UWAGA  ABSOLWENCI!!!
Uprzejmie informuję, że 30 czerwca 2017 roku  (piątek)
od godz. 1030 w szkole (pokój nr 1) wydawane będą
świadectwa dojrzałości.
Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście
z dokumentem tożsamości.

                 
23 czerwca w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Spotkanie rozpoczął pan dyrektor Wojciech Banasiak, witając serdecznie zgromadzonych. Wśród gości, którzy przybyli na szkolną uroczystość był pan Krzysztof Debich- starosta kutnowski, pan Artur Gierula- członek zarządu powiatu, ksiądz doktor Jerzy Swędrowski- dziekan dekanatu kutnowskiego, pani Marlena Kalinowska, pani Ewa Witkowska i pan Janusz Piaszczyński reprezentujący Radę Rodziców.

Pan dyrektor dostrzegł wysiłek wszystkich, którzy angażowali się  na rzecz szkolnej społeczności. Słowa uznania zostały skierowane do rady pedagogicznej -za wytężoną pracę, dzielenie się swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem, za trud wychowawczy. Pan dyrektor zwrócił się też do pracowników administracji i podziękował im za zaangażowanie w pracę i zrozumienie dla potrzeb młodych ludzi. Podmiotem działań nauczycieli są uczniowie- w szkole realizują swoje pasje, biorą udział i zwyciężają w licznych konkursach przedmiotowych, a członkowie Samorządu Uczniowskiego inicjują wiele ważnych akcji . Warto podkreślić, że szkoła w swoich działaniach może liczyć na rodziców uczniów i organ prowadzący. Pan dyrektor zwrócił uwagę na życzliwość i zrozumienie z jakimi spotykają się potrzeby naszej placówki ze strony rodziców uczniów i władz lokalnych. Wszystkich łączy wspólny cel, jakim jest dobro młodych ludzi.

GALERIA ZDJĘĆ

9 czerwca w ,,Grabskim" odbył się Szkolny Konkurs Statystyczny. Wzięło w nim udział 25 uczniów z klas: I TL, II TL, II TE i III TE. Celem konkursu było sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczestników z zakresu statystyki opisowej i analizy statystycznej. Bezkonkurencyjna okazała się ekipa z klasy II TE. To właśnie uczennice z tego zespołu zajęły trzy pierwsze miejsca: I - Żaneta Pabin, II-Paulina Jędrzejczak,a III- Daria Marciniak.

Organizatorkami turnieju były: pani Anna Peda i pani Agnieszka Drapińska.

W  maju i czerwcu –jak co roku- na boisku MOSiR w Kutnie został rozegrany turniej piłki nożnej chłopców o mistrzostwo szkoły. W eliminacjach uczestniczyło  11 klas, około 60 uczniów. Przebieg i wyniki rozgrywek wyglądały następująco:

GRUPA A GRUPA B GRUPA C
1. Klasa III TI 1. Klasa I TE/TH 1. Klasa II TH/TE
2. Klasa III TL 2. Klasa I TL 2. Klasa I TI
3. Klasa II TI 3. Klasa II TL 3. Klasa III TH/TE
III TI – III TL  2-7 I TL-II TL  4-0 I TI-III TH/TE  0-14
III TI-II TI  0-7 IITL-ITH/TE  0-4 II TH-I TI  8-0
III TL-II TI 4-4 I TL-I TH/TE 3-0 III TH/TE-II TH  0-3

Sylwia Szadkowska z kl. IV TE zajęła 3 miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Stanisława Czernika organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika. Jury zauważyło jej teksty wśród 241 zestawów wierszy nadesłanych na konkurs z całej Polski.  A oto jeden z nich:

 ***
Schowałam się przed cieniem

Bo chodził za mną 

Krok w krok

Skryłam się za drzewem Bo biegł za mną


Dłoń w dłoń

Zgasiłam światło


Bo czułam go blisko


Oddech przy oddechu 

Nie uciekłam 

Jest ze mną 


Gratulujemy i życzymy wielu twórczych inspiracji.

Wyboru liryków Sylwia dokonała razem z polonistką Anną Janiak.
W ramach projektu edukacyjnego EkoGrabski finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi klasa II TE uczestniczyła w wycieczce krajoznawczo – ekologicznej „Pętlą dookoła Zalewu Sulejowskiego”. Młodzież zwiedziła m.in. opactwo cystersów w Sulejowie, tamę na Zalewie Sulejowskim, Skansen Rzeki Pilicy oraz odbyła wędrówkę przyrodniczą ścieżką dydaktyczną w rezerwacie przyrody „Niebieskie Źródła”. 


2 czerwca uczennice klasy I TOŚ w ramach projektu EkoGrabski wzięły udział w warsztatach laboratoryjnych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Anitę Sztęborowską. Głównym tematem zajęć było pokazanie, w jaki sposób wykonuje się badania i próby analityczne na ściekach dostarczanych do oczyszczalni. Pani laborantka pokazała jak wygląda ściek ociekowy i surowy oraz jak przygotować próbę ślepą. Uczennice zobaczyły m.in. badanie zawartości azotanu amonowego w ścieku i badanie HzT. Uczennice mogły zapoznać się ze sprzętem laboratoryjnym takim jak szklane pipety jedno- i wielomiarowe, zlewki czy cylindry. Poznały też zasady działania narzędzi służących do miareczkowania, odparowywania płynu, mineralizacji, spektrofotometru czy przyrządów do badania wielkości zanieczyszczenia danej próbki.

Miały możliwość przekonać się, jak trudnym zadaniem jest idealne odmierzanie płynu za pomocą pipety. Dzięki warsztatom uczennice mogły poznać warunki pracy w laboratorium.

Klasy I TE i I TOŚ w ramach projektu edukacyjnego EkoGrabski finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uczestniczyły w wycieczce krajoznawczo – ekologicznej do Bełchatowa. Młodzież poznała historię powstania złóż węgla brunatnego oraz tajniki produkcji energii elektrycznej zwiedzając interaktywne centrum nauki i techniki Giganty Mocy w Bełchatowie. Uczniowie zobaczyli największe wyrobisko górnicze w Europie, gdzie pracują monstrualnych rozmiarów maszyny górnicze oraz wjechali wyciągiem krzesełkowym na najwyższe wzniesienie województwa łódzkiego – Górę Kamieńsk. Niezwykłych i niezapomnianych wrażeń dostarczyła również jazda torem saneczkowym znajdującym się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

8 czerwca 2017 r. uczniowie z  klas I TOR, I TE,  I TOŚ oraz III TH uczestniczyli w wycieczce do stolicy Wielkopolski - Poznania. Uczniowie odbyli warsztaty w Muzeum Brama Poznania, na których dowiedzieli się o dziejach Ostrowa Tumskiego, w szczególności o roli, jaką to miejsce odegrało w czasach kształtowania się Państwa Polskiego. Uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni przez przewodniczkę po Starym Mieście. Uczniowie znaleźli się pod Ratuszem punktualnie o godz. 12.00 i obserwowali trykające się koziołki. Podczas wędrówki zobaczyli główne atrakcje turystyczne i zakupili tradycyjny przysmak poznański - rogale marcińskie. Wycieczkę zakończył seans filmowy w formacie 3D w dawnym Browarze Huggera, obecnie Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu w Starym Browarze.

Wycieczkę zorganizowały panie Katarzyna Grześkowiak i Katarzyna Szczepaniak.

Opiekę sprawowali pani Anna Janiak i pan Piotr Bielicki.

7 czerwca, w środę na deskach CTM i T w Kutnie został wystawiony spektakl z elementami musicalu pt. ,,To miejsce, ten czas...”, przygotowany przez uczniów ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie i wychowanków SOSW nr 2 w Kutnie. Jest to już kolejny artystyczny projekt zrealizowany przez obie placówki. Tym razem okazję do współpracy stanowił jubileusz 150-lecia Powiatu Kutnowskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych: pan Krzysztof Debich-starosta , wicestarosta pan Zdzisław Trawczyński, pan Artur Gierula- członek zarządu powiatu oraz pan Zbigniew Wdowiak wiceprezydent miasta, a także przedstawiciele wielu instytucji kulturalnych. Na widowni obecni byli dyrektorzy i wicedyrektorzy obu placówek- pani Marzena Kurpiewska z SOSW nr 2 i pan Wojciech Banasiak z ZS nr 3 im Władysława Grabskiego oraz panie wicedyrektor- Iwona Smolińska i Henryka Engel, nauczyciele, młodzież i rodzice uczniów. W tematykę przedstawienia wprowadziła zebranych pani Ewa Chłopska- Wasielewska z Referatu Promocji i Informacji. Starostwa Powiatowego.