28.09.2018r. w ramach- prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie- zadań z zakresu edukacji ekologicznej młodzież z klasy II i III technikum ochrony środowiska w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie wzięła udział w Światowym Monitoringu Wód . Przedsięwzięcie to - pionierskie w Kutnie- było zorganizowane przez firmę Animex, która podobne zadania podejmowała  wielokrotnie  w całej Polsce. Podczas tego wydarzenia przeprowadzono badanie czystości wody rzeki Ochni. Na miejscu firma Animex zorganizowała konkurs z wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, a uczestnicy otrzymali znaczące nagrody, dyplomy oraz pamiątkowe gadżety. Opiekunem młodzieży z naszej szkoły  był pan Dariusz Lewiński.