W ramach szkolnych dni profilaktyki pani pedagog Magdalena Golonka i pani Monika Kowalska zorganizowały konkurs profilaktyczny na prezentację multimedialną skierowany do uczniów klas I. Tematyka obejmowała zagadnienia profilaktyki cyberprzemocy, uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Ocenie podlegała wartość merytoryczna prezentacji, kreatywność oraz formy wykorzystane przy tworzeniu slajdów. 

Uczniowie chętnie i licznie przystąpili do zadania konkursowego, wykonując ciekawe prezentacje. Najlepsze projekty dotyczyły tematyki cyberprzemocy i sposobów jej zapobiegania.


I miejsce zajęły uczennice z  klasy I TH: Karolina Majchrzak, Karina Rogala , II miejsce zajęli uczniowie Sara Ginter i Dominik Kubiak z kl. I TOR, III miejsce zajęli uczniowie
z kl. I TI Tomasz Chochulski i Jakub Kunikowski. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.