20 listopada 2017 r. w Gimnazjum  nr 1/ SP nr 7  odbył się finał Mistrzostw Powiatu Kutnowskiego  w piłce ręcznej dziewcząt, podczas którego zaprezentowały się drużyny z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława  Staszica, Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego,  I LO im. Jana Henryka Dąbrowskiego i II LO im. Jana Kasprowicza.

Zawodniczki z „Grabskiego” podczas rozgrywanych meczów zaprezentowały się bardzo dobrze i walczyły do ostatniej minuty z pełnym poświęceniem oraz ogromnym zaangażowaniem.

Szczypiornistki z „Grabskiego” w składzie: Małgorzata Lesicka z kl. IV TOR, Angelika Pawłowska z kl. IV TE, Natalia Iwaniak z kl. IV TE, Natalia Kopeć i Dominika Klonowska z kl. I TOR, Martyna Turowiecka i Weronika Winiecka z kl. I TE, Alicja Rzymska z kl. II TOŚ, Beata Florczak z kl. II TE, Magdalena Pietrzykowska i Sandra Kucharska z kl. III TL wywalczyły III miejsce w klasyfikacji końcowej.

Gratulujemy naszym dzielnym zawodniczkom i już dziś trzymamy kciuki za chłopców, którzy zagrają 27 listopada.

 

 

W dniu 14 listopada w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbyła się konferencja dotycząca profilaktyki przemocy  pn. „Przywróć uśmiech” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie. Gośćmi konferencji byli dyrektorzy szkół, pedagodzy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, nauczyciele, kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele policji oraz rodzice. Podczas konferencji został przedstawiony przegląd wybranych definicji i metod udzielania wsparcia ofiarom przemocy, które stanowią kompilację dobrych praktyk, sposobów oraz narzędzi stosowanych w pracy z rodzinami dotkniętymi tym problemem. Ostatnia część spotkania został poświęcona prezentacji działalności szkół ponadgimnazjalnych w aspekcie przeciwdziałania przemocy.

Uczniowie naszej szkoły : Damian Pietrzak i Mateusz Jóźwiak pod opieką p. Magdaleny Golonki przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną „Grabski –przeciw przemocy”, w której zostały przedstawione działania szkoły przeciw przemocy.

Światowy Dzień Cukrzycy – World Diabetes Day 2017

Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation - IDF) oraz Światową Organizacją Zdrowia (World Health Organization - WHO) jako odpowiedź na  obawy związane z nasilającym się występowaniem przypadków cukrzycy na całym świecie.

Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy przypomina, że liczba przypadków cukrzycy wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania prewencyjne.

Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest 14 listopada.

Każdego roku organizatorzy Światowego Dnia Cukrzycy koncentrują się na jednym temacie- w tym roku było to hasło: ,,Kobieta i mężczyzna - czy cukrzyca ma płeć?”

14 listopada w naszej szkole została przeprowadzona akcja informacyjno- edukacyjna związana z cukrzycą. Na szkolnym holu umieszczono plakaty i ulotki tematyczne oraz materiały dotyczące diet niskokalorycznych. Podczas długiej przerwy młodzież i nauczyciele mieli możliwość zmierzenia poziomu cukru we krwi. Badanie wykonywała pielęgniarka szkolna , pani Maria Pawlak. Akcji towarzyszyła projekcja prezentacji multimedialnej na I i II piętrze.

14 listopada uczniowie klasy IV TL spotkali się z panem Henrykiem Lesiakiem – znanym kutnowskim regionalistą, autorem monografii miasta oraz wielu opracowań na temat zabytków, dworów i dworków naszego powiatu.

Szacowny gość przedstawił młodzieży historię miasta od średniowiecza do lat 40. XX w. i zaprezentował sylwetki dawnych właścicieli Kutna. Uczniowie poznali ich rodzinne koligacje oraz  wkład przedstawicieli rodów w rozwój miasta. Pan Henryk Lesiak swój wykład przeplatał anegdotami i ciekawostkami. Nie każdy wie, że Kutno było niegdyś miastem prywatnym, a okres jego prosperity przypadł na XIX w. Z opowieści gościa uczniowie dowiedzieli się wiele na temat Wojciecha Rychtelskiego- członka Polskiej Organizacji Wojskowej, przybyłego kilka lat wcześniej  z Wielkopolski-  który w 1918r. zginął na naszym dworcu podczas rozbrajania żołnierza niemieckiego. Wydarzenie to wskazuje, że mieszkańcy  miasta podejmowali  walkę o niepodległość i ponosili w niej ofiary.

Pan Henryk Lesiak wspomniał też o doktorze Antonim Troczewskim, kutnowskim społeczniku, przybyłym z Warszawy pod koniec XIX w. i pracującym tu przez 38 lat. Z efektów jego działalności mieszkańcy miasta korzystają do dziś.

Spotkanie z panem Henrykiem Lesiakiem wpisuje się w działania podejmowane w ramach ,,Roku dla Niepodległej” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie przekonali się, że historia Kutna splata się z historią Polski.

Organizatorką spotkania była pani Dorota Chojnacka.

14 listopada uczniowie klasy IV TL  obejrzeli w Teatrze Wielkim w Łodzi operę ,,Halka” Stanisława Moniuszki. Historia młodej dziewczyny porzuconej przez ukochanego wzruszyła widzów. Wszyscy zachwyceni byli polskimi tańcami zaprezentowanymi podczas spektaklu: dostojnym polonezem, żywiołowym mazurem oraz pełnym energii góralskim.

,,Halka” to nasza opera narodowa. Wyjazd na spektakl związany był z realizacją projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Rok dla Niepodległej”. Organizatorką wycieczki była pani Dorota Chojnacka, a opiekę nad młodzieżą sprawowały: pani wicedyrektor Iwona Smolińska i pani Halina Sankowska.

 

9 listopada społeczność Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie uczciła Narodowe Święto Niepodległości Galą XX Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej ,,Głos Ojczyzny”. Uroczystość stała się okazją do wspomnień, wzruszeń oraz dostarczyła wielu artystycznych przeżyć. Pomysłodawcą festiwalu był pan Grzegorz Jaskułowski- nauczyciel historii. To on – we współpracy z wieloma innymi nauczycielami- przez lata przygotowywał koncerty, dbał o ich artystyczną formę i był autorem adekwatnych komentarzy.

Galeria zdjęć - XX Festiwal Pieśni i Piosenki

Jubileuszowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej odbył się pod hasłem ,,Polskie drogi do niepodległości” i był imprezą towarzyszącą miejskim obchodom Narodowego Święta Niepodległości, odbywającą się pod patronatem Starosty Kutnowskiego pana Krzysztofa Debicha w ramach jubileuszu 150-lecia powiatu kutnowskiego.

Mottem uroczystości stały się słowa Leopolda Staffa:

,,Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą
lecz czymś największym
czym być można: Sobą.”

Szkoła to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko podczas lekcji, ale również poprzez spotkania z ludźmi chętnie dzielącymi się z młodzieżą swoim doświadczeniem.

W czwartek, 2 listopada uczennice klas III i IV Technikum Logistycznego uczestniczyły w bardzo ciekawym wykładzie na temat planowania rodziny poprowadzonym przez panią Annę Bugaj- położną. Po prelekcji przyszedł czas na pytania, na które padły wyczerpujące odpowiedzi. Uczennice były bardzo zainteresowane problemami omawianymi podczas wykładu.

Kolejne spotkanie odbyło się 7 listopada. Wtedy naszą szkołę odwiedził pan Michał Balcerzak – właściciel firmy ,,Mika-trans”, który rozmawiał z uczniami klas III i IV Technikum Logistycznego i w przystępny sposób wprowadził ich w tajniki zawodu. Młodzi ludzie dowiedzieli się m.in. jak założyć firmę spedycyjną, jaka jest obecnie sytuacja na rynku pracowników – wymagania i płace w dziale logistycznym, jakie problemy musi rozwiązywać pracownik podczas organizowania transportu. Pan Balcerzak zwrócił uczniom szczególną uwagę na opanowanie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim i niemieckim oraz zachęcił młodzież do podejmowania pracy w zawodzie. Na zakończenie każdy z uczestników dostał miły upominek. Wato dodać, że spotkanie z panem Michałem Balcerzakiem odbyło się z inicjatywy Jakuba Graczyka- ucznia klasy III Technikum Logistycznego, a organizatorką obu prelekcji była pani Elżbieta Trawczyńska.

W dniu 18.10.2017r odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Jan Paweł II oczami młodych - XVII Dzień Papieski - Idźmy naprzód z nadzieją"

Celem konkursu było kultywowanie pamięci o papieżu Janie Pawle II oraz rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności młodych inspirowanych życiem i działalnością wielkiego Polaka.  Adresaci turnieju to uczniowie II i III klas gimnazjów kutnowskich oraz młodzież Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.
Na konkurs wpłynęło 49 prac. Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach : gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

Laureaci w kategorii gimnazjum:

  • I- Aleksandra Netkowska Gimnazjum nr 1 w Kutnie (Szkoła Podstawowa nr 7) op. p.Anna Dziuba,
  • I - Damian Wojtowski Gimnazjum nr 3 w Kutnie (Szkoła Podstawowa nr 5) op.p. Renata Graczyk, p.Anna Miszewska,
  • II - Mikołaj Szymczak Gimnazjum nr 3 w Kutnie (Szkoła Podstawowa nr 5) op. p.Renata Graczyk,p. Anna Miszewska,
  • III - Klaudia Justyńska Gimnazjum nr 1 w Kutnie (Szkoła Podstawowa nr 7) op. p.Anna Dziuba.

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna laureatami zostali:

  • I - Patrycja Popławska kl II TL, op p. Emilia Koralewska,
  • II - Paulina Trawińska kl II TL, op p.Emilia Koralewska,
  • III - Marta Środecka kl III TH, op. p.Emilia Koralewska.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w następnych edycjach konkursu.
Organizatorką turnieju była pani Emilia Koralewska.

 

Zapraszam wszystkich do zapoznania się oraz do konsultacji społecznych

Projektu „Strategii rozwoju oświaty w Powiecie Kutnowskim na lata 2017 – 2021”.

Ww. dokument dostępny jest również do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

dyrektor szkoły

Wojciech Banasiak

 

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję charytatywną dotyczącą ratowania starych grobów w regionie kutnowskim. 1 i 2 listopada uczniowie kwestowali na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Zaangażowani w tą akcję to członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza:

  • Sandra Jaworski i Paulina Nowicka z klasy III TH,
  • Kacper Gajewicz i Bartosz Maciejewski kl. III TL,
  • Karolina Arkita, Karolina Piotrowska, Dominika Brzozowska oraz Justyna Janowska kl. IV TH   

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Aleksandra Szymańska i Magdalena Golonka

Dziękujemy!

 

W dniu 06 listopada 2017 roku o godz. 16:30 odbędą się zebrania z Rodzicami.

Serdecznie zapraszamy

Wykaz sal na zebrania

Lp.

Klasa

Wychowawca

Nr sali

1

I TE

Pani Agnieszka Sędkowska

16

2

I TI

Pan Piotr Szutoczkin

14

3

I TOR

Pani Monika Kowalska

39

4

I TL

Pani Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

42

5

I TH/TOŚ

Pani Aleksandra Rossa

15

6

II TE/ TOŚ

Pani Katarzyna Grześkowiak

29

7

II TI

Pan Jakub Tarnowski

48

8

II TOR

Pani Katarzyna Szczepaniak

44

9

II TL

Pani Anna Peda

27

10

II TH

Pan Piotr Kubicki

43

11

III TE

Pani Monika Kozarska

28

12

III TI

Pan Rafał Prętkiewicz

33

13

III TOR

Pani Agata Krzyżyńska

37

14

III TL

Pani Elżbieta Trawczyńska

40

15

III TH

Pani Aleksandra Szymańska

51

16

IV TE

Pani Joanna Maruszewska

52

17

IV TI

Pan Dariusz Lewiński

54

18

IV TOR

Pani Renata Kubicka

36

19

IV TL

Pani Dorota Chojnacka

55

20

IV TH

Pani Ewa Szymczak

3

 

Nauczyciele niebędący  wychowawcami pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w godz. 16:30-17:30.

 

 

6-osobowa grupa uczniów pod opieką pani Doroty Chojnackiej i pani Haliny Sankowskiej przygotowała program poetycko-muzyczny, który został zaprezentowany podczas Gali Finałowej II Powiatowego Konkursu Lew Kutnowski. Te prestiżowe nagrody przyznawane są wyróżniającym się przedsiębiorcom i rolnikom naszego powiatu. W programie wystąpili: Natalia Katarzyńska, Agnieszka Markiewicz, Jagoda Pawłowska i Kamil Kryska z klasy II TOR oraz Maciej Frydrysiak i Beata Florczak z klasy II TE.
Do współpracy zaprosiła młodzież oraz dokonała wyboru utworów pani Justyna Jasińska - dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. Gościem Gali był również pan dyrektor Wojciech Banasiak.