Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2017 roku (wtorek) od godz. 10:30 w szkole wydawane będą:
  • świadectwa maturalne z odbytej sesji w terminie poprawkowym 2017,
  • suplementy dla Absolwentów, którzy otrzymali - w sierpniu 2017 - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Po odbiór ww. dokumentów należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.

 

Świadectwa, dyplomy i suplementy z odbytych w sesji letniej egzaminów zawodowych:

potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie wydawane są w sali nr 15. 

 W dniu 12 września (wtorek) w godzinach 11.20 - 11:50
w sali nr 10 odbędzie się giełda podręczników.

4 września w "Grabskim" odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Do sali gimnastycznej przybyli nauczyciele, rodzice uczniów i młodzież. Społeczności szkolnej towarzyszyli szacowni goście: pan Krzysztof Debich- starosta kutnowski, pani Jolanta Pietrusiak- wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Kutnie, pan Artur Gierula- członek Zarządu Powiatu w Kutnie oraz pani Ewa Witkowska - przedstawicielka Rady Rodziców.

Zgromadzonych powitał pan dyrektor Wojciech Banasiak, który przypomniał , że ,,Grabski” należy do elitarnej grupy szkół zawodowych, posiada tarcze jakości przyznane w ogólnopolskim rankingu ,,Perspektyw”, jest jednym z najlepszych techników w powiecie kutnowskim. Tu młodzież inspirowana przez kreatywnych nauczycieli ma szanse rozwijać swoje zainteresowania.

Następnie pan dyrektor Wojciech Banasiak życzył nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, by ich wysiłek wynagradzany był sukcesami podopiecznych i życzliwością, maturzystom – pomyślnie zdanych egzaminów, uczniom – by nauka pozwoliła im odkryć nowy, nieznany świat, a ich rodzicom dumy z dzieci.

1wrzesnia2017
 Uprzejmie informuję, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku  (piątek)
od godz. 10:30 w szkole wydawane będą  świadectwa, dyplomy i suplementy
z odbytych w sesji letniej egzaminów zawodowych: potwierdzających kwalifikacje zawodowe
oraz kwalifikacje w zawodzie.
Po odbiór świadectw i dyplomów należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(„nowy” egzamin zawodowy) w sesji zimowej 2018 (styczeń - luty) 2018 roku
przez uczniów/absolwentów upływa 09 września 2017 r

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce:
Informacje - egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły.

Interesujesz się fotografią?
Poszukujesz ciekawych, magicznych miejsc?
Mamy dla Ciebie kreatywną propozycję na wakacje.
Zarząd Powiatu w Kutnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym 
„Pocztówka z Powiatu Kutnowskiego", którego jest organizatorem. 

UWAGA  ABSOLWENCI!!!
Uprzejmie informuję, że 30 czerwca 2017 roku  (piątek)
od godz. 1030 w szkole (pokój nr 1) wydawane będą
świadectwa dojrzałości.
Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście
z dokumentem tożsamości.

                 
23 czerwca w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Spotkanie rozpoczął pan dyrektor Wojciech Banasiak, witając serdecznie zgromadzonych. Wśród gości, którzy przybyli na szkolną uroczystość był pan Krzysztof Debich- starosta kutnowski, pan Artur Gierula- członek zarządu powiatu, ksiądz doktor Jerzy Swędrowski- dziekan dekanatu kutnowskiego, pani Marlena Kalinowska, pani Ewa Witkowska i pan Janusz Piaszczyński reprezentujący Radę Rodziców.

Pan dyrektor dostrzegł wysiłek wszystkich, którzy angażowali się  na rzecz szkolnej społeczności. Słowa uznania zostały skierowane do rady pedagogicznej -za wytężoną pracę, dzielenie się swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem, za trud wychowawczy. Pan dyrektor zwrócił się też do pracowników administracji i podziękował im za zaangażowanie w pracę i zrozumienie dla potrzeb młodych ludzi. Podmiotem działań nauczycieli są uczniowie- w szkole realizują swoje pasje, biorą udział i zwyciężają w licznych konkursach przedmiotowych, a członkowie Samorządu Uczniowskiego inicjują wiele ważnych akcji . Warto podkreślić, że szkoła w swoich działaniach może liczyć na rodziców uczniów i organ prowadzący. Pan dyrektor zwrócił uwagę na życzliwość i zrozumienie z jakimi spotykają się potrzeby naszej placówki ze strony rodziców uczniów i władz lokalnych. Wszystkich łączy wspólny cel, jakim jest dobro młodych ludzi.

GALERIA ZDJĘĆ

9 czerwca w ,,Grabskim" odbył się Szkolny Konkurs Statystyczny. Wzięło w nim udział 25 uczniów z klas: I TL, II TL, II TE i III TE. Celem konkursu było sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczestników z zakresu statystyki opisowej i analizy statystycznej. Bezkonkurencyjna okazała się ekipa z klasy II TE. To właśnie uczennice z tego zespołu zajęły trzy pierwsze miejsca: I - Żaneta Pabin, II-Paulina Jędrzejczak,a III- Daria Marciniak.

Organizatorkami turnieju były: pani Anna Peda i pani Agnieszka Drapińska.