17 grudnia 2004 r w samo południe rozpoczęła się uroczystość nadania szkole imienia Władysława Grabskiego. Uroczystość otworzyło dwoje uczniów prowadzących -
Ewelina Janicka i Tomasz Weber. Opowiedzieli o tradycji naszej szkoły, sięgając aż
do roku 1932, gdy otwarto czteroklasową Koedukacyjną Szkołę Handlową Związku Kupiectwa Polskiego, która wznowiła swoją działalność tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej.

18.jpg
społeczność naszej szkoły

6.jpg
wprowadzenie historycznych pocztów sztandarowych

7.jpg
historyczne poczty sztandarowe naszej szkoły

Następnie zabrała głos Pani Dyrektor Zofia Falborska, która uroczyście powitała zaproszonych gości. Szczególnie serdecznie przywitała wnuka naszego patrona
Pana prof. Macieja Grabskiego oraz rektora SGGW Pana prof. Tomasza Boreckiego i prof. Marka Drozdowskiego.

64.jpg
Rektor SGGW - prof. Tomasz Borecki i prof. Maciej Grabski
oraz prof. Zygmunt Przychodzień

Obaj profesorowie - T. Borecki i M. Drozdowski wystąpili z okolicznościowymi wykładami, zaś wnuk naszego patrona ciepło opowiedział o swoim Wielkim Dziadku.

hpim3992_2.jpg
 prelekcja prof. Marka Drozdowskiego - PAN
 - biografa Władysława Grabskiego

76_2.jpg
wspomnienia wnuka o Wielkim Dziadku -
prof. Maciej Grabski

Po wykładach i wspomnieniach dotyczących Władysława Grabskiego nadszedł czas na wręczenie aktu nadania szkole imienia szkole przez Starostę Powiatu Kutnowskiego Pana Grzegorza Wojtasiaka.
Rozpoczęła się ceremonia przekazania sztandaru. Komitet Fundacyjny, w którym Radę Rodziców reprezentowała  Pani Teresa Barańska, Radę Pedagogiczną - Pani Barbara Kaźmierczak - Nowak. Koło Absolwentów - Pan Józef Szubski, zaś pracowników niepedagogicznych - Pani Anna Bryl dokonała wbicia symbolicznych gwoździ do drzewca sztandaru i wpisów do kroniki szkoły.

32_2.jpg
Dyrektor Biura Parlamentarnego - p. Mirosław Kucharski,
Łódzki Kurator Oświaty - p. Jerzy Posmyk,
Rektor SGGW - p. prof. Tomasz Borecki,
Przewodniczący Rady Powiatu - p. Zdzisław Sapiejka
Starosta Powiatu Kutnowskiego - p. Grzegorz Wojtasiak
Prezydent Miasta Kutna - p. Zbigniew Burzyński

Na drzewcu sztandaru znalazły się też gwoździe, na których wygrawerowano nazwy instytucji należących do grona fundatorów i patronów honorowych.
Po tej ceremonii nastąpiła jeszcze bardziej wzniosła chwila - poświęcenie sztandaru szkoły przez Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego oraz przekazanie sztandaru przez Komitet Fundacyjny Pani Dyrektor
.

36_2.jpg

47_2.jpg
Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej
Jego Ekscelencja Józef Zawitkowski
święci sztandar naszej szkoły

45_2.jpg
ślubowanie

Przekazując sztandar uczniom Pani Dyrektor powiedziała:
"Przekazuje Wam ten sztandar - symbol naszej tożsamości. Bądźcie godni swego patrona" Poczet Sztandarowy z dumą przyjął sztandar, który zaprezentował wszystkim zebranym w uroczystej defiladzie. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły:
"My - uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie - ślubujemy uroczyście:
- dochować wierności ideałom, jakie skupia w sobie patron naszej szkoły;
- szanować symbole narodowe, mowę narodową i polskie tradycje;
- wzbogacać rzetelną wiedzę i wykorzystywać ją dla dobra narodu i ojczyzny;
- rozwijać w sobie wartości, które budują pełnię i godność człowieczeństwa."
 

49_2.jpg

55_2.jpg
ślubowanie uczniów

Nastąpił czas gratulacji i wystąpień zaproszonych Gości. Każdy z nich był gościem wyjątkowym, ponieważ docenił rolę oświaty w rozwoju współczesnego społeczeństwa,
a zatem również rolę naszej szkoły. W tym dziale były ciepłe słowa, gesty, wzruszenia i kwiaty...

84_2.jpg
Łódzki Kurator Oświaty p. Jerzy Posmyk

87_2.jpg
V-ce prezydent Kutna p. Krzysztof Komorowski

91_2.jpg
gratulacje na ręce Pani Dyrektor składa
Pani Zofia Krzyżanowska - Ministerstwo Rolnictwa

101_2.jpg
gratulacje składa p. Hanna Gontarek Dyrektor
ZDZ w Kutno

111_2.jpg
 gratulacje składają p. Adam Bałos - Dyrektor ZSZ w Suchej
Beskidzkiej i Eleonora Lewandowska - Dyrektor Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Tczewie

112_2.jpg

99_2.jpg
ratulacje składają Panie Dyrektor -  Mirosława Piotrowska -
Zespół Szkół w Łęczycy oraz Anna Kiszkurno -
Zespół Szkół Nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie

hpim4061_2.jpg

Głos na uroczystości zabrali:
- Pani Zofia Krzyżanowska - radca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Pani Ewa Maj reprezentująca Urząd Marszałkowski w Łodzi,
- Pan Jerzy Posmyk - Łódzki Kurator Oświaty,
- Pan Grzegorz Wojtasiak - Starosta Powiatu Kutnowskiego,
- Pan Zbigniew Burzyński - Prezydent Miasta Kutno

Młodzież naszej szkoły przygotowała się do tej szczególnej uroczystości długo
i starannie. Przede wszystkim poznała swego Patrona, a ułatwił jej to Szkolny Konkurs Wiedzy o Władysławie Grabskim, którego laureatami zostali: Aleksandra Gałecka, Aleksandra Nawara, Patryk Walczak.
Nadanie imienia otworzyło nową kartę w historii szkoły, dlatego koniecznością stała
się zmiana logo szkoły. Tu również młodzież miała możliwość wykazania się pomysłowością  uczestnicząc w kolejnym konkursie, jego laureatami zostali:
Krzysztof Przyłucki, Krzysztof Zubrzak, Dominik Wawrzyniak.
Rok 2004 był Rokiem Władysława Grabskiego, którego przede wszystkim Polacy znają jako twórcę polskiego złotego, dlatego aby uczcić te jego zasługi uczniowie rywalizowali w konkursie na projekt polskiego banknotu euro, laureatami zostali: Agnieszka Kupis,
Anita Mordza, Ilona Sochacka.

            
Podczas uroczystości laureatom 3 szkolnych konkursów nagrody wręczyli.
Pan prof. Maciej Grabski i Pan Starosta Grzegorz Wojtasiak.

123_2.jpg
nagrody wręczają - prof. Maciej Grabski
i Pani Dyrektor Zofia Falborska

hpim4069_2.jpg
 nagrodzenie uczniowie naszej szkoły

Uroczystość zakończył piękny, poetycki program artystyczny ilustrowany muzyką Chopina wg scenariusza Pani Anny Janiak i Pani Katarzyny Kopańskiej - Zimnej.
Na tle obrazów wsi polskiej, archiwalnych zdjęć rodzinnych i innych przedstawiono postać patrona. Ilustracją obrazów były wiersze polskich poetów
.

hpim4074_2.jpg
hpim4078_2.jpg
program artystyczny w wykonaniu uczniów 
     naszej szkoły

Zwieńczeniem tej części uroczystości był podniosły w swej powadze tradycyjny polski polonez przygotowany przez Panią Barbarę Jóźwiak i brawurowo wykonany przez uczniów klas maturalnych wywołując długi aplauz.

127_2.jpg
132_2.jpg
uroczysty polonez

135_2.jpg

Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Władysławowi Grabskiemu w holu szkoły. Odsłonięcia dokonał wnuk patrona Pan prof. Maciej Grabski

149_2.jpg
Odsłonięcie tablicy poświęconej Patronowi

Po odsłonięciu tablicy Goście zwiedzili izbę pamięci przygotowaną przez Panią Annę Staniszewską i Magdalenę Maserak oraz pracownie szkolne.
Na koniec zgodnie ze staropolską tradycją odbyło się wigilijne spotkanie "przy chlebowym stole".

Wśród skierowanych sobie świątecznych życzeń i kolęd w wykonaniu młodzieży z internatu pod opieką Pani Moniki Szurzec. Goście, członkowie Rady Pedagogicznej oraz zaproszenia Absolwenci spożywali wigilijne dania, dzieląc się wrażeniami z uroczystości.

167_2.jpg
spotkanie wigilijne przy "Chlebowym Stole"