7 października 2015 roku rozpoczęła się VIII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, do której zgłosiło się ponad 8300 uczniów z 294 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W pierwszym – szkolnym etapie Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego reprezentuje 32 młodych logistyków z klas II TL, III TL i IV TL. Punktualnie o godzinie 11:00 uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie olimpijskich testów, które  mają im otworzyć drogę do zwycięstwa w VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. W ciągu 40 minut musieli znaleźć odpowiedź na 25 pytań z zakresu ogólnej wiedzy logistycznej. Rywalizują o najwyższe laury - cenne nagrody rzeczowe, praktyki i staże w renomowanych przedsiębiorstwach, zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego oraz bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu – organizatora olimpiady. Koordynatorem VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w naszej szkole jest pani Agnieszka Smolarczyk, za przygotowanie uczniów odpowiadają: pani Agnieszka Smolarczyk, pani Anna Zakrzewska i pani Joanna Maruszewska.