Powoli zbliża się do końca projekt: „Wywalcz Jej wolność lub zgiń – historie Cichociemnych”.  Projekt , którego organizatorem jest Fundacja „Bo Warto”., miał za cel upamiętnienie postaci Cichociemnych – polskich komandosów których przerzucono  z Wielkiej Brytanii do okupowanej Polski w czasie II wojny światowej.

Między 28 listopada a 2 grudnia uczniowie klasy IV TI: Dawid Borys, Mateusz Kubiak, Michał Prokopiak i Adrian Wiliński  prezentowali wybranym klasom Zespołu Szkół nr 3 swoją pracę finalną czyli stronę internetową poświęconą Eugeniuszowi Stanisławowi Chylińskiemu ps. „Frez”.

28  listopada 2016 r. klasa II TOR  wraz z wychowawczynią panią Agatą Krzyżyńską,  panią wicedyrektor Iwoną Smolińską oraz panią Sylwią Kubiak uczestniczyła w gali podsumowującej II edycję plebiscytu na Najbardziej Kreatywną Klasę Województwa Łódzkiego. Konkurs był organizowany przez biuro poselskie Jacka Saryusz- Wolskiego oraz ,,Dziennik Łódzki”.

Klasa II TOR w końcowej klasyfikacji tegorocznej edycji zajęła wysokie – 5 miejsce uzyskując 14430 głosów.

Warto podkreślić, że uczniowie ,,Grabskiego” już po raz drugi uplasowali się w pierwszej dziesiątce uczestników plebiscytu, gdyż w zeszłym roku klasa III TE zajęła 7 miejsce. Ten sukces był możliwy dzięki zaangażowaniu całej szkolnej społeczności.

W nagrodę za awans do pierwszej dziesiątki uczniowie otrzymali zaproszenie na galę finałową  oraz bilety na seans filmowy w kinie Helios.

Wyjazd do Łodzi był możliwy dzięki wsparciu pana dyrektora Wojciecha Banasiaka i władz Starostwa Powiatowego w Kutnie, które ufundowały również upominki dla uczestników plebiscytu.

Koordynatorkami projektu były pani Sylwia Kubiak i pani Agata Krzyżyńska.

 

25 listopada br. uczniowie klas IV TOR i III TE wzięli udział w marszu ,,Białej wstążki”. Niosąc wykonane przez siebie transparenty i hasła wyrazili sprzeciw dla przemocy wobec kobiet. Kutnowski marsz wystartował tuż po godz. 11 spod kościoła św. Wawrzyńca i  przeszedł ulicą Królewską na plac Józefa Piłsudskiego. Tam odbył się specjalnie zorganizowany happening, który otworzył wiceprezydent  Zbigniew Wdowiak , który powiedział: ,, Cieszę się, że przybyło tu tak dużo młodzieży. To ważne, ponieważ przemoc nie tylko wobec kobiet, ale także przemoc rówieśnicza w szkołach wciąż jest poważnym problemem. Mam nadzieję, że uwrażliwianie w zakresie przemocy spowoduje, że agresji będzie coraz mniej". Następnie odbył się pokaz, przygotowany przez uczniów     I LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego. Pułkownik Remigiusz Wiśniewski omawiał każdą z inscenizowanych scen, takich jak napaść w restauracji, na ulicy, przy bankomacie czy w windzie.

22 listopada br. zakończona została realizacja IV edycji programu edukacyjnego pt. " Ars, czyli jak dbać o miłość?" Zasadniczym celem projektu było wyposażenie uczestników w wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych

W tym roku w 6-cio godzinnych warsztatach uczestniczyły dziewczęta z klas II TI i II TL.

Program realizowany był w trzech etapach:

  • I Ars vivendi- sztuka życia - próbowałyśmy odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu używanie substancji psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys miłości- skraca życie i zabiera zdrowie;
  • II Ars amandi - sztuka kochania - zastanawiałyśmy się, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi;
  • III Ars generandi - sztuka rodzenia - analizowanie, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca proces odnowy generacji, jak szkodzi potomstwu.

Koordynatorką projektu była pani Barbara Jóźwiak.

 
 

 

29 listopada w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego po raz drugi odbyła się akcja oddawania krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Przedstawiciele klas III i IV zdecydowali się oddać krew w myśl zasady „W zwyczajny dzień, zwyczajny człowiek popełnia nadzwyczajny czyn”. Koordynatorem akcji była J. Maruszewska.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji a w szczególności uczniom kl. IV TOR i III TH, którzy stanowili najliczniejszą reprezentację.

Kolejna akcja w lutym, zapraszamy.

W  dniu  08.11.2016r. odbył się etap powiatowy Wojewódzkiej  Olimpiady Wiedzy  o HIV/AIDS – zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie. 

W  olimpiadzie udział wzięło  12 uczniów  z 4 szkół  ponadgimnazjalnych : II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie , Zespołu Szkół w Żychlinie i Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie. Naszą szkołę reprezentowali: Olga Piątkowska, Nina Bonawenturczak i Kornel Lewarski.

Młodzież  w ciągu godziny miała odpowiedzieć na  20 pytań testowych wielokrotnego wyboru  oraz  na 5 pytań problemowych.

Komisja  konkursowa z  WSSE w Łodzi -   dokonała oceny merytorycznej prac i do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała 20 osób. Miło mi poinformować, że wśród zakwalifikowanych znalazła się Olga Piątkowska- uczennica klasy IV TE.

Etap Wojewódzki Olimpiady   odbędzie się  w  dniu  30 listopada 2016r.w Łodzi. Powodzenia!

 

 

Uczniów zainteresowanych wyjazdem do Teatru Wielkiego w Łodzi na spektakl baletowy DON KICHOT prosimy o zgłaszanie się do p. Haliny Sankowskiej.
Spektakl odbędzie się 10 lutego (piątek) w Łodzi o godzinie 18:30.
Trwa 2 godziny 10 minut.  Cena biletu: 25 złotych + koszty dojazdu (ok. 17 złotych).
Zdjęcia ze spektaklu

Reprezentacja ZS Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie zdobyła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kutnowskiego w piłce ręcznej szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie wzięły udział cztery szkoły z powiatu kutnowskiego: I LO im J.H. Dąbrowskiego, ZS Nr 1 im. St. Staszica, ZS  Nr 3 im. W. Grabskiego oraz ubiegłoroczne mistrzynie II LO im. Kasprowicza.

Wyniki meczów:

ZS Nr 1  w Kutnie - I LO w Kutnie 8:4 (5:3)

ZS Nr 3 w Kutnie - II LO w Kutnie 13:5 (6:4)

Mecz o III miejsce: „Kasprowicz” - „ Dąbrowszczak” 8:4 (5:1)

Mecz o I miejsce: „Staszic”- „Grabski” 8:7 (4:3)

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła wygrała projekt finansowany z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego pt.” Zielona przestrzeń szkolna w kutnowskim Ekonomiku”. Projekt zakładał modernizację części terenu przed budynkiem.


Dziedziniec szkolny to nie tylko miejsce odpoczynku uczniów, ale również dla kutnian, którzy korzystają z przejścia pomiędzy ulicą Oporowską a Kościuszki. Szkoła pełni w także funkcję lokalu wyborczego oraz ośrodka dystrybucji materiałów egzaminacyjnych dla wszystkich szkół na terenie miasta Kutno. Mieszkańcy miasta, którzy odwiedzają szkołę, będą korzystać z możliwości odpoczynku na ławkach w otoczeniu zieleni. 
W październiku 2016 r. zrealizowaliśmy projekt i upiększyliśmy nasz dziedziniec.

 

10 listopada w Kutnowskim Domu Kultury odbył się II etap larpa „Walka o tron 1733” – sejm konwokacyjny. Podczas spotkania  ustalono zasady przeprowadzenia elekcji nowego władcy. Uczestnicy wybrani w I etapie  zdecydowali, że cudzoziemcy będą mogli walczyć o królewski tron, a ponadto w wyborze władcy wezmą udział dysydenci.

Podczas obrad pojawiła się trzecia kandydatura na króla: Janusz Antoni Wiśniowiecki. Oprócz ważnych spraw państwowych w  kuluarach sejmu szlachta oraz mieszczanie dbali także o swoje prywatne interesy- wpisane w karty postaci. Tym razem wskazani uczestnicy  musieli m.in.: zdobyć rękę córki lub siostrzenicy jednego z senatorów, a  inni- odgrywający role kupców reprezentujących miasta królewskie- sprzedać swoje cenne towary.

Największą liczbę punktów- spośród uczniów reprezentujących naszą szkołę- uzyskał Maciej Kamiński z kl. III TL, zaś Klaudia Sikorska , Mateusz Kaźmierczak   (kl. III TL) oraz Michał Krawczyk (kl. IV TI ) otrzymali nominacje na określone funkcje podczas ostatniej części larpa – sejmu elekcyjnego.

III etap odbędzie się 28 listopada w Kutnowskim Domu Kultury.


Zdjęcia: Michał Jabłoński  - Muzeum Regionalne w Kutnie.
 

 

Uczniowie klasy IV TI – Michał Prokopiak i Adrian Wiliński- wzięli udział w finale VI Edycji Konkursu Wiedzy Historycznej o Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w 1918r., zatytułowanego "BÓJ O CZAPKĘ KPT. ANTONIEGO STAWARZA". Finał rozegrano 18 listopada w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Konkurs patronatem honorowym objęła Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders. Uroczystość otworzył zastępca dyrektora Muzeum Wojska Polskiego dr Henryk Łatkowski. Organizatorem turnieju był Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No.2 barona Edwarda von Beschi- Twierdza Kraków.

Uczniowie mieli przed sobą niełatwe zadania: najpierw test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, a po półgodzinnej przerwie - analizę tekstów źródłowych.

Przed i po konkursie uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Muzeum Wojska Polskiego. Nauczyciele mogli obejrzeć  wystawę w towarzystwie kustosza Muzeum, gdy ich podopieczni zmagali się z pytaniami konkursowymi.

Podanie ostatecznych wyników, rozdanie nagród i podsumowanie odbędzie się na oficjalnej gali w styczniu 2017 roku.