Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 obchodził niedawno jubileusz XXV-lecia . Do  Centrum Teatru Muzyki i Tańca przybyli szacowni goście: pan Krzysztof Debich – Starosta Kutnowski, pan Zbigniew Wdowiak- wiceprezydent Kutna oraz dyrektorzy  szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta i z zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych z całej Polski. Widzom został zaprezentowany program artystyczny ,,Czas, który płynie w nas” przygotowany przez nauczycielki SOSW nr 2 – panią Jolantę Antoniewicz i panią Katarzynę Stolińską przy współpracy z nauczycielkami naszej szkoły: panią Dorotą Chojnacką i panią Haliną Sankowską. W spektaklu wystąpiła młodzież z ośrodka i uczennice klasy II TE i II TOŚ działające w kole teatralno- dziennikarskim: Beata Florczak, Andżelika Filipiak, Justyna Kieszkowska, Karolina Żandarowska i Patrycja Gruszczyńska. Widowisko- wykorzystujące teksty liryczne, piosenki, anegdoty, taniec i prezentację multimedialną -  spotkało się z aplauzem publiczności.

Warto odnotować, że jest to już kolejne wspólne przedsięwzięcie, bo koło dziennikarsko – teatralne współpracuje z SOSW nr 2 od 2006r.