informacja dyrektora rada

zyczenia swiateczne

informacja

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa. Wiedząc o tym po raz kolejny uczniowie Grabskiego uczestniczyli w akcji krwiodawstwa. 27 marca chętni z klas II, III i IV przystąpili do oddawania krwi. Gratulujemy odwagi  i zapraszamy  w maju.

Koordynatorem akcji była p. Joanna Maruszewska

26 marca uczniowie klasy I A TL pod opieką pani Joanny Maruszewskiej i pani Ewy Szymczak uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do firmy Kongskilde Polska sp. z o.o. w Kutnie, która zajmuje się produkcją maszyn pod marką Kongskilde i NewHolland. W czasie prelekcji uczniowie zapoznali się z historią i działalnością przedsiębiorstwa. Dyrektor działu sprzedaży –pan Włodzimierz Spryszyński oprowadził przyszłych logistyków po zakładzie, by mogli zobaczyć cały proces produkcji maszyn. Obowiązująca w firmie norma jakości ISO gwarantuje, że wyroby są  najlepszej jakości. Uczniowie obserwowali również proces laserowego cięcia blachy i sprawdzali zgodność wyrobu z rysunkiem technicznym. Na koniec wszyscy otrzymali drobne upominki.

Wycieczkę zorganizowała pani Joanna Maruszewska.

6 kwietnia w godzinach od 10 do 13 odbyły się Drzwi Otwarte w naszej szkole. Ósmoklasiści  oraz uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki. Zwiedzanie miało charakter interaktywnego turnieju, którego celem było zebranie liter tworzących określone hasło po uprzednim zeskanowaniu kodów  QR.Uczniowie Grabskiego oprowadzali młodzież po salach lekcyjnych, udzielając wyczerpujących informacji na temat proponowanej oferty dydaktycznej. W klasach ósmoklasiści i gimnazjaliści zmagali się z pytaniami i zadaniami z różnych dziedzin wiedzy – humanistycznej, matematycznej , językowej i zawodowej. Za każdą poprawną odpowiedz uczeń otrzymywał do skanowania kod , pod którym kryła się litera. Na zakończenie wszyscy spotykali się w Kawiarence Grabskiego, gdzie opiekunowie Samorządu Uczniowskiego sprawdzali poprawność hasła i obdarowywali młodzież niespodziankami. Uwieńczeniem dnia były wspólne zdjęcia, pamiątkowe wpisy i słodki poczęstunek.

photo fb

W imieniu całej społeczności uczniowskiej pragniemy podziękować ósmoklasistom i gimnazjalistom oraz ich rodzicom za tak liczne zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną w minioną sobotę. Mamy nadzieję, że 1 września zgodnie z finałowym hasłem turnieju  Drzwi Otwartych wypowiemy słowa – Witamy w Grabskim! Koordynatorami przedsięwzięcia był zespół ds. promocji oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego, aplikację do skanowania kodów QR przygotował p. Jakub Tarnowski.

W czwartek 28 marca 2019 roku w Kleszczowie odbył się Regionalny Kongres Zawodowy z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzeny Machałek, parlamentarzystów, samorządowców, pracodawców, naukowców wyższych uczelni, dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży ze szkół zawodowych województwa łódzkiego.

Podczas Kongresu omówione zostały m.in.: zmiany w szkolnictwie branżowym zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Szczególnie wybrzmiało stwierdzenie, że pracodawcy będą odgrywać coraz większą rolę w szkolnictwie zawodowym. Szkoły branżowe I i II stopnia i technika powinny zatem ściślej współpracować z zakładami pracy i przedsiębiorstwami w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu.

Obecnie dla gospodarki większym problemem niż bezrobocie jest brak wykwalifikowanej kadry pracowników oraz specjalistów w wielu zawodach i branżach. W dzisiejszych czasach następuje zmiana oczekiwań wobec edukacji, w coraz większym stopniu postrzega się ją jako czynnik wzrostu gospodarczego. O edukacji zaczyna się myśleć w kategoriach rynku pracy – gospodarczych, a nie poznawczych jak dotychczas. Rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia technikum powinien być powiązany z rozwojem gospodarczym regionu.

Reforma szkolnictwa zawodowego,  przygotowana przez resort edukacji wspólnie z przedstawicielami pracodawców, ma za zadanie nie tylko dostosować rynek pracy i szkolnictwo do już istniejących warunków, ale też zapewnić stabilny rozwój w przyszłości. Osiągnie się ten stan poprzez ścisłą współpracę szkoły zawodowej z pracodawcami i instytucjami rynku pracy wykorzystując systemowe prognozowanie.

W  Kleszczowie podczas Regionalnego Kongresu Zawodowego swoje oferty edukacyjne prezentowały szkoły branżowe z całego województwa łódzkiego, między innymi z Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Dyrektor szkoły Wojciech Banasiak, na zaproszenia Łódzkiego Kuratora  Oświaty uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. Współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego, stanowiącym część merytoryczną konferencji.

W tym bardzo ważnym dla regionu  wydarzeniu licznie uczestniczyli również pracodawcy z powiatu kutnowskiego współpracujący ze szkołą w organizacji praktycznej nauki zawodu  oraz przedstawiciele nauki – Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, uczelni z którą mamy podpisaną umowę o współpracy.

Uczniowie klas pierwszych technik logistyk i technik organizacji reklamy pierwszy dzień wiosny spędzili na szkolnej wycieczce w Płocku. Pierwszym punktem zwiedzania była Bazylika katedralna i Kaplica Królewska. Katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku to jedna z pięciu najstarszych w kraju bazylik i jedna z trzech, gdzie spoczywają dawni władcy Polski. Bazylika posiada 11 ołtarzy oraz kilkanaście nagrobków i epitafiów. W jej prezbiterium znajduje się m.in. epitafium biskupa Ignacego Krasickiego (1735-1801), autora "Hymnu do miłości Ojczyzny", którego rodzina pochodziła z Siecienia pod Płockiem. W krypcie płockiej katedry pochowani są Władysław I Herman (1043-1102) i jego syn - Bolesław III Krzywousty (1086-1138). W czasach panowania obu władców Płock był stolicą Polski. W podziemiach katedry pochowanych jest także 15 książąt mazowieckich.

Uczniowie mieli także okazje poznać historię Drzwi Płockich, które razem z Drzwiami Gnieźnieńskimi, należą do jednych z najpiękniejszych dzieł tego typu w Europie, choćby ze względu na rysunek kwater, jak i kunszt ich wykonywania.

Po południu przyszedł czas  na seans filmowy w kinie Helios. Z dużym zainteresowaniem wszyscy obserwowali perypetie spokojnego muzyka z orkiestry symfonicznej, samotnie wychowującego dziesięcioletniego synka, w którego życie niespodziewanie wbiega pełna energii popularna gwiazda fitness.

Wycieczkę zorganizowała p. Joanna Maruszewska. Opiekunami uczniów były: p. Anna Janiak, p. Renata Kubicka i p. Ewa Szymczak.

20 marca uczniowie klasy IV TL uczestniczyli w spotkaniu z panem Pawłem  Łuczakiem – prezesem zarządu firmy ECO Kutno, zajmującej się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła systemowego dla mieszkańców naszego miasta. Tematem  przewodnim prelekcji było omówienie cech prawidłowo napisanego CV. Pan Paweł Łuczak przedstawił, jakie błędy najczęściej  występują w CV i doradził, jak ich uniknąć oraz jak dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a w dalszej części spotkania poinformował, jakich pracowników poszukują obecnie lokalne firmy. 

Organizatorką konferencji była wychowawczyni klasy IV TL- pani Elżbieta Trawczyńska.

We wtorek 26 marca gościł w naszej szkole pan dr Jacek Saramonowicz - historyk, regionalista, założyciel i prezez Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego, autor wielu publikacji o Kutnie i powiecie kutnowskim. Tematem prelekcji, odbywających się w ramach realizowanego przez szkołę projektu "Nasza Niepodległa" był rozwój Kutna po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Była to również okazja, żeby przedstawić szerszy kontekt wydarzeń gospodarczych w II Rzeczpospolitej.
W prelekcjach, które zorganizowały panie Halina Sankowska i Dorota Chojnacka, uczestniczyła ponad 80-osobowa grupa uczniów z klas I a TL i II TE/TOŚ oraz III TI i IV TL.
 

21 marca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w dniu 21.03.2019 roku zorganizowali „Dni otwarte” skierowane do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu kutnowskiego oraz wszystkich zainteresowanych pracą w Policji. Wśród odwiedzających byli też uczniowie naszej szkoły. 

Uczestnicy spotkania mieli  okazję  poznać proces rekrutacji do Policji, a także specyfikę i różnorodności stanowisk pracy tej formacji mundurowej. Ciekawostką, zwłaszcza dla przyszłych kandydatów do służby, był pokaz sprzętu i umundurowania, które można było obejrzeć i przymierzyć.
Uczniowie spotkali się także z policyjnym owczarkiem i jego opiekunem.  Ostatnią atrakcją dla młodzieży z kutnowskich szkół było odkrywanie tajemnic policyjnego radiowozu.