23 kwietnia 2018r. klasa I TL odbyła wycieczkę do przedsiębiorstwa AMZ-KUTNO. Firma ta działa od 1999 roku i specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji zabudów specjalnych samochodów użytkowych: ambulansów, bankowozów, autobusów klasy mini, pojazdów specjalnych dla służb mundurowych, a także pojazdów wojskowych.

Celem wycieczki było uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z przedmiotów zawodowych, poznanie funkcjonowania logistyki i jej systemów zarówno w przedsiębiorstwie produkcyjnym jak i usługowym oraz rozwijanie zainteresowania przyszłym zawodem. Dowiedzieliśmy się, że jednym z pierwszych produktów firmy stały się specjalistyczne zabudowy dla karetek- wojskowych i cywilnych- których pierwszych 50 egzemplarzy wyprodukowano w 2000 roku. Ten profil produkcji stał się jednym z filarów firmy. Kolejny etap rozwoju przedsiębiorstwa wiąże się z produkcją samochodów opancerzonych, pojazdów policyjnych, autobusów i innych pojazdów specjalnych.

plakat pielgrzym

27 kwietnia w Kutnowskim Domu Kultury odbyło się XIII Święto Szkoły połączone z uroczystością rozdania świadectw absolwentom klas maturalnych. Nasz patron- Władysław Grabski- jest autorem reformy walutowej. 28 kwietnia 1924 r. rozpoczął swoją działalność pierwszy polski bank emisyjny, co wiązało się z wprowadzeniem złotego jako środka płatniczego. Właśnie dlatego, wierni tradycji, swoje święto obchodzimy w ostatni piątek kwietnia. Ten dzień stanowi okazję do wspólnego celebrowania naszych sukcesów i osiągnięć.

Na naszą uroczystość przybyli szacowni goście: poseł na Sejm RP- pan Tadeusz Woźniak wraz z panią Jolantą Pietrusiak wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kutnowskiego i panem Robertem Bryłą radnym Sejmiku Wojewódzkiego, pan starosta Krzysztof Debich, pani Irena Maria Lesiak- dyrektor Delegatury w Skierniewicach Łódzkiego Kuratorium Oświaty, ksiądz Jerzy Swędrowski, pani Bożena Gajewska- prezes TPZK, pan Mariusz Kozarski -prezes kutnowskiego oddziału ZNP,  wiceprezes UTW- pan Jerzy Zielonka oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji, emerytowani nauczyciele, rodzice absolwentów. Wszystkich zgromadzonych powitał pan dyrektor Wojciech Banasiak, zwracając uwagę na fakt, iż nasza szkoła już od 86 lat funkcjonuje w środowisku, a wśród tych, którzy ją ukończyli byli wybitni ekonomiści, prawnicy, dziennikarze, przedsiębiorcy, księża i nauczyciele. ,,W czasie tych długich lat nasze mury opuściło ponad 7 tysięcy absolwentów. Szkoła, a właściwie jej kadra nigdy nie bała się wyzwań, wyjaśniała uczniom otaczającą nas rzeczywistość, stała na straży uniwersalnych wartości, uczyła patriotyzmu- powiedział pan dyrektor Wojciech Banasiak.-  Uczeń przez wszystkie lata był w centrum uwagi, najważniejszy był jego wszechstronny intelektualny rozwój oraz bezpieczeństwo”.

GALERIA ZDJĘĆ - XIII ŚWIĘTO SZKOŁY

Każdego roku w naszej szkole kilkanaście dni poświęcamy na realizację zadań profilaktycznych. Ich celem jest tworzenie właściwego, wspierającego środowiska szkolnego, dbałość  o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Podczas "Szkolnych Dni Profilaktyki" zachęcaliśmy uczniów do dbania o bezcenny skarb, jakim jest zdrowie własne i innych oraz uwrażliwialiśmy na potrzeby drugiego człowieka.

W ramach ,,Szkolnych Dni Profilaktyki” odbyły się następujące spotkania tematyczne:

 • 11 kwietnia -warsztaty przeprowadzone przez psychologa pana Jakuba Rychtera  „Profilaktyka cyberprzemocy i dopalaczy”-dla uczniów klasy I TOR.
 • 13 kwietnia - uczniowie klas III TI, III TH, II TH, II TOR uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych z przedstawicielem projektu „ Bezpieczne więzi” panem Mariuszem Cieślakiem, który mówił o zagrożeniach płynących z  Internetu .
 • 16 kwietnia podczas spotkań z rodzicami omówione zostały
  realizowane obecnie działania dotyczące uzależnień i cyberprzemocy Spotkanie dla rodziców uczniów klas  I prowadził psycholog pan Jakub Rychter.
 • 18 kwietnia - uczniowie klas II TE oraz I TH wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym z komendantem Straży Miejskiej w Kutnie panem Ryszardem  Wilanowskim. Tematem rozmowy były: przemoc i cyberprzemoc oraz odpowiedzialność karna nieletnich za popełnione czyny.
 • 19 kwietnia policjantka z Komendy Powiatowej Policji
  w Kutnie pani Aneta Kowalska przeprowadziła ciekawą lekcję w klasach: I TL, I TE i II TI  dotyczącą odpowiedzialności karnej.
 • Przez cały miesiąc w  klasach maturalnych odbywały  się warsztaty dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem przeprowadzone przez panią pedagog Magdalenę Golonkę oraz panią psycholog Agnieszkę Drążkiewicz.
 • Został ogłoszony konkurs dla uczniów klas I na prezentację multimedialną  zorganizowany przez panią Magdalenę Golonkę i panią Monikę Kowalską.

Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym instytucjom za współpracę i wsparcie, które umożliwiły naszej społeczności zrealizowanie ,,Szkolnych Dni Profilaktyki” w tak atrakcyjnej formie.

Pod tym hasłem kutnowska firma ,,Sonoco” zorganizowała w kwietniu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „drzwi otwarte”. Korzystając z zaproszenia uczniowie z klasy III TL -pod opieką p. Agnieszki Smolarczyk i p. Joanny Maruszewskiej - udali się na wycieczkę przedmiotową. ,,Sonoco” jest amerykańskim koncernem założonym w 1899 roku z siedzibą w Hartsville w USA, światowym dostawcą opakowań, produktów przemysłowych oraz usług w zakresie pakowania. Oddział w Kutnie zajmuje się produkcją opakowań do chipsów Pringels firmy Kellogg's znajdującej się tuż obok.

Po dotarciu na miejsce wszyscy zostali zapoznani ze specyfiką firmy oraz panującymi tam zasadami BHP. Po szkoleniach uczestnicy wycieczki udali się do hali produkcyjnej. Przyszli logistycy mogli obserwować cały proces powstawania kartonowych tub. Firma korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu  odbywa się on w sposób zautomatyzowany. Na koniec był czas na zadawanie pytań dotyczących m.in. rozmowy kwalifikacyjnej i możliwości pracy dla absolwentów ,,Grabskiego”.

Rafał Kanas - uczeń klasy I TE- w kwietniu wziął udział w  eliminacjach regionalnych konkursu historycznego ,,Drogi do Niepodległości" i zajął III miejsce. Miesiąc później uczestniczył w etapie okręgowym, który odbył się we Włocławku. Poziom turnieju był bardzo wysoki,  a Rafał zajął tym razem VII miejsce. Ucznia do konkursu przygotowywała pani wicedyrektor Iwona Smolińska.

Na ,,Orliku” Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie odbył się finał Mistrzostw Powiatu Kutnowskiego w Piłce Nożnej Chłopców. Do ostatniej fazy turnieju awansowały trzy szkoły: ZS Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ZS Nr 1  im. Stanisława  Staszica w Kutnie oraz II LO im Jana Kasprowicza  w Kutnie.

Eliminacje odbyły się tydzień wcześniej w trzech grupach- zwycięzca każdej z nich uzyskał awans do turnieju finałowego. W końcowej klasyfikacji drużyna ZS Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie zajęła drugie miejsce.

Oto skład  naszej reprezentacji : Szymon Andrzejczak, Dominik Dębowski, Przemysław Frontczak Krystian Górczyński, Mateusz Kaźmierczak, Brajan Kostrzewa, Adrian Krzymieniewski, Mateusz  Lewandowski, Michał Maciejewski, Damian Sobczak.

11 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Zostań Mistrzem Słownictwa!”

Uczestnicy mieli wykazać się znajomością  wyrażeń z następujących działów tematycznych:

 • sport
 • zdrowie
 • jedzenie

Do pisania niełatwego testu przystąpiło 22 uczniów z klas I-III.

A oto wyniki:

 • I miejsce  - Natalia Lewandowska z klasy III TL
 • II miejsce -  Krystian Kubiak z klasy I TOR
 • III miejsce  - Aleksandra Szukalska z klasy II TL.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

19 kwietnia 2018 r. uczennice klasy II TOR - wraz z wychowawczynią panią Katarzyną Szczepaniak- uczestniczyły w warsztatach tanecznych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w ramach cyklu: „Greckie impresje”.

Pod okiem pani instruktor dziewczęta poznały kroki tradycyjnych tańców greckich. Dla wszystkich była to wspaniała lekcja kultury greckiej, a także świetna okazja do wspólnej zabawy.

Piętnastu uczniów klas pierwszych wzięło udział w organizowanym corocznie  szkolnym konkursie wiedzy o patronie pt. "Władysław Grabski i jego czasy”, który odbył się 17 kwietnia  2018 roku.

Celem konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, było zainteresowanie uczniów osobą  patrona Zespołu Szkół nr 3, ale też zacieśnienie więzi pierwszoklasistów ze społecznością szkolną i zachęcenie do tworzenia jej historii. Pytania dotyczyły przede wszystkim życia prywatnego, rodziny oraz działalności politycznej, społecznej i naukowej Władysława Grabskiego.

Pewnym novum była formuła konkursu – w tym roku postanowiliśmy odejść od standardowych papierowych testów i przeprowadzić go z wykorzystaniem technologii informacyjnej  w formie quizu online (aplikacja Kahoot).

W dniu 20 kwietnia 2018 r. odbył się I Międzyszkolny Konkurs na plakat  „Rodzice bezpieczni w pracy”. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego.

Jury w składzie: p. Marek Kostrzewski, p. Krzysztof Barański z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz p. Barbara Krajniak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi  Oddział w Kutnie, oceniło prace i przyznało nagrody w dwóch kategoriach. 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

 • I  miejsce  – Marta Ciesielska, Szkoła Podstawowa w Witoni,
 • II miejsce – Julianna Skalska, Szkoła Podstawowa w Witoni,
 • III miejsce – Klaudiusz Macioszek, Gimnazjum nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie.

13 kwietnia z inicjatywy Muzeum Regionalnego w Kutnie odbyła się jednodniowa wycieczka do Gdańska.

Była to nagroda specjalna dla Laureatów konkursów historycznych, larpa i gier miejskich zorganizowanych i przeprowadzonych przez Muzeum w ubiegłym roku. W programie uwzględniono zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej oraz Starego Miasta. Uczniowie i Nauczyciele z kutnowskich szkół mieli okazję zobaczyć nowoczesne, multimedialne i interaktywne muzeum. Spacer po gdańskiej Starówce przebiegał szlakami architektury sakralnej, zabytków czy miejsc zamieszkania znanych osób żyjących w tym mieście.

Wycieczka zintegrowała środowisko szkolne z muzealnym. Mamy nadzieję, że pozostanie na długo w pamięci Uczestników.