20 listopada 1900r. odbyło się wesele Jadwigi Mikołajczykówny i Lucjana Rydla. Stało się ono inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania  dramatu, który zyskał miano narodowego. 117 lat później - 20 listopada 2017 r.- z inicjatywy nauczycielek języka polskiego pani Agnieszki Sędkowskiej i pani Doroty Chojnackiej oraz nauczyciela bibliotekarza  pana Roberta Wilczyńskiego w  szkolnej  czytelni odbyło się spotkanie, którego tematem było właśnie ,,Wesele”. Wzięli w nim udział zainteresowani problemem uczniowie z klas IV TL, IV TI, IV TOR i IV TE. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach nowego projektu ,,Pora na lekturę”,  który ma na celu  omawianie dzieł literackich w nawiązaniu do okoliczności ich powstania lub  wydarzeń zaprezentowanych w tych tekstach. ,,Wesele” jako  utwór rozpoczynający cykl zostało wybrane świadomie. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok  szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej, a dramat Wyspiańskiego o szansach Polaków na odzyskanie wolności mówi ukazując ich marzenia, lęki, charakteryzując dwie nieufne wobec siebie  grupy – inteligentów i chłopów- oraz  przestrzegając przed wcześniej popełnianymi błędami. Młodzież czytała fragmenty utworu  ilustrowane scenami adaptacji dokonanej przez Andrzeja Wajdę, analizowała cytaty i symbole, ale przede wszystkim  dyskutowała na temat oceny społeczeństwa polskiego przedstawionej w ,,Weselu”. Warto wspomnieć, że od niedawna w szkolnej bibliotece znajduje się biografia autora pt. ,,Wyspiański. Dopóki starczy życia” Moniki Śliwińskiej.

Zajęcia prowadziły pani Agnieszka Sędkowska i pani Dorota Chojnacka, prezentację fragmentów ,,Wesela” w reż. Andrzeja Wajdy przygotował pan Robert Wilczyński.

17 listopada uczennica klasy III TL –Magdalena Pietrzykowska – wzięła udział w uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Magda na koniec klasy II uzyskała  najwyższą średnią ocen w szkole- 5,33. Znana jest również ze swojego zaangażowania w sprawy naszej społeczności oraz sukcesów sportowych.

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a wziął w niej udział pan Zbigniew Rau- wojewoda łódzki.

Ideą przedsiębiorczości jest wspieranie inicjatyw młodzieży przez możliwość bezpośredniego kontaktu z inwestorami oraz  pomoc w realizacji  zadania szkoły w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

W dniach 13- 19 listopada 2017 nasza szkoła w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  realizowała program  pt. „ Otwarta firma ‘’.

Urzeczywistnienie  projektu ,,Otwarta firma” wiązało się z udziałem  młodzieży w wielu ciekawych spotkaniach i warsztatach z przedstawicielami następujących zakładów i instytucji :

- p. Małgorzatą Katarzyńską – doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kutnie;

- p. Małgorzatą Bielawską,   p. Aleksandrą Świerczyńską – pracownicami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kutnie;

- p. Agatą Kostecką, p. Sylwią Banasiak, p. Katarzyną Sędkowską – przedstawicielkami Urzędu Skarbowego w Kutnie;

- p. Aleksandrą Bielecką – Rzecznikiem Praw Konsumenta.

Podczas spotkań, warsztatów, prelekcji zaproszeni goście przybliżyli uczniom zasady funkcjonowania poszczególnych firm, zapoznali z oczekiwaniami pracodawców i procesem rekrutacji, przedstawili zasady podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Koordynatorami akcji były p. Ewa Kowalik , p. Ewa Szymczak, p. Agnieszka Drapińska, p. Sylwia Kubiak.

 

Trwa akcja

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Wszystkie dary – żywność (głównie sładycze) zabawki, artykuły szkolne, środki czystości, odzież, itp.

zbieramy do 4 grudnia

sala 36 lub 42

Koordynatorzy: p. Szymańska, p. Golonka

 

Już po raz kolejny w tym roku grupa wolontariuszy z ZS nr 3 im. Wł. Grabskiego  odwiedziła pensjonariuszy w Domu Opieki Społecznej  na ulicy Krzywoustego 11. 

Szkolne Koło Wolontariatu swoją współpracę z Domem Opieki rozpoczęło w minionym roku szkolnym. Na  mocy podpisanej umowy między dyrektorem DPS-u  i  dyrektorem ZS nr 3 im. Grabskiego, grupa uczniów systematycznie odwiedza mieszkańców DPS-u, angażując się w zajęcia terapeutyczne w tutejszej świetlicy.

Wolontariusze, poznając mieszkańców tego Domu, kształtują swoją wrażliwość na potrzeby ludzi starszych, samotnych, wymagających stałej opieki i duchowego wsparcia.  Spotkania oraz rozmowy z mieszkańcami DPS-u są dla nich doskonałą lekcją wychowawczą, a także okazją do zdobycia pewnych życiowych doświadczeń.

 

20 listopada 2017 r. w Gimnazjum  nr 1/ SP nr 7  odbył się finał Mistrzostw Powiatu Kutnowskiego  w piłce ręcznej dziewcząt, podczas którego zaprezentowały się drużyny z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława  Staszica, Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego,  I LO im. Jana Henryka Dąbrowskiego i II LO im. Jana Kasprowicza.

Zawodniczki z „Grabskiego” podczas rozgrywanych meczów zaprezentowały się bardzo dobrze i walczyły do ostatniej minuty z pełnym poświęceniem oraz ogromnym zaangażowaniem.

Szczypiornistki z „Grabskiego” w składzie: Małgorzata Lesicka z kl. IV TOR, Angelika Pawłowska z kl. IV TE, Natalia Iwaniak z kl. IV TE, Natalia Kopeć i Dominika Klonowska z kl. I TOR, Martyna Turowiecka i Weronika Winiecka z kl. I TE, Alicja Rzymska z kl. II TOŚ, Beata Florczak z kl. II TE, Magdalena Pietrzykowska i Sandra Kucharska z kl. III TL wywalczyły III miejsce w klasyfikacji końcowej.

Gratulujemy naszym dzielnym zawodniczkom i już dziś trzymamy kciuki za chłopców, którzy zagrają 27 listopada.

 

 

W dniu 14 listopada w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbyła się konferencja dotycząca profilaktyki przemocy  pn. „Przywróć uśmiech” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie. Gośćmi konferencji byli dyrektorzy szkół, pedagodzy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, nauczyciele, kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele policji oraz rodzice. Podczas konferencji został przedstawiony przegląd wybranych definicji i metod udzielania wsparcia ofiarom przemocy, które stanowią kompilację dobrych praktyk, sposobów oraz narzędzi stosowanych w pracy z rodzinami dotkniętymi tym problemem. Ostatnia część spotkania został poświęcona prezentacji działalności szkół ponadgimnazjalnych w aspekcie przeciwdziałania przemocy.

Uczniowie naszej szkoły : Damian Pietrzak i Mateusz Jóźwiak pod opieką p. Magdaleny Golonki przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną „Grabski –przeciw przemocy”, w której zostały przedstawione działania szkoły przeciw przemocy.

Światowy Dzień Cukrzycy – World Diabetes Day 2017

Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation - IDF) oraz Światową Organizacją Zdrowia (World Health Organization - WHO) jako odpowiedź na  obawy związane z nasilającym się występowaniem przypadków cukrzycy na całym świecie.

Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy przypomina, że liczba przypadków cukrzycy wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania prewencyjne.

Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest 14 listopada.

Każdego roku organizatorzy Światowego Dnia Cukrzycy koncentrują się na jednym temacie- w tym roku było to hasło: ,,Kobieta i mężczyzna - czy cukrzyca ma płeć?”

14 listopada w naszej szkole została przeprowadzona akcja informacyjno- edukacyjna związana z cukrzycą. Na szkolnym holu umieszczono plakaty i ulotki tematyczne oraz materiały dotyczące diet niskokalorycznych. Podczas długiej przerwy młodzież i nauczyciele mieli możliwość zmierzenia poziomu cukru we krwi. Badanie wykonywała pielęgniarka szkolna , pani Maria Pawlak. Akcji towarzyszyła projekcja prezentacji multimedialnej na I i II piętrze.

14 listopada uczniowie klasy IV TL spotkali się z panem Henrykiem Lesiakiem – znanym kutnowskim regionalistą, autorem monografii miasta oraz wielu opracowań na temat zabytków, dworów i dworków naszego powiatu.

Szacowny gość przedstawił młodzieży historię miasta od średniowiecza do lat 40. XX w. i zaprezentował sylwetki dawnych właścicieli Kutna. Uczniowie poznali ich rodzinne koligacje oraz  wkład przedstawicieli rodów w rozwój miasta. Pan Henryk Lesiak swój wykład przeplatał anegdotami i ciekawostkami. Nie każdy wie, że Kutno było niegdyś miastem prywatnym, a okres jego prosperity przypadł na XIX w. Z opowieści gościa uczniowie dowiedzieli się wiele na temat Wojciecha Rychtelskiego- członka Polskiej Organizacji Wojskowej, przybyłego kilka lat wcześniej  z Wielkopolski-  który w 1918r. zginął na naszym dworcu podczas rozbrajania żołnierza niemieckiego. Wydarzenie to wskazuje, że mieszkańcy  miasta podejmowali  walkę o niepodległość i ponosili w niej ofiary.

Pan Henryk Lesiak wspomniał też o doktorze Antonim Troczewskim, kutnowskim społeczniku, przybyłym z Warszawy pod koniec XIX w. i pracującym tu przez 38 lat. Z efektów jego działalności mieszkańcy miasta korzystają do dziś.

Spotkanie z panem Henrykiem Lesiakiem wpisuje się w działania podejmowane w ramach ,,Roku dla Niepodległej” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie przekonali się, że historia Kutna splata się z historią Polski.

Organizatorką spotkania była pani Dorota Chojnacka.

14 listopada uczniowie klasy IV TL  obejrzeli w Teatrze Wielkim w Łodzi operę ,,Halka” Stanisława Moniuszki. Historia młodej dziewczyny porzuconej przez ukochanego wzruszyła widzów. Wszyscy zachwyceni byli polskimi tańcami zaprezentowanymi podczas spektaklu: dostojnym polonezem, żywiołowym mazurem oraz pełnym energii góralskim.

,,Halka” to nasza opera narodowa. Wyjazd na spektakl związany był z realizacją projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Rok dla Niepodległej”. Organizatorką wycieczki była pani Dorota Chojnacka, a opiekę nad młodzieżą sprawowały: pani wicedyrektor Iwona Smolińska i pani Halina Sankowska.

 

9 listopada społeczność Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie uczciła Narodowe Święto Niepodległości Galą XX Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej ,,Głos Ojczyzny”. Uroczystość stała się okazją do wspomnień, wzruszeń oraz dostarczyła wielu artystycznych przeżyć. Pomysłodawcą festiwalu był pan Grzegorz Jaskułowski- nauczyciel historii. To on – we współpracy z wieloma innymi nauczycielami- przez lata przygotowywał koncerty, dbał o ich artystyczną formę i był autorem adekwatnych komentarzy.

Galeria zdjęć - XX Festiwal Pieśni i Piosenki

Jubileuszowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej odbył się pod hasłem ,,Polskie drogi do niepodległości” i był imprezą towarzyszącą miejskim obchodom Narodowego Święta Niepodległości, odbywającą się pod patronatem Starosty Kutnowskiego pana Krzysztofa Debicha w ramach jubileuszu 150-lecia powiatu kutnowskiego.

Mottem uroczystości stały się słowa Leopolda Staffa:

,,Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą
lecz czymś największym
czym być można: Sobą.”