Przyszły rok szkolny będzie wyjątkowy. W mury naszej szkoły wstąpi podwójna liczba nowych uczniów –  absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Wielu z nich nadal nie podjęło decyzji o wyborze nowej szkoły. Chcąc ułatwić im to zadanie uczniowie Karolina Koczaska z klasy III TH i Krystian Kubiak z klasy II TOR wraz z p. Justyną Chrzanowską odwiedzili Szkołę Podstawową w Nowem i Szkołę Podstawową nr 1 w Krośniewicach, gdzie przedstawili ofertę edukacyjną Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego. Zainteresowanie uczniów było bardzo duże. 

Padały  pytania dotyczące organizacji zajęć, zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz atmosfery w szkole. Młodzi „przyszli absolwenci” wykazali się dużą dojrzałością w podejściu do tematu wyboru swojej drogi edukacyjnej. Mamy nadzieję, że spotkamy się z nimi we wrześniu w murach naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy dyrekcji obu szkół za umożliwienie rozmowy  z młodzieżą.