W ramach projektu edukacyjnego EkoGrabski finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbyła się wycieczka klasy II TL na składowisko odpadów w miejscowości Franki. Uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania składowiska i sortowni, sposobami unieszkodliwiania i wykorzystywania odpadów oraz dowiedzieli się o działalności pobliskiej biogazowi. 


1 czerwca 2017 w naszej szkole odbył się Dzień Sportu. Uczniowie rywalizowali i bawili się w następujących konkurencjach sportowych: przeciąganie liny, piłka koszykowa, piłka siatkowa, skakanka, unihokej, plank, piłka nożna oraz wielokrotne wyciskanie sztangi na maksymalną ilość powtórzeń – obciążenie 50% masy ciała. Wszystkie klasy rywalizowały między sobą rocznikami. Każda konkurencja była oceniana następująco: I miejsce 3 pkt. , II miejsce 2 pkt. , III miejsce 1 pkt. Następnie suma punktów ze wszystkich konkurencji była zliczana, co w następstwie oznaczało miejsca, które zajęły klasy.

Muzeum Zamek w Oporowie oraz Powiat Kutnowski serdecznie zapraszają do zespołu parkowo – zamkowego w Oporowie w dniach 16 i 17 czerwca 2017 roku na imprezę historyczną pt. „Potop szwedzki na ziemi kutnowskiej”.

 

30 maja uczniowie klasy III TL pod opieką pani wicedyrektor Henryki Engel, wychowawczyni p. Doroty Chojnackiej i pana Radosława Charążki  udali się na wycieczkę przedmiotowo-krajoznawczą. 

Najpierw pojechali do Arkadii, gdzie spacerowali po romantycznym parku i zwiedzali tajemnicze budowle: świątynię Diany, domek gotycki, dom murgrabiego czy akwedukt.

Następnie udali się do Nieborowa. Tam mogli podziwiać piękny barokowy pałac i znakomicie utrzymany ogród.

Z Nieborowa  pojechali do skansenu w Maurzycach. Dawne chaty wyposażone były w sprzęt używany niegdyś przez chłopów. Przyglądając się gospodarstwom, wiatrakowi, staremu kościołowi i rozciągającym się wokół polom młodzi ludzie mogli odnieść wrażenie,że znaleźli się  w Lipcach,a na powitanie wyjdzie im za chwilę któryś z bohaterów powieści Reymonta.

Wycieczka dostarczyła młodzieży wielu wrażeń,ale przede wszystkim wzbogaciła ich wiedzę na temat kultury baroku, sentymentalizmu i romantyzmu. Arkadia, Nieborów i Maurzyce to dla uczniów klasy III TL ważne miejsca na mapie literackiej.


W dniu 25 maja uczennice klasy I TOŚ wzięły udział w warsztatach ekologicznych organizowanych w siedzibie Firmy ECO w Kutnie. Zajęcia przeprowadził pan Paweł Łuczak – prezes ECO. Tematem  spotkania było „Ograniczenie niskie emisji”. Podczas  warsztatów analizowano skutki smogu i sposoby walki z nim. Młodzież oglądała pył PM 10, który wdychamy i dowiedziała się, jak bardzo wpływa on  na spadek jakości powietrza. Uczestniczki spotkania aktywnie zaangażowały się w dyskusję na temat  sposobów walki z  zanieczyszczeniem środowiska, proponując działania efektywne i wymagające zróżnicowanych nakładów finansowych, ale przede wszystkim chęci  zmian. Po zajęciach w siedzibie ECO  uczennice zwiedziły budynek ciepłowni przy ul. Oporowskiej. Tam mogły zapoznać się m.in. z zasadami funkcjonowania żużlarza, szafy sterowniczej, stacji przygotowania wody, maszynowni, hali kotłów, układu pompowego, rozdzielni oraz sterowni , a także przyjrzeć się działaniu maszyn. Grupę po zabudowaniach oprowadził  pan M. Szumiński - dyrektor Działu Wytwarzania Energii Elektrycznej i Cieplnej. Uczennice otrzymały upominki i zyskały wiedzę przydatną do wykonywania zawodu technika ochrony środowiska.

Opiekunem grupy była pani Joanna  Maruszewska.

Palenie tytoniu to jeden z najbardziej rozpowszechnionych szkodliwych elementów stylu życia młodego  człowieka. Wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych na pewno zachęciło wiele osób do rezygnacji ze zgubnego nałogu. Niestety, zawsze będą tacy, którzy-mimo apeli lekarzy i wbrew zdrowemu rozsądkowi- po papierosy będą sięgać. Dlatego oprócz narzędzi prawnych istotnym elementem walki z paleniem tytoniu wciąż pozostaje edukacja. Światowy Dzień bez Tytoniu - który jest obchodzony 31 maja- służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami palenia papierosów. W naszej szkole zwracamy uwagę na profilaktykę.  W środę na korytarzach pojawiły się plakaty antynikotynowe przygotowane przez uczniów klas pierwszych oraz ulotki. Mamy nadzieję, że ten dzień skłoni do refleksji i pozwoli choć na chwilę zastanowić się nad negatywnymi skutkami tego nałogu.

Program „Scrabble w szkole”, jak twierdzą jego twórcy (Polska Federacja Scrabblowa), zrodził się z dwóch miłości: miłości do scrabbli i miłości do ludzi. Przede wszystkim ma pomagać wszystkim, którzy chcą popularyzować grę, która posiada nie tylko wartości edukacyjne, ale również wychowawcze.

Celem najnowszej odsłony programu edukacyjnego „Scrabble w szkole” jest popularyzacja gry jako narzędzia wspomagającego naukę m. in. języka polskiego, języków obcych i przedmiotów ścisłych, a także jako pomoc przy rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia. Dzięki grze uczestnicy poprawiają znajomość zasad języka polskiego, ortografię, gramatykę oraz powiększają swój zasób słownictwa. Scrabble rozwijają też logiczne myślenie, a także uczą podejmowania strategicznych decyzji, radzenia sobie ze stresem, kiedy przeciwnik ma przewagę i należy jak najszybciej nadrobić stratę i ... są świetną zabawą!  

W dniu 26 maja uczniowie naszej szkoły w składzie : Krzysztof Tomczak (ITE) Mateusz Jóźwiak(ITI) oraz Sebastian Iwaniak (III TOR) i Mateusz Skowron (IIITOR) wzięli udział w XV Mistrzostwach Polski w Scrabble organizowanych  w Gimnazjum nr 2 w Kutnie.

Mateusz i Krzysiek zajęli V miejsce w Polsce w kategorii szkół ponadgimnajalnych. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Magdalena Golonka


pejzarze
Regulamin konkursu

20 kwietnia w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w ramach „drzwi otwartych” odbyły się spotkania z młodzieżą z kutnowskich i okolicznych gimnazjów.

W „Grabskim” przygotowano wiele atrakcji. Gimnazjaliści mogli zobaczyć jak działa profesjonalne studio fotograficzne, rozwiązać quiz matematyczny i historyczny, odbyć zajęcia na symulatorze lotów, obejrzeć prace plastyczne wykonane przez uczniów. Odwiedzający zostali też przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się z zawodami, które można zdobyć w „Grabskim”. Obserwowali zajęcia z języków obcych oraz specjalistyczne dla przyszłych techników organizacji reklamy, ochrony środowiska, ekonomistów, handlowców, logistyków i informatyków.

Wysoka frekwencja świadczy o dużym zainteresowaniu szkołą wśród uczniów gimnazjów."Rakoobrona" to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do osób młodych-w wieku 14-19 lat. Kolejną edycję realizują Fundacja Rosa razem z Fundacją Sensoria. Jej celem jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki, które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowań na raka. Dzięki kampanii w świadomości młodzieży mają zagościć dwie najprostsze asocjacje: rak i obrona. Rakoobrona porusza problem trzech chorób nowotworowych: raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka złośliwego. Są to nowotwory, których przyczynami mogą być zachowania i nawyki kształtujące się w okresie młodzieńczym.

W programie, który zakończyliśmy w naszej szkole wzięło udział 13 klas I- III / 297 uczniów/. Zajęcia odbywały się w cyklu 2- godzinnym a prowadziło je 7 nauczycieli: w kl. I - p. E. Szymczak, w pozostałych klasach - wychowawcy. W trakcie lekcji młodzież mogła obejrzeć infografikę prezentującą wyniki badań nt. wiedzy młodzieży o nowotworach oraz film dokumentalno- edukacyjny " Gra z rakiem", opowiadający historie osób, zmagających się z rakiem płuca, czerniakiem i rakiem szyjki macicy. Ankiety wstępne przed programem pokazały bardzo niski poziom wiedzy na w/w temat. Treści zawarte w prezentacji multimedialnej pozwoliły na  zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat wymienionych wyżej nowotworów. Udzieliły odpowiedzi na pytania : co to jest czerniak, rak szyjki macicy i rak płuca? Pokazały, jakie są objawy, diagnostyka i leczenie oraz profilaktyka danej choroby.

Mam nadzieję, że przeprowadzone lekcje skłonią młodych ludzi do refleksji nad sposobem życia, a także będą stanowiły bodziec do zmiany dotychczasowych postaw.


Zapraszamy do udziału w konkursach literackim "Książka, którą warto przeczytać" oraz geograficznym "Moja wymarzona wycieczka po Polsce".