny Konkurs o Podatkach pod patronatem Urzędu Skarbowego w Kutnie, który wyłoni laureatów wiedzy w tej dziedzinie.

Koordynatorkami przedsięwzięcia są p. Agnieszka Drapińska i p. Sylwia Kubiak

14 lutego zakochani obchodzą swoje święto. Tego dnia odbyło się drugie już spotkanie z cyklu ,,Pora na lekturę”.  Projekt  ma na celu omawianie dzieł literackich w nawiązaniu do wydarzeń zaprezentowanych w tekstach. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rok dla Niepodległej, ponieważ prezentuje tematykę  najwybitniejszych, najważniejszych utworów  literatury polskiej oraz ich autorów. Walentynki wydawały się idealnym dniem na przypomnienie  ,,Zemsty” Aleksandra Fredry, w której przedstawiona została historia pary zakochanych- Klary i Wacława. Zresztą życiorys autora też wpisywał się w klimat tego wyjątkowego dnia.

W szkolnej bibliotece zainteresowani uczniowie z klas IV TL, IV TE, IV TI oraz IV TOR  rozmawiali o cechach  miłości romantycznej i oryginalności komedii Aleksandra Fredry,  zastanawiali się nad rodzajami komizmu i szukali ich przykładów w tekście , dyskutowali na temat postaci i oglądali prezentację najzabawniejszych scen z ,,Zemsty”. Poza tym, że spotkanie było okazją do powtórzenia przed maturą to jeszcze wprawiło wszystkich w dobry humor.  Wśród najwybitniejszych dzieł polskiej literatury   niewiele ma charakter zabawny, lekki, komediowy -i choćby dlatego warto przypomnieć sobie ,,Zemstę”.

Organizatorami spotkania byli: pani Dorota Chojnacka, pani Agnieszka Sędkowska i pan Robert Wilczyński.

Klasa II TL odbyła wycieczkę do firmy Kellogg -producenta płatków śniadaniowy i przekąsek. Uczniowie  zostali podzieleni na dwie grupy-  pierwsza  zwiedzała firmę 18.12.2017,  a druga 19.02.2018. Młodzież miała okazję zapoznać się z logistyką i automatyzacją produkcji oraz z systemem planowania materiałowego MRP.

Opiekę nad uczniami sprawowały: pani Anna Peda, pani Magdalena Trzeciak- Jóźwiak i pani Joanna Maruszewska. 

 

„The Wall” to show telewizyjne, które bije rekordy popularności w USA. Okazuje się, że coraz większą sympatią cieszy się również w Polsce. 19 lutego klasy I TE oraz III TOR wzięły udział w nagraniu dwóch odcinków tego popularnego programu w warszawskim studiu telewizyjnym. To była niezwykła przygoda. Uczniowie mogli  przekonać się,  jak wygląda telewizja „od kuchni”. Z perspektywy publiczności obserwowali nie tylko prowadzącego i zdenerwowanych uczestników, ale także pracę sztabu ludzi – reżysera, operatorów, oświetleniowców, animatora publiczności -współtworzących ten program. Kilkunastominutowe show powstawało około 3 godzin.  

Organizatorem wycieczki był Samorząd Uczniowski, a opiekę nad młodzieżą sprawowały: p. Agnieszka Sędkowska, p. Agata Krzyżyńska, p. Aleksandra Szymańska, p. Sylwia Kubiak

 

 

Święto zakochanych to znakomita okazja, by powiedzieć komuś kilka miłych słów…

Jak co roku  -14 lutego - w naszej szkole zorganizowana została poczta walentynkowa. Za jej pośrednictwem każdy  mógł przekazać  lubianej przez siebie osobie liścik z wyrazami sympatii. ,,Magiczna ławeczka” miała zachęcać zakochanych do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć. Na tę okoliczność Samorząd Uczniowski przygotował walentynkowe gadżety, by uatrakcyjnić pozowanie. Chętnych nie brakowało. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na walentynkowego listonosza, który roznosił  listy z zapewnieniami o sympatii. To był dzień pełen ciepła i życzliwości.

Koordynatorem święta był Samorząd Uczniowski wraz z  opiekunkami: panią Agnieszką Sędkowską i panią Sylwią Kubiak.

 

Miło nam poinformować, że projekt skierowany do uczniów naszego Technikum: pn. „Gotowi do pracy” znalazł się na liście zatwierdzonych do dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje i Umiejętności,  Poddziałania  XI.3.1. kształcenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, program doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewnienie kształcenia praktycznego, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych  dla kierunku Technik Organizacji Reklamy i Technik Informatyk, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, podniesienie ich kompetencji i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych.

Główne zadania projektu edukacyjnego to dedykowane  dla uczniów zajęcia dodatkowe  z zakresu zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA, z ochrony antystatycznej –  zwane ESD, AUTOCAD, CISCO, organizacja dla uczniów płatnych letnich staży zawodowych w firmach z terenu województwa łódzkiego. Dla nauczycieli ZS Nr 3 uczących na poziomie technikum w zawodach związanych z informatyką i organizacją reklamy – szkolenia z obsługi sprzętu, oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz specjalistyczne studia podyplomowe. Dodatkowo w ramach projektu przewidziany jest zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń i nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych wyżej wymienionych kierunków na kwotę prawie 400.000 zł.

Rezultatem realizacji pomysłu będzie nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, po odbytych zajęciach z zakresu informatyki, nowoczesnej elektroniki, otrzymają oni międzynarodowe Certyfikaty IPC i Zaświadczenia MEN. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom nauczyciele udoskonalą proces kształcenia zawodowego młodzieży. 

Wartością dodaną  przedsięwzięcia będzie skorzystanie z rezultatu projektu innowacyjnego „Edukacja i praca –  to się opłaca”  czyli zastosowanie racjonalizatorskiego podejścia do tworzenia programu staży zawodowych dostosowanego do wymagań pracodawców.

Projekt rozpocznie się z początkiem nowego roku szkolnego 2018/19 i realizowany będzie przez dwa kolejne lata z terminem zakończenia 30.09.2020 r. Jego założenia powstały bezpośrednio na podstawie wniosków z diagnozy szkolnej zatwierdzonej przez organ prowadzący szkołę. Poprzez jego przemyślane zaplanowanie i kompleksowe działania przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 10 IV RPOWŁ 2014 – 20.

Całkowita wartość zadania to kwota 1.913.028 zł, z czego 1.721.725 zł stanowi wielkość dofinansowania w ramach Unii Europejskiej.

Projekt zgodny jest ze  Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 
w zakresie Osi Priorytetowej XI.

3ti

frankofonia

 

26 stycznia odbył się apel, podczas którego pan dyrektor Wojciech Banasiak przedstawił analizę wyników nauczania i frekwencji w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.

 Młodzież uczy  się w 20 oddziałach klasowych ( w tym w  dwóch dwuzawodowych). Najlepsze klasy pod względem średniej ocen to:

 1. kl. II TL 3,88 wych. p. Anna Peda
 2. kl. II TOŚ 3,82 wych. p. Katarzyna Grześkowiak
 3. kl. III TOR 3,58 wych. p. Agata Krzyżyńska
 4. kl. III TL 3,52 wych. p. Elżbieta Trawczyńska
 5. kl. III TI 3,52 wych. p. Rafał Prętkiewicz
 6. kl. I TE 3,49 wych. p. Agnieszka Sędkowska
 7. kl. III TE 3,46 wych. p. Monika Kozarska
 8. kl. IV TE 3,45 wych. p. Joanna Maruszewska
 9. I TI 3,45 wych. p. Piotr Szutoczkin
 10. kl. II TI 3,30 wych. p. Jakub Tarnowski
 11. kl. IV TOR 3,27 wych. p. Renata Kubicka

Nowy plan lekcji
- obowiązuje od 12 lutego 2018 r.
(poniedziałek)

 

20 stycznia w restauracji ,,Korona” w Gostyninie odbył się bal studniówkowy uczniów klas maturalnych.

Władze szkoły, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, maturzyści i ich goście zostali powitani przez prowadzących uroczystość: Darię Kłosowską z klasy IV TE i Dominika Dębskiego z klasy IV TL. Poloneza tradycyjnie rozpoczynającego bal studniówkowy poprowadził pan dyrektor Wojciech Banasiak, któremu towarzyszyła uczennica klasy IV TL Natalia Kowalska. Za pierwszą parą podążały kolejne.  Zwyczajem naszej szkoły jest, że każdą klasę prowadzi jej wychowawca. Ruszył korowód uczestników- eleganckich dziewcząt i chłopców. 

Gdy wybrzmiały  dźwięki  poloneza głos zabrali prowadzący, którzy zauważyli, że ta noc jest ostatnią okazją do wspólnej,  beztroskiej zabawy. Następnie   przedstawiciel rodziców- organizatorów balu- pan Janusz Piaseczyński  zwrócił się do maturzystów życząc im śmiałości w stawianiu sobie celów i determinacji w ich osiąganiu, ale tego wieczoru – udanej zabawy. Pan Janusz Piaszczyński podziękował też panu dyrektorowi Wojciechowi Banasiakowi, pani wicedyrektor Henryce Engel i pani wicedyrektor Iwonie Smolińskiej za stworzenie szkoły, w której uczeń jest podmiotem, a nauczyciel jego życzliwym przewodnikiem po świecie wiedzy. Wyrazem uznania dla nauczycielskiego trudu stały się kwiaty, które uczniowie wręczyli swoim wychowawcom : klasa IV TL pani Dorocie Chojnackiej, klasa IV TE pani Joannie Maruszewskiej, klasa IV TOR pani Renacie Kubickiej, klasa IV TH pani Ewie Szymczak, a klasa IV TI panu Dariuszowi Lewińskiemu.

 

Nikt , kto dobrze życzy Polsce i Polakom, nie zakwestionuje  roli historii w kształtowaniu tożsamości narodowej. To dzięki przekazywanemu z pokolenia na pokolenie dziedzictwu kulturowemu i ojczystej tradycji- zachowaliśmy świadomość narodową w długim okresie niewoli zaborów, podczas straszliwej niemiecko-sowieckiej okupacji, w czasach PRL ( historia była wtedy nagminnie fałszowana w interesie wschodniego mocodawcy).

Ważną rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej- obok polskiej kultury, domu rodzinnego , pełniła  (i pełni) szkoła wolnej Rzeczypospolitej.

Dobrą metodą w  popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy historycznej są olimpiady i konkursy. Nasza młodzież może się pochwalić niemałymi osiągnięciami, zarówno- w konkursach ogólnopolskich, jak i regionalnych. 

 

Przypominam, że:

 • do dnia 07 lutego 2018 roku w sekretariacie szkoły można składać deklaracje przystąpienia
  do egzaminu maturalnego w 2018 roku.
 •             Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce:
  Informacje - egzamin maturalny lub w sekretariacie szkoły. 

 • do dnia 18 lutego 2018 roku w sekretariacie szkoły można składać deklaracje przystąpienia
  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie "nowy" egzamin - sesja 2:
  czerwiec - lipiec 2018 roku.

            Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce:
Informacje - egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły.

 

                                                                                                            Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

                                                                                                                          mgr inż. Wojciech Banasiak

 

Kutno, dnia 16 stycznia 2018 roku