W dniu 18.10.2017r odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Jan Paweł II oczami młodych - XVII Dzień Papieski - Idźmy naprzód z nadzieją"

Celem konkursu było kultywowanie pamięci o papieżu Janie Pawle II oraz rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności młodych inspirowanych życiem i działalnością wielkiego Polaka.  Adresaci turnieju to uczniowie II i III klas gimnazjów kutnowskich oraz młodzież Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.
Na konkurs wpłynęło 49 prac. Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach : gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

Laureaci w kategorii gimnazjum:

  • I- Aleksandra Netkowska Gimnazjum nr 1 w Kutnie (Szkoła Podstawowa nr 7) op. p.Anna Dziuba,
  • I - Damian Wojtowski Gimnazjum nr 3 w Kutnie (Szkoła Podstawowa nr 5) op.p. Renata Graczyk, p.Anna Miszewska,
  • II - Mikołaj Szymczak Gimnazjum nr 3 w Kutnie (Szkoła Podstawowa nr 5) op. p.Renata Graczyk,p. Anna Miszewska,
  • III - Klaudia Justyńska Gimnazjum nr 1 w Kutnie (Szkoła Podstawowa nr 7) op. p.Anna Dziuba.

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna laureatami zostali:

  • I - Patrycja Popławska kl II TL, op p. Emilia Koralewska,
  • II - Paulina Trawińska kl II TL, op p.Emilia Koralewska,
  • III - Marta Środecka kl III TH, op. p.Emilia Koralewska.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w następnych edycjach konkursu.
Organizatorką turnieju była pani Emilia Koralewska.