Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 w składzie:

  • Pani Ewa Witkowska - przewodnicząca rady rodziców
  • Pani Elżbieta Szymańska - wiceprzewodnicząca rady rodziców
  • Pan Janusz Piaszczyński - sekretarz rady rodziców
  • Pani Kalinowska Marlena - członek rady rodziców
  • Pani Sylwia Zawierucha - członek rady rodziców

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018  w składzie:

  • Pani Izabela Czekalska - przewodnicząca komisji
  • Pani Bożena Pasińska - wiceprzewodnicząca komisji
  • Pani Agnieszka Stachowska - członek komisji