10012 lutego w restauracji „Westa” odbyła się, jak co roku, studniówka klas maturalnych: III LPs (wychowawczyni pani Barbara Jóźwiak), III LPz (wychowawczyni pani Maria Sulej), IV ATE (wychowawczyni pani Katarzyna Kopańska-Zimna), IV BTE (wychowawczyni pani Barbara Kaźmierczak-Nowak) i IV TH (wychowawczyni pani Ewa Kowalik).

Uroczystość mieli zaszczyt poprowadzić Paulina Mrozek z klasy IV BTE i Andrzej Stoliński z  IV A TE, którzy punktualnie o godz. 20.00 przywitali przybyłych gości  - dyrekcję szkoły, nauczycieli, wychowawców, rodziców i młodzież.

Galeria zdjęć.

Przy dźwiękach dostojnego poloneza ruszył taneczny korowód maturzystów prowadzony przez panią dyr. Zofię Falborską. Tradycyjny taniec wprowadził wszystkich w atmosferę wyjątkowego wieczoru. W imieniu rodziców głos zabrała pani Anna Stasiak-Stalińska i podziękowała pedagogom za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży. Młodzieży natomiast życzyła siły i wytrwałości w pokonywaniu życiowych zakrętów, a w tym trudnym przedmaturalnym okresie siły i determinacji w zdobywaniu wiedzy. W dowód wdzięczności przedstawiciele klas i rodzice wręczyli paniom dyrektor Zofii Falborskiej, Agnieszce Zawadzkiej i Henryce Engel symboliczne bukiety kwiatów. Za wspólne szkolne przeżycia  dziękowali też uczniowie swoim wychowawcom.

Następnie pani Dyrektor dokonała oficjalnego otwarcia balu, zwracając uwagę na fakt, że powoli kończy się ważny etap w życiu młodych ludzi, ale jednocześnie zaczyna nowy – niełatwy i pełen nowych wyzwań okres.

Tradycją naszej szkoły jest polonez pokazowy. Taniec został przygotowany został przez uczniów poszczególnych klas, a nad całością czuwała pani Barbara Jóźwiak. Pary z wdziękiem  prezentowały przed zgromadzonymi gośćmi swoje taneczne umiejętności.

Wspaniała zabawa przy muzyce trwała do białego rana. Urozmaicił ją szkolny kabaret
w wykonaniu uczniów klasy IV BTE: Pauliny Mrozek, Tomasza Wichrowskiego, Dominika Karbowskiego, Sebastiana Guty i Krzysztofa Mordzaka. Towarzyszyły im uczennice z klas IV ATE, IV BTE i IV TH, a tematem były zmagania uczniów z własnymi słabościami na dzień przed maturą.

Mamy nadzieję, że doskonała zabawa młodzieży jest zapowiedzią sukcesów na majowym egzaminie.