„Młodzież zapobiega pożarom” - pod takim hasłem po raz kolejny odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, który miał miejsce  w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Wzięły w nim udział dzieci oraz  młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu kutnowskiego. Uczestnicy musieli się wykazać bogatą wiedzą z zakresu pożarnictwa. 

turniej wiedzy pozarniczej

Pierwszy etap, mający na celu wyłonienie finalistów turnieju, polegał na rozwiązaniu pisemnego testu. Liczba uzyskanych punktów decydowała o przejściu do części ustnej. W  tej z  kolei zmierzyły się po trzy osoby z danej grupy – szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Każdy z trzech uczestników odpowiadał na te same pytania, nie słysząc  wypowiedzi poprzednika. Pytania były zróżnicowane pod względem poziomu trudności i dopasowane do danej kategorii wiekowej. 

ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie reprezentowali:  Izabela Morawska i Kacper Zieliński.