23 maja br. uczestniczyliśmy w spotkaniu, które miało na celu przybliżenie postaci Wisławy Szymborskiej oraz popularyzację jej twórczości.
Poprowadził je dr Tomasz Cieślak – absolwent polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim, znawca liryki XX wieku. Interesujący wykład urozmaicił czytaniem wierszy Szymborskiej, które wspólnie staraliśmy się interpretować. Badacz  w przystępny sposób ukazał intelektualizm poezji noblistki. Przedstawił także kilka zaskakujących faktów i historii z życia rodzinnego poetki, które nie są powszechnie znane.
Była to bardzo ciekawa lekcja języka polskiego.