30 września w sali gimnastycznej zebrała się młodzież klas I wraz z wychowawcami, nauczycielami i delegacjami starszych roczników. Przybył również pan dyrektor Wojciech Banasiak oraz pani wicedyrektor Iwona Smolińska i pani wicedyrektor Henryka Engel. Wszyscy zebrani mieli być świadkami ślubowania uczniów klas I.  Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru  i wykonanie hymnu państwowego. W naszym kalendarzu oficjalne przyjęcie do grona szkolnej społeczności jest bardzo ważnym wydarzeniem. Prowadzący uroczystość przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Damian Pietrzak- zwrócił się do swoich młodszych koleżanek i kolegów: ,,Mam nadzieję, że zdobędziecie  tutaj wiedzę, nowe umiejętności, ale również znajdziecie życzliwość, wsparcie i zrozumienie całego środowiska szkolnego. 

W imieniu  społeczności uczniowskiej życzę Wam – drodzy pierwszoklasiści - sukcesów, motywacji do pracy, dużo radości i uśmiechu podczas wykonywania  codziennych obowiązków.„Potem głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak, który powitał  wszystkichzebranych, nauczycieli, wychowawców, samorząd uczniowski, reprezentację młodzieży starszych roczników, a szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych.

photo

Pan dyrektor powiedział: ,,Od początku września jesteście uczniami szkoły, przynależycie do naszej społeczności. Podczas inauguracji obecnego roku szkolnego mówiłem, że w tych murach rozpoczynacie kolejny etap edukacji, przede wszystkim kolejny, ważny etap Waszego życia. Tutaj ma początek Wasza  wielka przygoda z przyszłym zawodem technika: ekonomisty, handlowca, informatyka, logistyka, organizacji  reklamy oraz ochrony środowiska. Być uczniem „Grabskiego” to nie tylko przynależeć do konkretnej, szkolnej społeczności. To wielki zaszczyt bycia spadkobiercą określonej tradycji, jaką przez ponad 85 lat tworzyli Wasi poprzednicy. Lata szkoły średniej są bardzo ważnym okresem w życiu każdego człowieka. Cztery lata nauki w technikum będziecie wspominać przez całe swoje dorosłe życie. Wykorzystajcie ten czas mądrze i efektywnie, my – nauczyciele- deklarujemy wsparcie oraz merytoryczną pomoc.

W Roku Niepodległej  należy w sposób szczególny wspomnieć Patrona naszej szkoły, wielkiego Polaka, człowieka niepodległości, prof. Władysława Grabskiego, który pisał „Nie tworzy się nic bardziej wartościowego bez większego wysiłku. Unikanie wysiłków to spadanie w dół w życiu cywilizacyjnym.”

To szczególne przesłanie, słowa wprost przystające do szkoły, jako zbiorowości wspólnych celów, w której najważniejsza jest efektywna nauka - wysiłek skutkujący wszechstronnym rozwojem intelektualnym jednostki. Za  chwilę uroczyście i publicznie złożycie przysięgę. Rzetelnie wypełniajcie obowiązki uczniowskie, szanujcie dobre imię szkoły, przyczyniajcie się do budowania jej chlubnej tradycji oraz pozytywnego wizerunku. W tym szczególnym dniu życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce, wzorowych ocen z zachowania na pierwszym i kolejnych świadectwach oraz samych wyjątkowych i niezapomnianych wrażeń.”

Po tych słowach uczniowie klasy I A TL( wych. p. Joanna Maruszewska), I BTL(wych. p. Agnieszka Drapińska), I TOR(wych. p. Ewa Szymczak), I TE/TOŚ(wych. p. Dorota Chojnacka), I TI (wych. p. Radosław Galus) złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Potem pan dyrektor wręczył im legitymacje i upominki. Uroczystości towarzyszył chór, który wykonał kilka okolicznościowych utworów. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentację klas. Każdy zespół przedstawił się w  piosence lub  skeczu. 
Koordynatorką uroczystości była pani Joanna Maruszewska.