Władysława Grabski - Patron naszej szkoły - był wybitnym ekonomistą. To on w 1924 roku przeprowadził wielką reformę finansów odrodzonego państwa polskiego, wprowadził do obiegu złotego - poprzednika naszej obecnej jednostki pieniężnej i współtworzył Bank Polski S.A.

Pamiętając o tych wydarzeniach w kwietniu obchodzimy swoje święto. W tym roku juz po raz drugi. Myślą przewodnią Święta były zagadnienia związane z rynkiem pracy.
27 kwietnia naszą szkołę odwiedziło wielu gości. Od rana w klasach odbywały się spotkania z pracownikami naukowymi wyższych uczelni, studentami, urzędnikami bankowymi, pracownikami, przedstawicielami kutnowskich firm i Regionalnej Izby Gospodarczej.
Na szkolnych korytarzach znajdowały się punkty - symbolizujące cztery etapy aktywnego poszukiwania pracy.

Około godziny dwunastej rozpoczeły się głowne uroczystości, na które przybyli:
Pan Konrad Kłopotowski - Starosta Kutnowski
Pan Jacek Boczkaja - Prezydent Miasta Kutna
Pan Andrzej Bryłka - Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie
Pan Paweł Wołoszyn - Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie
Pan Tomasz Kozłowski - Dyrektor PZU w Kutnie
Pan Józef Chowaniec - Dyrektor PKO BP oddział w Kutnie
Pani Zofia Brożyńska - kierownik KRUS w Kutnie
Pani Bożena Dudkiewicz - Przedstawicielka PSS "Społem"
Pani Anna Staśkiewicz - Przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie
Pan Andrzej Chodorowski - Właściciel "A&T"
Pan Tomasz Lach - Właściciel "A&T"
oraz emerytowani nauczyciele i przedstawiciele Rady Rodziców.

Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości było odśpiewanie Hymnu Szkoły czyli "Pieśni o Władysławie Grabskim".

Pani dyrektor Zofia Falborska powitała wszystkich serdecznie i przypomniała jaką rolę w polskiej ekonomii odegrał Nasz Patron.

Uczniowie klas pierwszych co roku biorą udział w turnieju wiedzy o Władysławie Grabskim. Święto Szkoły jest okazją by nagrodzić zwycięzców:

Karolinę Głowacką - kl I B TE

Andrzeja Jarosa - kl I ATE

Ogłoszona też zdobywców nagród w konkursie na fraszkę o szkole. Byli to:

Damian Molka - I BLPz

Katarzyna Głowacka - I BLPz 

W plebiscycie na najkulturalniejszą klasę wygrała kl III TE (wych. p. Krystyna Pisarska), a najkulturalniejszego ucznia przyznano pięć równorzędnych wyróżnień: dla Michała Różańskiego z kl IV TH; Kamila Chmielewskiego z kl III BLPz; Karoliny Płócienniczak z kl I BTE, Krzysztofa Kaźmierczaka z kl IV TE i Andrzeja Jarosa z kl I ATE.

Uczniowie też mieli okazję, by tradycyjnie nagrodzić nauczycieli tzw. GRABKAMI.

Oto wyniki:

Żartowniś Roku - pani Ewa Kowalik

Mikrofon Roku - pan Dariusz Lewiński,

Debiut Roku - pan Marcin Rymarkiewicz,

Miss Szkoły - pani Renata Ignaczak, 
Mister Szkoły - pan Dariusz Lewiński,

Szwajcarski zegarek - pani Renata Ignaczak,

Złoty Wykładowca -pani Joanna Maruszewska,

Pisarczyk - pan Michał Marciniak,

Katarynka - pani Anna Muszyńska

Bratnia dusza - pani wicedyrektor Henryka Engel,

Złote Grabki - pani dyrektor Zofia Falborska, 

Uroczystość zakończył występ szkolnego kabaretu, który w "Rozmowie kwalifikacyjnej" przedstawił sposoby skuteczną negocjacje z pracodawcą.

Na szkolnych korytarzach znajdowały się punkty - symbolizujące cztery etapy aktywnego poszukiwania pracy.