obrazek przedstawiający logo Srebrnej Tarczy 2015
obrazek przedstawiający logo Brazowej Tarczy 2016

Artykuły

O szkole

W skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie wchodzi:

Technikum nr 3 kształcące w zawodach:

technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik logistyk.

 • Jesteśmy jedną z najdłużej istniejących szkół w naszym mieście – tradycja szkoły sięga roku 1932; w 2012 r. obchodziliśmy jubileusz 80- lecia.
 • Szkoła należy do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, zrzeszającego kilkadziesiąt placówek z całej Polski oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Grabskiego w Lublinie.
 • Kadrę pedagogiczna tworzą w większości nauczyciele mianowani i dyplomowani, otwarci na potrzeby uczniów, wykorzystujący w nauczaniu nowoczesne metody m.in. aktywizujące oraz różnorodne pomoce i materiały dydaktyczne.
 • Szkoła posiada nowocześnie wyposażone i stale modernizowane  pracownie przedmiotowe, umożliwiające pełną realizację podstawy programowej oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania wyuczonego zawodu technika.
 • Uczniowie mają zapewniony stały, darmowy dostęp do Internetu w Centrum Informacji Medialnej wyposażonym w 8 stanowisk komputerowych oraz w 5 nowoczesnych pracowniach informatycznych wyposażonych w sieć.
 • Szkoła dba o wysoki poziom kształcenia w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych i licznych przedmiotowych zajęć pozalekcyjnych, zapewniając corocznie wysoką zdawalność  na egzaminach zewnętrznych.
 • Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami w zakresie organizacji praktyki zawodowej.
 • Szkoła daje uczniom możliwość rozwijania własnych pasji i zainteresowań, oferując liczne zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkoły Odkrywców Talentów:
 • sportowe ( m.in. koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, siłownia, lekka atletyka); szkolne drużyny sportowe mogą się poszczycić licznymi sukcesami w rywalizacji międzyszkolnej, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim;
 • dziennikarsko – teatralne, koło redagujące szkolny organ prasowy „Naszym zdaniem” oraz  daje możliwość realizacji pasji aktorskich w przedstawieniach teatralnych;
 • fotograficzne, koło umożliwiające m.in. naukę cyfrowej obróbki zdjęć;
 • ekonomiczne, koło młodego ekonomisty, ułatwiające uczniom przedzieranie się przez labirynty ekonomii i finansów  gospodarki rynkowej;
 • ekologiczne, Szkolne Koło  Ligi Ochrony Przyrody i Szkolny Klub Ekologiczny realizujące ciekawe projekty edukacyjne we współpracy z licznymi instytucjami pozaszkolnymi;
 • poligraficzne, grupa poligraficzna „EFEKT – mała poligrafia szkolna” , laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Moja szkoła- szkołą przedsiębiorczości”;
 • krajoznawczo-turystyczne, Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny, mający w dorobku wiele sukcesów w konkursach i innych przedsięwzięciach (np. rajdy) promujących region;
 • muzyczne, radio  „Ekonomik FM” oraz chór szkolny
 • chór szkolny.
 • Corocznie nasi najlepsi uczniowie dołączają do grona stypendystów Prezesa Rady Ministrów  oraz są nagradzani zaszczytnym medalem „Primus Inter Pares”.
 • Zapewniamy naszym uczniom pełne bezpieczeństwo na terenie szkoły i w czasie imprez zewnętrznych. Szkoła posiada certyfikat „Bezpieczna Szkoła”, realizuje program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”.
 • Priorytetem działań pozalekcyjnych jest szeroko rozumiana profilaktyka, prowadzona w formie różnorodnych i ciekawych zajęć również przez specjalistów z wielu dziedzin (oświaty zdrowotnej, profilaktyki uzależnień, policji).
 • W wychowaniu kładziemy nacisk na kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowanie godności człowieka, szacunek dla innych ludzi i dla siebie, kształtowanie wysokiego poczucia własnej wartości oraz odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.
 • Szkoła organizuje dla chętnych uczniów zajęcia z religii lub etyki.
obrazek przedstawiający logo BIP obrazek przedstawiający logo bezpieczna szkoła obrazek przedstawiający logo GIODO obrazek przedstawiający logo klucz do kariery obrazek przedstawiający logo odkrywców talentów obrazek przedstawiający logo wsl obrazek przedstawiający logo cke obrazek przedstawiający baner dopalacze obrazek przedstawiający logo aquaparku obrazek przedstawiający ucznia - odnośnik do e-Dziennik
2016  |  Oficjalna Strona Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie