Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie organizuje I Międzyszkolnego Konkursu na Plakat „Rodzice bezpieczni w pracy”. Patronem honorowym konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. 

Regulamin konkursu.

Załącznik Nr 1.

Najważniejsze informacje:

  1. Uczestnicy Konkursu wykonują prace przy użyciu dowolnej techniki plastycznej (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie plakatu na arkuszu papieru formatu A3. Temat pracy powinien poruszać zagadnienia  bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasad udzielania pierwszej pomocy.
  2. Do udziału w konkursie każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników .
  3. Termin przesłania prac -16 kwietnia 2018r. 

 Zapraszam do udziału w konkursie.