Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
odbędzie się w dniu 01 września 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00.

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 sierpnia 2016 roku (piątek) od godz. 11.00
w sekretariacie szkoły wydawane będą świadectwa, dyplomy i suplementy z odbytych w sesji letniej egzaminów zawodowych:
potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie.

Po odbiór świadectw i dyplomów należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.

29.07 kilkanaście osób z klas II TL, III TI, IV TOR i IV TI pod opieką pani Doroty Chojnackiej uczestniczyło w wycieczce do Ogrodu Botanicznego w Powsinie (Warszawa). Wyjazd zorganizowany był przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Uczniowie mogli podziwiać Narodową Kolekcję Róż oraz wiele egzotycznych drzew i krzewów.Niezwykłe wrażenie zrobiły na nich sekwoje, magnolie, kwitnące i owocujące drzewa cytrusowe oraz oczywiście piękne róże. Inicjatorkami wyjazdu były pani Halina Sankowska i pani Elżbieta Trawczyńska.

Podczas "Drzwi otwartych" oragnizowanych przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej nasi uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w pokazach, wykładach, doświadczeniach i eksperymentach przeprowadzanych przez pracowników i studentów Politechniki. Poznali zaawansowane rozwiązania proekologiczne stosowane w inżynierii przemysłowej związane z wkraczaniem w erę zielonej gospodarki. Zobaczyli, jak będzie wyglądała nauka i ekonomia przyszłości oparta o odnawialne źródła energii, nanotechnologię, bezpieczeństwo dla ekosystemu i człowieka. Zrozumieli terminy i zjawiska, takie jak: zrównoważony rozwój, reindustrializacja, gospodarka cyrkulacyjna, inżynieria procesowa.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku dotyczącego najnowocześniejszej bazy dydaktyczno - laboratoryjnej w budynku LabFactor, jaką dysponuje Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Unikatowa aparatura dydaktyczna w LabFactor wiernie odwzorowuje procesy przemysłowe w małej skali. 20 laboratoriów LabFactor to co najmniej 20 powodów odnalezienia pasji i inspiracji dla projektów technologicznych.

 

UWAGA ABSOLWENCI!!!

Uprzejmie informuję, że 05 lipca 2016 roku (wtorek)

od godz. 10.00 w szkole (pokój nr 3) wydawane będą

świadectwa dojrzałości.

Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście

z dokumentem tożsamości.

Aż troje uczniów naszej szkoły zostało wyróżnionych przez jury oceniające prace nadesłane na XI Konkurs na autorską formę dziennikarską w kategorii: felieton lub reportaż organizowany przez portal eKutno.pl. Jest on adresowany do młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kutnowskiego. W tegorocznej edycji rywalizowało 23 uczniów. Ich prace czytały panie: Aleksandra Rzadkiewicz, właściciel portalu eKutno.pl i Grażyna Baranowska, recenzentka, bibliotekarka, poetka.

Przyznano dwa pierwsze miejsca. Jedno z nich za tekst "Kutnowska? Syrenka" uzyskał Łukasz Zalewski z kl. III TL. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Domradzka z kl. I TL za pracę "Warto pomagać", natomiast trzecie Marta Makowska  za felieton"Różana kąpiel w kolorze herbacianym". W nagrodę zwycięzcy otrzymają bony na zakup książek. Ponadto ich prace zostaną opublikowane na łamach portalu ekutno.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom i ich opiekunkom - naszym polonistkom.

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie został uhonorowany w Ogólnopolskim Konkursie "Teatr szkolny - edukacja kulturalna młodego człowieka" zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Działania konkursowe trwały kilka miesięcy i obejmowały szeroki wachlarz zadań.

Najważniejsze z nich to: przygotowanie przedstawienia teatralnego i zaprojektowanie plakatu oraz przeprowadzenie konkursów szkolnych: recytatorskiego, wiedzy o wybranym aktorze i wiedzy o teatrze. Ponadto zostało zorganizowane spotkanie z panem Krzysztofem Ryzlakiem - reżyserem i prowadzącym Grupę Teatralną "od jutra" oraz przygotowany Szkolny Dzień Talentów, w czasie którego uczniowie mogli zaprezentować swoje zainteresowania artystyczne. W ramach konkursu uczniowie "Grabskiego" byli na spektaklu w Teatrze Wielkim w Łodzi i napisali jego recenzję.

Wiele zadań było realizowanych przez młodzież działającą w szkolnym kole teatralno-dziennikarskim, przy dużym zaangażowaniu całej społeczności "Grabskiego".
Koordynatorkami konkursu były: pani Dorota Chojnacka (opiekun koła) oraz pani Halina Sankowska i pani Monika Kowalska.

Warto wspomnieć, że przygotowany spektakl "Zimą" na motywach dramatu Szaloma Asza prezentowany był ośmiokrotnie mieszkańcom Kutna i powiatu.

Uczniowie"Grabskiego" chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym i planują kolejne projekty artystyczne.

Po dziesięciu miesiącach intensywnej pracy, co mocno podkreślił pan dyrektor Wojciech Banasiak, rozpoczynając uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016, przyszedł czas, aby podziękować wszystkim, którzy wytrwale i z pasją realizowali zadania dydaktyczne, wspierali radą i pomocą działania szkoły, kształtowali jej wizerunek i umacniali pozycję w środowisku lokalnym - nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom i uczniom oraz "przyjaciołom szkoły z bliższego i dalszego otoczenia". Wszyscy są współtwórcami sukcesów szkoły potwierdzonych przez przyznane jej dyplomy, certyfikaty i tytuły. Pan dyrektor przypomniał, że Zespół Szkół nr 3 po raz kolejny został zauważony w prestiżowym rankingu szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez"Perspektywy", otrzymując "Brązową Tarczę Jakości". W ten sposób "dowiedliśmy, że należymy do elitarnej grupy szkół, w których warto się uczyć" . Z dumą pan dyrektor wymieniał osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych oraz wolontariacie, a także gratulował tym, którzy uzyskali najwyższe średnie. Najzdolniejsi, najbardziej zaangażowani w działalność na rzecz szkoły i środowiska, zwycięzcy licznych konkursów zasłużyli na nagrody, listy pochwalne i dyplomy. Spośród 102 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,00 świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

 1. Olga Piątkowska kl. III TE 5,42
 2. Mateusz Kubiak kl. III TI 4,93
 3. Łukasz Zalewski kl. III TL 4,93
 4. Nina Bonawenturczak kl. III TOR 4,92
 5. Anna Kubiak kl. III TE 4,92
 6. Klaudia Radke kl. III TOR 4,92
 7. Kacper Rolewski kl. II TI 4,88
 8. Emilia Szydłowska kl. III TL 4,80
 9. Joanna Kolos kl. I TH 4,78
 10. Dominika Sobczyk kl. III TE 4,75
 11. Ewelina Naliwańska kl. III TE 4,75

Kandydatką do Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 jest Olga Piątkowska z klasy III TE.