W dniach 15,20 i 22 marca odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego - „Ja na rynku pracy”, które poprowadziły zaproszone przez naszą szkołę specjalistki z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie.

W zajęciach uczestniczyły wszystkie klasy maturalne oraz klasa III TH. Głównym założeniem spotkań była  pomoc młodzieży w wyborze dalszej drogi edukacyjno – zawodowej, przygotowanie do poszukiwania pracy oraz zaplanowanie przebiegu indywidualnej kariery zawodowej.