Nikt , kto dobrze życzy Polsce i Polakom, nie zakwestionuje  roli historii w kształtowaniu tożsamości narodowej. To dzięki przekazywanemu z pokolenia na pokolenie dziedzictwu kulturowemu i ojczystej tradycji- zachowaliśmy świadomość narodową w długim okresie niewoli zaborów, podczas straszliwej niemiecko-sowieckiej okupacji, w czasach PRL ( historia była wtedy nagminnie fałszowana w interesie wschodniego mocodawcy).

Ważną rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej- obok polskiej kultury, domu rodzinnego , pełniła  (i pełni) szkoła wolnej Rzeczypospolitej.

Dobrą metodą w  popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy historycznej są olimpiady i konkursy. Nasza młodzież może się pochwalić niemałymi osiągnięciami, zarówno- w konkursach ogólnopolskich, jak i regionalnych. 

Oto ostatnie sukcesy:

Olimpiada ,, Solidarności”. Dwie dekady historii - Błażej Heleniak i Adrian Michalak z klasy III TL zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

Konkurs „ Polska Piastowska” - Sylwester Wieczorkowski z klasy III TL zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego.

Konkurs „ Kazimierz Wielki i  jego czasy” - Rafał Fijałkowski i Sylwester Wieczorkowski z klasy III TL awansowali   do etapu wojewódzkiego.

„Wielki Test Historyczny o Kutnie. Kutno- Ludzie, Historia, Zabytki” - I miejsce spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zajął Mateusz  Jóźwiak   z klasy II TI.

Uczniów motywował  pan Grzegorz Jaskułowski