Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie organizuje I Międzyszkolnego Konkursu na Plakat „Rodzice bezpieczni w pracy”. Patronem honorowym konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. 

Regulamin konkursu.

Załącznik Nr 1.

Najważniejsze informacje:

  1. Uczestnicy Konkursu wykonują prace przy użyciu dowolnej techniki plastycznej (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie plakatu na arkuszu papieru formatu A3. Temat pracy powinien poruszać zagadnienia  bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasad udzielania pierwszej pomocy.
  2. Do udziału w konkursie każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników .
  3. Termin przesłania prac -16 kwietnia 2018r. 

 Zapraszam do udziału w konkursie. 

6 kwietnia uczennice klasy II TOŚ   odwiedziły kutnowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Spółka istnieje od 1997r.,  a przedmiotem jej działalności jest m.in. pobór, oczyszczanie i wprowadzanie wody do budynków, instytucji czy  zakładów produkcyjnych, odprowadzanie ścieków i nieczystości płynnych oraz eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej i sanitarnej.

 

W czasie wycieczki dziewczyny odwiedziły również Stacje Uzdatniania Wody mieszczącą się przy ul. Granicznej, do której woda surowa z poszczególnych studni głębinowych przesyłana jest  niezależnymi rurociągami tłocznymi, a następnie w procesie oczyszczania nadawana jest jej odpowiednia jakość. Miały także możliwość obejrzenia centralnej sterowni z ekranem synoptycznym obrazującym całościowo przebieg on-line procesu uzdatniania wody- na ekranie ukazany był m.in. schemat technologiczny, stany pracy poszczególnych urządzeń i aktualne parametry procesu.

Spacerując po obiekcie mogły obejrzeć pompownię sieciową złożoną z 4 pomp dla wody tłoczonej do sieci miejskiej - oddzielnie do magistrali północnej i oddzielnie do południowej. Bardzo złożony proces technologiczny przybliżyli uczennicom pracownicy stacji - pan Mariusz Ciastek i pan Piotr Maćczak

Organizatorką  wycieczki była pani Joanna Maruszewska.

Uczniowie ,,Grabskiego” mają szczęście w Sopocie- od dwóch lat odnoszą sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno- Logistycznej. Nagrodą dla finalistów turnieju jest indeks Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Olimpiada odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a sponsorem nagrody głównej jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

W tym roku wyjątkowymi umiejętnościami oraz wiedzą z zakresu transportu i spedycji wykazał się Jakub Tomaszewski- uczeń technikum logistycznego w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.

Młody człowiek pokonał ponad 3000 uczestników z całego kraju i dostał się do ścisłego finału. To nie było łatwe zadanie. Warto dodać, że finalista olimpiady uczy się dopiero w II klasie, do matury przystąpi za dwa lata, ale już dziś ma zapewniony indeks na wyższą uczelnię. Ponadto Kuba został zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, gdyż automatycznie otrzymał z niej maksymalną ilość punktów.

Cieszymy się z sukcesu, który udowadnia, że młodzież ,,Grabskiego” prezentuje wysoki poziom wiedzy na temat spedycji i transportu. Ucznia do udziału w II Olimpiadzie Spedycyjno- Logistycznej przygotowała pani Anna Peda.

Nasza szkolna maskotka - Lew - weźmie udział w akcji charytatywnej.
Zapraszamy wszystkich chętnych do Kutnowskiego Domu Kultury i wsparcia Oliwii.

plakat kdk

Temat:

1. Cyberprzemoc -zagrożenia i sposoby ochrony.
2. Hejt w Internecie -zagrożenie współczesnego świata.
3. Narkotyki, dopalacze, alkohol.

Zadanie konkursowe:

Wykonanie prezentacji:
- od 8 do 12 slajdów z komentarzem (obraz, dźwięk).
- do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne lub grupy (2 osoby).

Prace proszę przynosić do p. Magdaleny Golonki (pedagog) lub p. Moniki Kowalskiej do 18 kwietnia (środa).

Marzec to miesiąc, w którym kończy się kalendarzowa zima i rozpoczyna wiosna. W naszym klimacie występuje okres przejściowy pomiędzy tymi porami roku- czyli przedwiośnie.

22 marca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu ,,Pora na lekturę” – tym razem poświęcone powieści ,,Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Przedsięwzięcie zakłada omawianie dzieł literackich w nawiązaniu do wydarzeń zaprezentowanych w tekstach. Jest również odpowiedzią na ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Rok dla Niepodległej”, ponieważ prezentuje utwory wybitne, należące do klasyki literatury polskiej.

Powieść Stefana Żeromskiego ukazuje pierwsze lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pytanie, jaka ma być odrodzona ojczyzna, poszukiwanie na nie odpowiedzi przez młodego bohatera, rozbudzone nadzieje i bolesne rozczarowania stanowią sens utworu.

Podczas spotkania analizowano głównie polityczny wątek powieści. Uczniowie czytali fragmenty utworu oraz oglądali wybrane sceny teatralnej adaptacji. Potem odbyła się dyskusja na temat problematyki ,,Przedwiośnia”, propozycji politycznych dla Polski i postawy głównego bohatera.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas maturalnych, a zostało ono zorganizowane przez pomysłodawców projektu czyli- panią Agnieszkę Sędkowską, panią Dorotę Chojnacką i pana Roberta Wilczyńskiego.

zyczenia wielkanoc

W dniach 15,20 i 22 marca odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego - „Ja na rynku pracy”, które poprowadziły zaproszone przez naszą szkołę specjalistki z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie.

W zajęciach uczestniczyły wszystkie klasy maturalne oraz klasa III TH. Głównym założeniem spotkań była  pomoc młodzieży w wyborze dalszej drogi edukacyjno – zawodowej, przygotowanie do poszukiwania pracy oraz zaplanowanie przebiegu indywidualnej kariery zawodowej.

konkurs fotograficzny

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 marca 2018  roku (piątek)
od godz. 10:30 w szkole wydawane będą świadectwa 
z odbytych w sesji 1. styczeń-luty 2018 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.

Jednocześnie informuję, że zdający, którzy nie zdali egzaminu
w styczniu-lutym 2018 - mogą składać deklaracje na egzamin
w sesji 2. czerwiec-lipiec 2018  do 29 marca 2018 r.

(druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce:
Informacje egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły).

        mgr inż. Wojciech Banasiak

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego