XI Święto Szkoły to kolejna odsłona tradycji, której początek dało nadanie szkole imienia Władysława Grabskiego, wybitnego ekonomisty , reformatora i patrioty. Niezmiennie uczestniczą w nim przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji i przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy, a więc śmiało możemy stwierdzić, że to nasza „wspólna praca”, nasz „wspólny sukces”. W tym roku gościliśmy:

 •  p. Tadeusza Woźniaka Posła na Sejm RP reprezentował p. dr Robert Baryła – radny Sejmiku,
 •  p. Artura Gierulę – członka Zarządu Powiatu w Kutnie,
 •  p. Annę Michalską reprezentującą Prezydenta Miasta Kutno,
 •  ks. prałata Stanisława Pisarka – wieloletniego nauczyciela i przyjaciela szkoły,
 •  prof. Grzegorza Grabskiego – prawnuka Patrona,
 •  p. Piotra Bartosiaka – z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 •  p. Urszulę Bartelę zastępcę dyrektora Studium Prawa Europejskiego,
 •  dra Michała Adamskiego – naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Kutno,
 •  p. Jakuba Krygiera – zastępcę Burmistrza Miasta Krośniewic,
 •  p. Jadwigę Kubiak – twórczynię Teatru Amatorskiego im. Aleksandra Fredry,
 •  p. Mariolę Grodnicką - prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego,
 •  p. Małgorzatę Kochańską - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
 •  p. Annę Rzeźnicką – kierownik Lokalnego Obserwatorium Rynku Pracy,
 •  p. Zdzisława Macherę - Powstańca Warszawskiego, podpułkownika Wojska Polskiego, prezesa honorowego kutnowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK,
 •  p. Józefa Stockiego – prezesa kutnowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK, porucznika Wojska Polskiego, żołnierza i uczestnika walk 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej,
 •  p. Jolantę Bujalską – Kowalczyk – przewodniczącą Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kutnie,
 •  p. Mariusza Kozarskiego – prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie,
 •  twórców tradycji i historii szkoły – p. Zygmunta Pietrzykowskiego – dyrektora, p. Stanisławę Fangrat, p. Barbarę Kierszkę, p. Lechosława Kubiaka, p. Jana Żebrowskiego,
 •  p. Radosława Rojewskiego – dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury,
 •  rodziców wraz z prezydium Rady Rodziców: p. Pawła Zielińskiego, p. Marlenę Kalinowską, p. Beatę Czekalską, p. Ewę Witkowską, p. Janusza Piaszczyńskiego,
 •  przedsiębiorców, prezesów, dyrektorów firm oraz ich przedstawicieli.

W swoim wystąpieniu pan dyr. Wojciech Banasiak podkreślił związek tradycji z kreowaniem przyszłości szkoły: „święto szkoły to szczególny czas w naszym kalendarzu, które jednoczy ludzi sobie bliskich i życzliwych, buduje poczucie wspólnoty, przyczynia się do poznawania wspólnej przeszłości, integruje szkołę ze środowiskiem i prezentuje sukcesy uczniów i nauczycieli. Tak rodzi się tradycja, tożsamość oraz wspólne wartości. Każde święto jest okazją do wspomnień, skłania do podsumowań, rozmów o sukcesach, osiągnięciach i planach na przyszłość. 11 - lecie Święta Szkoły kojarzone jest z pasmem wielu sukcesów. Do najważniejszych zaliczyć można otrzymanie, po raz kolejny, zaszczytnego wyróżnienia w rankingu „Perspektyw” Brązowej Tarczy Jakości, prestiżowej nagrody Amicus TPZK, posiadanie statusu „Bezpiecznej szkoły” i „Szkoły Odkrywców Talentów”, realizacja projektu „Moja wymarzona Ekopracownia”. Są to także sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach tematycznych i artystycznych, współpraca z pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu, z instytucjami lokalnego rynku pracy oraz uczelniami wyższymi, np. Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu czy Politechniką Łódzką. Współtwórcami tych sukcesów są ambitni uczniowie, wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz przyjaciele szkoły”.

To właśnie tych szczególnych, wyjątkowo zasłużonych przyjaciół naszej szkoły: p. Artura Gierulę, p. Annę Michalską, p. Grzegorza Grabskiego, p. Radosława Rojewskiego oraz p. Pawła Zielińskiego pan dyrektor uhonorował okolicznościowymi adresami.

Wyzwaniem współczesnej edukacji jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, nasza szkoła stara się być jak najbardziej elastyczna w zakresie kształcenia pożądanych przez pracodawców kompetencji pracowniczych. Udział w konkursie o tytuł „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego miał na celu pokazanie „ dobrych praktyk” w tym zakresie.

W ramach zaplanowanych działań uczniowie i nauczyciele, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, zrealizowali cykl spotkań z lokalnymi pracodawcami, konkursy z zakresu kształcenia teoretycznego i praktycznego, wycieczki przedmiotowe, a także „Dni kształcenia zawodowego” cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem gimnazjalistów z powiatu kutnowskiego.

Podjęte przez nas przedsięwzięcia zostały wysoko ocenione przez jury konkursu i otrzymaliśmy z rąk p. Urszuli Barteli zastępcy dyrektora Studium Prawa Europejskiego zaszczytny certyfikat „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”. Jest on dla nas motywacją do dalszego rozwijania się i działania.

Podczas uroczystości nagrodzeni zostali zwycięzcy corocznego szkolnego konkursu historycznego propagującego dokonania naszego patrona pn. „Władysław Grabski i jego czasy”. Nagrody zwycięzcom Emilii Piątek, Kindze Adamczewskiej, Jakubowi Graczykowi i Aleksandrze Tomczyk wręczyli p. dyr. Wojciech Banasiak i organizator konkursu p. Piotr Bielicki.

Pan dyrektor wielokrotnie podkreślał, że szkoła zawodowa, jaką jest „Grabski” nie mogłaby kształcić efektywnie swoich uczniów bez wsparcia pracodawców uczących młodzież praktycznych umiejętności. Nauka, praktyka, praca – takie hasło znajdowało się na logo naszej szkoły w latach dziewięćdziesiątych. Dziś patronuje nam wybitny ekonomista Władysław Grabski. Zmieniło się logo, ale nasze cele pozostały takie same. Zabawna prezentacja multimedialna ukazała uczniów naszej szkoły na praktykach zawodowych. Komentowały ją Ewelina Naliwańska i Kludia Milczarek.

Tradycją Święta Szkoły są „ Grabki”, które uczniowie przyznają nauczycielom. W tym roku otrzymali je także uczniowie. „Grabki” poprowadzili Anna Kubiak i Maciej Andrysiak z Samorządu Uczniowskiego.

Kategorie związane były ze stanowiskami w firmie. Nagrody otrzymali:

 •  „Mistrz” – p. dyr. Wojciech Banasiak,
 •  „Kierownik zmiany” – p. Marcin Rymarkiewicz,
 •  „Inspektor” – p. Krzysztof Pawłowski,
 •  „Planistką” została p. Agata Krzyżyńska,
 •  „Brygadzistka” to p. Sylwia Kubiak.

„Grabki” dla uczniów w kategorii „Pracuś” odebrała Milena Kawka, natomiast „Rachmistrzem” został Adrian Sobczak.

Uroczystość zakończył efektowny polonez pokazowy uczniów klas czwartych pod kierunkiem p. Marcina Rymarkiewicza.

XI Święto Szkoły prowadzili: Natalia Dominiak i Szymon Pawlak. Koordynatorką była p. Agnieszka Smolarczyk.

Zapraszamy za rok!