W piątek 9 października 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Kombatanta połączone z 76. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Na spotkaniu, oprócz przedstawicieli środowisk kombatanckich z powiatu kutnowskiego oraz przedstawicieli władz samorządowych, obecna była także młodzież z kutnowskich szkół: Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, oraz I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty. 
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Światowego Związku Żołnierzy AK Odział w Kutnie. Następnie głos zabrał przedstawiciel starostwa p. Artur Gierula. W imieniu różnych organizacji kombatanckich przemawiali: por. Józef Stocki, p. Marianna Banasiak i p. Zygmunt Jasiński. Podzielili się oni z obecną na sali młodzieżą swoimi osobistymi przeżyciami związanymi z wojną. W kolejnej części uroczystości p Kazimierz Śwircz - pracownik Muzeum Regionalnego w Kutnie i członek Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego poprowadził wykład p.t.: „Losy mieszkańców ziemi kutnowskiej w czasie II wojny światowej”. Wykład zobrazowała prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia i dokumenty związane z dziejami mieszkańców Kutna w czasie zawieruchy wojennej. 
W ostatniej części uroczystości wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie z koncertem pt.:„Pamiętamy”. Chór szkolny w składzie: Małgorzata Banasiak, Katarzyna Brewińska, Aleksandra Gąsiorowska, Anna Kondraszewska, Karolina Walczak, Adrian Piaszczyński, Angelika Szymańska, Natalia Łukasik, Oliwia Ludwiczak, Przemysław Ślebocki, Mateusz Lewandowski – wykonał następujące pieśni: „Hej chłopcy, bagnet na broń!”, „Piechota”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”. 
Wiesze Władysława Broniewskiego recytowały: „Bagnet na broń” – Sandra Biegańska, „Żołnierz polski” – Justyna Strzelecka, wiersz Elżbiety Kutyło –„Za nasz spokojny dom” –recytował Gracjan Estkowski.
Po zakończeniu części artystycznej przygotowano skromny poczęstunek dla kutnowskich kombatantów.
Realizacja Powiatowych Obchodów Dnia Kombatanta była możliwa dzięki wsparciu finansowemu powiatu kutnowskiego oraz współpracy Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie i I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie. 


Organizatorem przedsięwzięcia było Kutnowskie Towarzystwo Historyczne. Chór ZS Nr 3 im. W. Grabskiego do występu przygotowywały p. Katarzyna Szczepaniak i p. Emilia Koralewska, a grupę recytatorów - p. Anna Janiak. Dekorację przygotowała młodzież z klasy IV TOR pod opieką p. Anny Dębskiej. Uroczystość prowadził p. Piotr Bielicki.