6 kwietnia w godzinach od 10 do 13 odbyły się Drzwi Otwarte w naszej szkole. Ósmoklasiści  oraz uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki. Zwiedzanie miało charakter interaktywnego turnieju, którego celem było zebranie liter tworzących określone hasło po uprzednim zeskanowaniu kodów  QR.Uczniowie Grabskiego oprowadzali młodzież po salach lekcyjnych, udzielając wyczerpujących informacji na temat proponowanej oferty dydaktycznej. W klasach ósmoklasiści i gimnazjaliści zmagali się z pytaniami i zadaniami z różnych dziedzin wiedzy – humanistycznej, matematycznej , językowej i zawodowej. Za każdą poprawną odpowiedz uczeń otrzymywał do skanowania kod , pod którym kryła się litera. Na zakończenie wszyscy spotykali się w Kawiarence Grabskiego, gdzie opiekunowie Samorządu Uczniowskiego sprawdzali poprawność hasła i obdarowywali młodzież niespodziankami. Uwieńczeniem dnia były wspólne zdjęcia, pamiątkowe wpisy i słodki poczęstunek.

photo fb

W imieniu całej społeczności uczniowskiej pragniemy podziękować ósmoklasistom i gimnazjalistom oraz ich rodzicom za tak liczne zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną w minioną sobotę. Mamy nadzieję, że 1 września zgodnie z finałowym hasłem turnieju  Drzwi Otwartych wypowiemy słowa – Witamy w Grabskim! Koordynatorami przedsięwzięcia był zespół ds. promocji oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego, aplikację do skanowania kodów QR przygotował p. Jakub Tarnowski.