25 kwietnia już po raz trzeci obchodziliśmy Święto Szkoły. Odbyło się ono pod hasłem: Od pomysłu do biznesu. Rozpoczynając galę finałową, Pani dyrektor Zofia Falborska przypomniała chlubną, sięgającą roku 2004 tradycję święta, które ma nie tylko upamiętniać imię patrona, ale też służyć integracji szkoły i prezentacji sukcesów uczniów. Podkreśliła również, że każdego roku możemy gościć na naszej uroczystości wiele znakomitych osób. Tym razem zaszczycili nas:

 • Pan Grzegorz Grabski – prawnuk Władysława Grabskiego,
 • Pani Anna Michalska – starszy wizytator ŁKO,
 • Pan Andrzej Stachowicz – członek Zarządu Powiatu w Kutnie,
 • Pan Wojciech Banasiak – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie,
 • Pan Jacek Boczkaja – wiceprezydent Miasta Kutno.

36.jpgWśród zaproszonych byli także przedstawiciele instytucji i firm, które współpracują ze szkołą oraz emerytowani nauczyciele i rodzice uczniów.
Jako pierwszy glos zabrał Pan Grzegorz Grabski. Jego opowieść o pradziadku miała nam pokazać, że wielcy ludzie tak jak inni mają nie tylko swoje pasje, ale także tak zwane normalne życie. Na potwierdzenie tego przeczytał list młodego Władysława Grabskiego do przyszłej żony Katarzyny. Prawnuk naszego patrona mówił także o rodzinnym dziedzictwie zobowiązującym do okazywania szacunku najbliższym i służby Polsce. Odniósł się z dystansem do wielkości, która niekiedy zasłania to, co w człowieku najbardziej interesujące. Na zakończenie opowiedział zabawną anegdotę o tym, czym różni się Grabski od trawy. Tym mianowicie, że: trawę można zagrabić a Grabskiego się nie da strawić.

 

 

Pani wizytator Anna Michalska w imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty przekazała dyrekcji, nauczycielom i uczniom wyrazy uznania za rzetelną i systematyczną pracę oraz pogratulowała wyboru patrona, który w pełni oddaje charakter szkoły. Członek zarządu Powiatu w Kutnie Pan Andrzej Stachowicz w imieniu władz powiatowych powitał Pana Grzegorza Grabskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił, że nasza szkoła jest wyjątkowa ze względu na osiągnięcia uczniów w nauce, kulturze i sporcie. Zapewnił też, że Starostwo Powiatowe w Kutnie zawsze będzie wspierać nas w kolejnych działaniach.
Sylwetkę Władysława Grabskiego przybliżył zgromadzonym Pan Piotr Bielicki, który ogłosił także wyniki konkursu: Władysław Grabski- nasz patron .Tegoroczni zwycięzcy to:

 • Nadia Kret z kl. I ATE
 • Martyna Żydowo z kl. I ATE
 • Ksenia Witczak z kl. I ATE
  40.jpg

Nagrody wręczyli im: Pani dyrektor Zofia Falborska i szacowny gość – Pan Grzegorz Grabski.
Ważnym wydarzeniem poprzedzającym Święto Szkoły był też I Konkurs Poezji Patriotycznej Warto pamiętać, zorganizowany przez polonistki: Annę Janiak i Katarzynę Kopańską - Zimną. Laureatom: Mateuszowi Walczakowi z kl. I TH, Jakubowi Kicie z kl. II b LPzi, Judycie Dyczko z kl. III TH i Sylwii Zielińskiej z kl. I a TE nagrody wręczyli: Pani dyrektor Agnieszka Zawadzka i Pan Andrzej Stachowicz. Najlepszy szkolny recytator – Mateusz Walczak zaprezentował wiersz Artura Oppmana pt. Trzeci Maj. Po nim wystąpili Monika Arent i Andrzej Lewandowski. Wykonali pieśń Marka Grechuty Ojczyzna, którą wyśpiewali sobie grand prix X Jubileuszowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

53.jpg

Ze szczególną satysfakcją Pani dyrektor Zofia Falborska poinformowała uczestników uroczystości o sukcesach wyjątkowych uczniów, którzy znaleźli się wśród finalistów Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości Turnieju Wiedzy Handlowo – Menedżerskiej: Sylwii Bielickiej i Pawła Jedrzejczaka z kl. IV TE. Sylwia znalazła się w grupie stu osób spośród 10 tysięcy, które walczyły o zwycięstwo. W nagrodę otrzymała indeks Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej. Paweł dotarł do etapu centralnego Turnieju Wiedzy Handlowo – Menedżerskiej razem i innymi 60 osobami, które zdystansowały ponad 2600 uczestników. Nagrody finalistom wręczyli: Pani dyrektor Zofia falborska i Pan Wojciech Banasiak, dyrektor wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Opiekę nad przygotowaniem Sylwii i Pawła do konkursów sprawowały panie: Joanna Komorowska i Anna Wasielewska.


W ramach obchodów Święta Szkoły odbyły się turnieje międzyklasowe. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w grze „Symulacja przedsiębiorstwa”. Zwycięską grupą okazali się przedstawiciele kl. I a Te (wych. K. Kopańska - Zimna) a najlepszą klasą I TH (wych. E. Kowalik). Klasy drugie prezentowały swoje pomysły na biznes. Najciekawsze wyróżniono:

 • Biuro podróży „Dromader” – kl. II LPs (wych. E. Szymczak)
 • Centrum Tańca i Rekreacji – kl. II TH (wych. A. Wasielewska)
 • Firma cateringowa „AppetiTE” – kl. II a TE (wych. A. Janiak)
  73.jpg Nagrody wręczyli Pani dyrektor Henryka Engel i Pan Józef Chowaniec, dyrektor Banku PKO S.A.

Podsumowując prezentację uczniowskich umiejętności, Pani dyrektor Zofia Falborska zwróciła uwagę, że jest to zasługa nie tylko szkoły, ale także firm i instytucji, z którymi współpracujemy. Podziękowania złożyła na ręce przedstawicieli urzędów, banków, sklepów i przedsiębiorstw, w których nasi uczniowie odbywają praktyki:

 

 

 • Pani Mirosławy Gal – Grabowskiej – dyrektora PUP w Kutnie
 • Pani Zofii Brożyńskiej – kierownika KRUS w Kutnie
 • Pani Małgorzaty Lewandowskiej - kierownika działu współpracy z klientami w BGŻ w Kutnie
 • Pani Izabeli Domżał - Wiśniewskiej – kierownika działu wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego
 • Pani Agnieszki Smolarczyk – właścicielki firmy M.S. TRONIK w Kutnie
 • Pana Józefa Chowańca – dyrektora PKO S.A. w Kutnie
 • Pana Janusza Sobotki – dyrektora PeKaO w Kutnie
 • Pana Jerzego Pruka – prezesa Zarządu Inwestycji Sp. z.o.o. w Kutnie
 • Pani Karoliny Łukowskiej – przedstawicielki PSS „SPOŁEM” w Kutnie
 • Pana Pawła Lewandowskiego – właściciela firmy HURT – PAP w Kutnie

Ważnym punktem obchodów dnia patrona było wręczenie Grabek wyróżnionym przez uczniów nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Zwycięzcami plebiscytu zostali:

 • CZASOUMILACZ – pani Ewa Kowalik
 • NIEBIESKI MARZYCIEL – pani Oliwia Falborska
 • UŚMIECH MONY LISY – pani Anna Wasielewska
 • PASTERZ ZABŁˇKANYCH OWIECZEK - pani Anna Muszyńska
 • BIZNSSMAN Z KLASˇ – pan Dariusz Lewiński
 • DEBIUT ROKU – pani Joanna Komorowska
 • KAWOHOLIK - pani Irena Rybicka
   
  99.jpg 101.jpg

Na szczególne uznanie zasłużyły Panie Dyrektor, które otrzymały złote Grabki:

 • Pani Zofia Falborska – MECENAS KULTURY
 • Agnieszka Zawadzka – SKUTECZNY MORALISTA
 • Henryka Engel - PRZEDSIĘBIORCA ROKU

W tym roku po raz pierwszy uczniowie przyznali Grabki także pozostałym pracownikom szkoły. Za ZGODNY TANDEM uznali panią Albinę Sudomir i pana Józefa Szymczaka. POGROMCˇ DŁUŻNIKÓW została pani Krystyna Paluchowska a STRAŻNIKIEM TEKSASU – pan Bronisław Materka.

III Święto Szkoły zakończył występ szkolnego kabaretu, który bawił publiczność, prezentując pomysły na własny mały biznes. Błyskotliwe dialogi i wspaniała gra to efekt pracy uczniów oraz pań: Doroty Chojnackiej i Haliny Sankowskiej.

116.jpg 112.jpg

Podsumowując uroczystość, Pani dyrektor Zofia Falborska podziękowała nauczycielom, którzy wraz z uczniami przygotowywali III Święto Szkoły, a szczególnie Pani Annie Wasielewskiej oraz zaprosiła wszystkich obecnych za rok.