W dniu 18 listopada 2015 r. z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości, w ramach zajęć z pracowni logistyczno-spedycyjnej, klasa III TL spotkała się z przedstawicielami firmy Florian Centrum SA w Kutnie – p. Januszem Kopciem i p. Jackiem Pedą. Panowie zapoznali młodzież z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców wobec pracowników, procesem rekrutacji do firmy oraz pożądanymi kursami kwalifikacyjnymi. Druga część spotkania poświęcona była zagadnieniom logistycznym m.in. planowaniu przewozów i problemom z nimi związanym, załadunkowi, przepływowi informacji, specyfice pracy logistyka w firmie Florian Centrum SA. Uczniowie byli bardzo aktywni i zadawali wiele pytań. Najbardziej interesującym zagadnieniem była organizacja transportów międzynarodowych a także wymagania związane z językami obcymi i studiami kierunkowymi.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie otrzymali upominki ufundowane przez firmę Florian Centrum SA.
Lekcję zorganizowała p. Anna Peda.