9 listopada społeczność Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie uczciła Narodowe Święto Niepodległości Galą XX Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej ,,Głos Ojczyzny”. Uroczystość stała się okazją do wspomnień, wzruszeń oraz dostarczyła wielu artystycznych przeżyć. Pomysłodawcą festiwalu był pan Grzegorz Jaskułowski- nauczyciel historii. To on – we współpracy z wieloma innymi nauczycielami- przez lata przygotowywał koncerty, dbał o ich artystyczną formę i był autorem adekwatnych komentarzy.

Galeria zdjęć - XX Festiwal Pieśni i Piosenki

Jubileuszowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej odbył się pod hasłem ,,Polskie drogi do niepodległości” i był imprezą towarzyszącą miejskim obchodom Narodowego Święta Niepodległości, odbywającą się pod patronatem Starosty Kutnowskiego pana Krzysztofa Debicha w ramach jubileuszu 150-lecia powiatu kutnowskiego.

Mottem uroczystości stały się słowa Leopolda Staffa:

,,Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą
lecz czymś największym
czym być można: Sobą.”

Organizatorzy za główne cele festiwalu uznali uczczenie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, włączenie się w ogólnopolskie obchody Roku dla Niepodległej ogłoszonego przez minister edukacji narodowej panią Annę Zalewską oraz popularyzowanie piosenek- zawierających treści patriotyczne -stanowiących ważny element narodowego dziedzictwa.

W czwartek w Kutnowskim Domu Kultury odbyły się eliminacje międzyszkolne, w których udział wzięła młodzież z klas gimnazjalnych miejskich szkół podstawowych oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego. Jury, w skład którego weszli pani Joanna Bronowska z Wydziału Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu Kutnowskiego, pani Katarzyna Karolak- Rojewska reprezentująca Młodzieżowy Dom Kultury, pani Małgorzata Szatkowska z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie oraz nauczyciele Zespołu Szkól nr 3 im. Władysława Grabskiego- pani Halina Sankowska i pan Grzegorz Jaskułowski, z uwagą słuchało wykonawców i wyłoniło spośród nich laureatów.

O godzinie 13.30 miała miejsce uroczystość dla uczniów klas I i II, a o 17.00 dla młodzieży klas III i IV oraz mieszkańców naszego miasta i powiatu. Akademia rozpoczęła się zgodnie ze staropolskim zwyczajem -polonezem przygotowanym przez panią Barbarę Jóźwiak. Sposób zaprezentowania układu tanecznego budził zachwyt publiczności, a wykonawcy otrzymali zasłużone brawa.

Widownia zapełniona była do ostatniego miejsca. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele posłów na Sejm RP, Starosta Kutnowski pan Krzysztof Debich, wiceprezydent miasta pan Zbigniew Wdowiak, dziekan dekanatu kutnowskiego ksiądz doktor Jerzy Swędrowski, radni, kombatanci, dyrektorzy kutnowskich szkół i nauczyciele. Wszystkich serdecznie powitał pan dyrektor Wojciech Banasiak, który przedstawił tradycję patriotycznych koncertów w naszej szkole. Historię festiwali przypomniała też prezentacja multimedialna przygotowana przez panią Halinę Sankowską i pana Rafała Prętkiewicza. Widzowie mogli również zobaczyć pokaz slajdów -wykonany przez uczennicę kl. IV TOR Magdalenę Kołodziejską pod kierunkiem pana Grzegorza Jaskułowskiego i pana Krzysztofa Pawłowskiego- przedstawiający polskie drogi do niepodległości prowadzące przez poświęcenie w walce zbrojnej, działania na rzecz kultury narodowej, pracę organiczną, obronę języka i religii.
Następnie przyszedł czas na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, wśród których znalazł się tablet dla zwycięzcy oraz markowe długopisy, pendrive’y, książki, słodycze przygotowane dla pozostałych wyróżnionych.

Laureatką I miejsca została Klaudia Wszywkow z Gimnazjum nr 2 w Kutnie, która wykonała piosenkę ,,Powrócisz tu”. II miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego – Julia Woźniak (,,Gdzie są kwiaty z tamtych lat”) i Adrian Piaszczyński oraz Aleksandra Szukalska (,,Hymn o domu”). III miejsce przypadło w udziale również uczniom naszej szkoły: Aleksandrze Florczak, która zaśpiewała utwór ,,Ułani, ułani” i duetowi – Natalii Stefaniak oraz Albertowi Baranowskiemu za interpretację piosenki ,,O mój rozmarynie”. Jury przyznało też trzy wyróżnienia- zespołowi w składzie: Klaudia Niewiadomska, Anna Olesińska i Weronika Wieczorkowska z Gimnazjum nr 1 (,,Niepodległa, niepokorna”) oraz Monice Pońskiej ( ,,Jak szło wojsko raz ulicą”) i Maciejowi Florczakowi (,,Piechota”) –oboje to uczniowie ,,Grabskiego”
Nagrodzeni wykonali swoje utwory, a później wszyscy-młodzi artyści i widzowie –wspólnie zaśpiewali pieśni legionowe. Na zakończenie uroczystości wystąpił gość specjalny- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, który wykonał dynamicznego ,,Krakowiaka”.

Koordynatorką XX Festiwalu Pieśni i Piosenek Patriotycznych ,,Głos Ojczyzny” była pani wicedyrektor Iwona Smolińska, wśród organizatorów znaleźli się: pani Halina Sankowska, pani Barbara Jóźwiak, pani Dorota Chojnacka, pan Grzegorz Jaskułowski, pan Krzysztof Pawłowski, a współpracowali z nimi- pani Agnieszka Drapińska i pan Rafał Prętkiewicz.

Warto dodać, że tą uroczystością "Grabsk" inauguruje przygotowania do narodowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, których inicjatorem jest Prezydent RP pan Andrzej Duda.