30 maja uczniowie klasy III TL pod opieką pani wicedyrektor Henryki Engel, wychowawczyni p. Doroty Chojnackiej i pana Radosława Charążki  udali się na wycieczkę przedmiotowo-krajoznawczą. 

Najpierw pojechali do Arkadii, gdzie spacerowali po romantycznym parku i zwiedzali tajemnicze budowle: świątynię Diany, domek gotycki, dom murgrabiego czy akwedukt.

Następnie udali się do Nieborowa. Tam mogli podziwiać piękny barokowy pałac i znakomicie utrzymany ogród.

Z Nieborowa  pojechali do skansenu w Maurzycach. Dawne chaty wyposażone były w sprzęt używany niegdyś przez chłopów. Przyglądając się gospodarstwom, wiatrakowi, staremu kościołowi i rozciągającym się wokół polom młodzi ludzie mogli odnieść wrażenie,że znaleźli się  w Lipcach,a na powitanie wyjdzie im za chwilę któryś z bohaterów powieści Reymonta.

Wycieczka dostarczyła młodzieży wielu wrażeń,ale przede wszystkim wzbogaciła ich wiedzę na temat kultury baroku, sentymentalizmu i romantyzmu. Arkadia, Nieborów i Maurzyce to dla uczniów klasy III TL ważne miejsca na mapie literackiej.


W dniu 25 maja uczennice klasy I TOŚ wzięły udział w warsztatach ekologicznych organizowanych w siedzibie Firmy ECO w Kutnie. Zajęcia przeprowadził pan Paweł Łuczak – prezes ECO. Tematem  spotkania było „Ograniczenie niskie emisji”. Podczas  warsztatów analizowano skutki smogu i sposoby walki z nim. Młodzież oglądała pył PM 10, który wdychamy i dowiedziała się, jak bardzo wpływa on  na spadek jakości powietrza. Uczestniczki spotkania aktywnie zaangażowały się w dyskusję na temat  sposobów walki z  zanieczyszczeniem środowiska, proponując działania efektywne i wymagające zróżnicowanych nakładów finansowych, ale przede wszystkim chęci  zmian. Po zajęciach w siedzibie ECO  uczennice zwiedziły budynek ciepłowni przy ul. Oporowskiej. Tam mogły zapoznać się m.in. z zasadami funkcjonowania żużlarza, szafy sterowniczej, stacji przygotowania wody, maszynowni, hali kotłów, układu pompowego, rozdzielni oraz sterowni , a także przyjrzeć się działaniu maszyn. Grupę po zabudowaniach oprowadził  pan M. Szumiński - dyrektor Działu Wytwarzania Energii Elektrycznej i Cieplnej. Uczennice otrzymały upominki i zyskały wiedzę przydatną do wykonywania zawodu technika ochrony środowiska.

Opiekunem grupy była pani Joanna  Maruszewska.

Palenie tytoniu to jeden z najbardziej rozpowszechnionych szkodliwych elementów stylu życia młodego  człowieka. Wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych na pewno zachęciło wiele osób do rezygnacji ze zgubnego nałogu. Niestety, zawsze będą tacy, którzy-mimo apeli lekarzy i wbrew zdrowemu rozsądkowi- po papierosy będą sięgać. Dlatego oprócz narzędzi prawnych istotnym elementem walki z paleniem tytoniu wciąż pozostaje edukacja. Światowy Dzień bez Tytoniu - który jest obchodzony 31 maja- służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami palenia papierosów. W naszej szkole zwracamy uwagę na profilaktykę.  W środę na korytarzach pojawiły się plakaty antynikotynowe przygotowane przez uczniów klas pierwszych oraz ulotki. Mamy nadzieję, że ten dzień skłoni do refleksji i pozwoli choć na chwilę zastanowić się nad negatywnymi skutkami tego nałogu.

Program „Scrabble w szkole”, jak twierdzą jego twórcy (Polska Federacja Scrabblowa), zrodził się z dwóch miłości: miłości do scrabbli i miłości do ludzi. Przede wszystkim ma pomagać wszystkim, którzy chcą popularyzować grę, która posiada nie tylko wartości edukacyjne, ale również wychowawcze.

Celem najnowszej odsłony programu edukacyjnego „Scrabble w szkole” jest popularyzacja gry jako narzędzia wspomagającego naukę m. in. języka polskiego, języków obcych i przedmiotów ścisłych, a także jako pomoc przy rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia. Dzięki grze uczestnicy poprawiają znajomość zasad języka polskiego, ortografię, gramatykę oraz powiększają swój zasób słownictwa. Scrabble rozwijają też logiczne myślenie, a także uczą podejmowania strategicznych decyzji, radzenia sobie ze stresem, kiedy przeciwnik ma przewagę i należy jak najszybciej nadrobić stratę i ... są świetną zabawą!  

W dniu 26 maja uczniowie naszej szkoły w składzie : Krzysztof Tomczak (ITE) Mateusz Jóźwiak(ITI) oraz Sebastian Iwaniak (III TOR) i Mateusz Skowron (IIITOR) wzięli udział w XV Mistrzostwach Polski w Scrabble organizowanych  w Gimnazjum nr 2 w Kutnie.

Mateusz i Krzysiek zajęli V miejsce w Polsce w kategorii szkół ponadgimnajalnych. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Magdalena Golonka


pejzarze
Regulamin konkursu

20 kwietnia w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w ramach „drzwi otwartych” odbyły się spotkania z młodzieżą z kutnowskich i okolicznych gimnazjów.

W „Grabskim” przygotowano wiele atrakcji. Gimnazjaliści mogli zobaczyć jak działa profesjonalne studio fotograficzne, rozwiązać quiz matematyczny i historyczny, odbyć zajęcia na symulatorze lotów, obejrzeć prace plastyczne wykonane przez uczniów. Odwiedzający zostali też przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się z zawodami, które można zdobyć w „Grabskim”. Obserwowali zajęcia z języków obcych oraz specjalistyczne dla przyszłych techników organizacji reklamy, ochrony środowiska, ekonomistów, handlowców, logistyków i informatyków.

Wysoka frekwencja świadczy o dużym zainteresowaniu szkołą wśród uczniów gimnazjów."Rakoobrona" to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do osób młodych-w wieku 14-19 lat. Kolejną edycję realizują Fundacja Rosa razem z Fundacją Sensoria. Jej celem jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki, które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowań na raka. Dzięki kampanii w świadomości młodzieży mają zagościć dwie najprostsze asocjacje: rak i obrona. Rakoobrona porusza problem trzech chorób nowotworowych: raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka złośliwego. Są to nowotwory, których przyczynami mogą być zachowania i nawyki kształtujące się w okresie młodzieńczym.

W programie, który zakończyliśmy w naszej szkole wzięło udział 13 klas I- III / 297 uczniów/. Zajęcia odbywały się w cyklu 2- godzinnym a prowadziło je 7 nauczycieli: w kl. I - p. E. Szymczak, w pozostałych klasach - wychowawcy. W trakcie lekcji młodzież mogła obejrzeć infografikę prezentującą wyniki badań nt. wiedzy młodzieży o nowotworach oraz film dokumentalno- edukacyjny " Gra z rakiem", opowiadający historie osób, zmagających się z rakiem płuca, czerniakiem i rakiem szyjki macicy. Ankiety wstępne przed programem pokazały bardzo niski poziom wiedzy na w/w temat. Treści zawarte w prezentacji multimedialnej pozwoliły na  zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat wymienionych wyżej nowotworów. Udzieliły odpowiedzi na pytania : co to jest czerniak, rak szyjki macicy i rak płuca? Pokazały, jakie są objawy, diagnostyka i leczenie oraz profilaktyka danej choroby.

Mam nadzieję, że przeprowadzone lekcje skłonią młodych ludzi do refleksji nad sposobem życia, a także będą stanowiły bodziec do zmiany dotychczasowych postaw.


Zapraszamy do udziału w konkursach literackim "Książka, którą warto przeczytać" oraz geograficznym "Moja wymarzona wycieczka po Polsce".

W dniu 26 kwietnia br. uczniowie klasy II TE uczestniczyli w wykładzie pt. „Walizka Leśmiana”, który w MiPBP w Kutnie wygłosił dr hab. Dariusz Pachocki, pracownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL, edytor dzieł Edwarda Stachury, Józefa Czechowicza, Bolesława Leśmiana, Stanisława Czycza, Władysława Broniewskiego oraz autor artykułów z zakresu krytyki tekstu, krytyki literackiej i literaturoznawstwa.

Wykład poświęcony był historii zaginionych rękopisów Leśmiana. Okazuje się, że żona poety – Zofia Leśmianowa – w czasie II wojny światowej zapakowała do dwóch walizek papiery po zmarłym mężu. Pierwszą, zawierającą najprawdopodobniej wszystkie opublikowane materiały poety, schowała w  piwnicy domu przy ul. Racławickiej w Warszawie (dotąd pozostaje nie odnaleziona).  Drugą, z rękopisami, zabrała ze sobą do austriackiego obozu Mauthausen, gdzie wraz z córką znalazła się po upadku Powstania Warszawskiego. Po wyzwoleniu obozu przez wojska amerykańskie i odzyskaniu walizki, którą szczęśliwie udało jej się oddać na przechowanie,  osiadła w Anglii u drugiej córki, a później w Argentynie. Trudne warunki materialne oraz stan coraz bardziej niszczejących rękopisów, zmusił Zofię Leśmianową do podjęcia decyzji o sprzedaży autografów męża. Za pośrednictwem prof. Jacka Trznadla próbowała zainteresować ówczesne peerelowskie władze zakupem ich za kwotę kilkuset dolarów, do transakcji ostatecznie nie doszło, prawdopodobnie z powodu braku zainteresowania nimi. Dopiero po śmierci Zofii rękopisy Leśmiana od jej córki nabył nowojorski antykwariusz Aleksander Jałta-Połczyński, który po latach odsprzedał je do Harry Ransom Center w Austin (USA), gdzie znajdują się do dziś. Dotychczas nie były one udostępniane badaczom co tłumaczono brakiem zgody spadkobierców poety.

W dniach 24 i 25 kwietnia grupa wyróżniających się uczniów- pod opieką pani wicedyrektor Iwony Smolińskiej i pani Agaty Krzyżyńskiej- wzięła udział w III Ogólnopolskiej Konferencji "Ekonomiczna Szkoła Władysława Grabskiego" w Lublinie.

Program sympozjum  był bardzo ciekawy - uczestnicy wysłuchali wykładu profesora Tomasza Panfila z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na temat budowy nowoczesnego i silnego państwa II RP, przeszli ,,ścieżką przemysłową Lublina", świetnie bawili się podczas spotkań integracyjnych. Podczas sesji podsumowano wyniki ogólnopolskiego konkursu na prezentację multimedialną ,,Dorobek II Rzeczypospolitej" . Nasze uczennice -Karolina Żandarowska z kl. I TOŚ i Nikoletta Walczak z kl. I TE- odniosły  sukces: zajęły bowiem I i II miejsce. Nagrodzone prace powstawały pod kierunkiem pana Roberta Wilczyńskiego, pana Piotra Bielickiego i pani Agaty Krzyżyńskiej. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Szkół im. Władysława Grabskiego.

22 września klasa III TL- z wychowawczynią Dorotą Chojnacką -zwiedziła Muzeum Bitwy nad Bzurą. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć dawne uzbrojenie i elementy umundurowania polskich żołnierzy walczących we wrześniu 1939r. O dramacie tamtych dni opowiedział przewodnik-pan Kazimierz Śwircz. 

Muzeum mieści się w kaplicy dawnych właścicieli Kutna- Walentyny i Feliksa Mniewskich. Przewodnik opowiedział o ich życiu i dokonaniach.

Wizyta w muzeum była ciekawą lekcją historii.