Uprzejmie informujemy, że indywidualne spotkania nauczycieli
i wychowawców z Rodzicami odbędą się 05 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
w godz. 16:30 – 17:30.
pejzarze
Regulamin konkursu

20 kwietnia w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w ramach „drzwi otwartych” odbyły się spotkania z młodzieżą z kutnowskich i okolicznych gimnazjów.

W „Grabskim” przygotowano wiele atrakcji. Gimnazjaliści mogli zobaczyć jak działa profesjonalne studio fotograficzne, rozwiązać quiz matematyczny i historyczny, odbyć zajęcia na symulatorze lotów, obejrzeć prace plastyczne wykonane przez uczniów. Odwiedzający zostali też przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się z zawodami, które można zdobyć w „Grabskim”. Obserwowali zajęcia z języków obcych oraz specjalistyczne dla przyszłych techników organizacji reklamy, ochrony środowiska, ekonomistów, handlowców, logistyków i informatyków.

Wysoka frekwencja świadczy o dużym zainteresowaniu szkołą wśród uczniów gimnazjów."Rakoobrona" to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do osób młodych-w wieku 14-19 lat. Kolejną edycję realizują Fundacja Rosa razem z Fundacją Sensoria. Jej celem jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki, które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowań na raka. Dzięki kampanii w świadomości młodzieży mają zagościć dwie najprostsze asocjacje: rak i obrona. Rakoobrona porusza problem trzech chorób nowotworowych: raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka złośliwego. Są to nowotwory, których przyczynami mogą być zachowania i nawyki kształtujące się w okresie młodzieńczym.

W programie, który zakończyliśmy w naszej szkole wzięło udział 13 klas I- III / 297 uczniów/. Zajęcia odbywały się w cyklu 2- godzinnym a prowadziło je 7 nauczycieli: w kl. I - p. E. Szymczak, w pozostałych klasach - wychowawcy. W trakcie lekcji młodzież mogła obejrzeć infografikę prezentującą wyniki badań nt. wiedzy młodzieży o nowotworach oraz film dokumentalno- edukacyjny " Gra z rakiem", opowiadający historie osób, zmagających się z rakiem płuca, czerniakiem i rakiem szyjki macicy. Ankiety wstępne przed programem pokazały bardzo niski poziom wiedzy na w/w temat. Treści zawarte w prezentacji multimedialnej pozwoliły na  zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat wymienionych wyżej nowotworów. Udzieliły odpowiedzi na pytania : co to jest czerniak, rak szyjki macicy i rak płuca? Pokazały, jakie są objawy, diagnostyka i leczenie oraz profilaktyka danej choroby.

Mam nadzieję, że przeprowadzone lekcje skłonią młodych ludzi do refleksji nad sposobem życia, a także będą stanowiły bodziec do zmiany dotychczasowych postaw.


Zapraszamy do udziału w konkursach literackim "Książka, którą warto przeczytać" oraz geograficznym "Moja wymarzona wycieczka po Polsce".
budynek

Szanowni Państwo,

Szkoła jest miejscem wyjątkowym i szczególnym. To miejsce spotkań, wymiany myśli, poglądów, doświadczeń. To tu w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia tworzą się silne więzi emocjonalne, rodzą przyjaźnie, pojawiają inspiracje i realizują pasje.

Także tu nauczyciele, pracownicy szkoły, absolwenci, uczniowie, rodzice i wspierający ich przyjaciele szkoły, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji, organizacji - dążą do wspólnego celu. 

Dziękujemy Państwu za udział w jubileuszu 85 – lecia, XII Święcie Szkoły i uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych.

Miło nam, że mogliśmy wspólnie wspominać, cieszyć się z sukcesów i osiągnięć. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony nam czas. 

 

Społeczność Zespołu Szkół Nr 3

im. Władysława Grabskiego w Kutnie

 

W dniu 26 kwietnia br. uczniowie klasy II TE uczestniczyli w wykładzie pt. „Walizka Leśmiana”, który w MiPBP w Kutnie wygłosił dr hab. Dariusz Pachocki, pracownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL, edytor dzieł Edwarda Stachury, Józefa Czechowicza, Bolesława Leśmiana, Stanisława Czycza, Władysława Broniewskiego oraz autor artykułów z zakresu krytyki tekstu, krytyki literackiej i literaturoznawstwa.

Wykład poświęcony był historii zaginionych rękopisów Leśmiana. Okazuje się, że żona poety – Zofia Leśmianowa – w czasie II wojny światowej zapakowała do dwóch walizek papiery po zmarłym mężu. Pierwszą, zawierającą najprawdopodobniej wszystkie opublikowane materiały poety, schowała w  piwnicy domu przy ul. Racławickiej w Warszawie (dotąd pozostaje nie odnaleziona).  Drugą, z rękopisami, zabrała ze sobą do austriackiego obozu Mauthausen, gdzie wraz z córką znalazła się po upadku Powstania Warszawskiego. Po wyzwoleniu obozu przez wojska amerykańskie i odzyskaniu walizki, którą szczęśliwie udało jej się oddać na przechowanie,  osiadła w Anglii u drugiej córki, a później w Argentynie. Trudne warunki materialne oraz stan coraz bardziej niszczejących rękopisów, zmusił Zofię Leśmianową do podjęcia decyzji o sprzedaży autografów męża. Za pośrednictwem prof. Jacka Trznadla próbowała zainteresować ówczesne peerelowskie władze zakupem ich za kwotę kilkuset dolarów, do transakcji ostatecznie nie doszło, prawdopodobnie z powodu braku zainteresowania nimi. Dopiero po śmierci Zofii rękopisy Leśmiana od jej córki nabył nowojorski antykwariusz Aleksander Jałta-Połczyński, który po latach odsprzedał je do Harry Ransom Center w Austin (USA), gdzie znajdują się do dziś. Dotychczas nie były one udostępniane badaczom co tłumaczono brakiem zgody spadkobierców poety.

28 kwietnia w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury  pożegnaliśmy  tegorocznych maturzystów.  Jak co roku, podczas uroczystości podsumowano minione cztery lata nauki. Nie zabrakło podziękowań i gratulacji, gorących życzeń, łez wzruszenia i kwiatów. Uroczystość otworzył dostojny polonez  wykonany przez maturzystów. Następnie odbyło się symboliczne przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas młodszych. Dalszą część spotkania  poprowadzili: Patrycja Sójecka z kl. II TOR i Szymon Pawlak z kl. III TE.

Dyrektor szkoły pan Wojciech Banasiak wraz z panią wicedyrektor Iwoną Smolińską po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości  wyróżnił uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, wykazali się wiedzą i umiejętnościami w różnych dziedzinach, zdobywali laury w olimpiadach i konkursach oraz odnosili sukcesy sportowe, wręczając im nagrody książkowe, świadectwa z wyróżnieniami, listy pochwalne oraz dyplomy uznania. Rodzice  nagrodzonych także zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi, które otrzymali z rąk dyrektora szkoły.

Medal Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy dostała absolwentka kl. IV TE Olga Piątkowska.

Szczególne wyrazy uznania i gratulacje otrzymali uczniowie: Beata Matuszewska z kl. IV TL, która zdobyła indeks Uniwersytetu Gdańskiego, bowiem jest finalistką I Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno- Logistycznej organizowanej  pod patronatem MEN oraz Mateusz Kubiak i Bartłomiej Winiarski z kl. IV TI mający zagwarantowane indeksy Wydziału Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, gdyż są laureatami konkursu informatycznego InfoSukces.


28 kwietnia w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury odbyło się XII Święto Szkoły. Była to szczególna uroczystość, ponieważ w tym roku obchodzimy jubileusz 85 – lecia . Hasłem przewodnim  stanowiły  słowa naszego  patrona  Władysława Grabskiego: ,,Człowiek  musi sam nad sobą czuwać i sobą kierować, by wyrosnąć na kogoś wartościowego”. W sentymentalną atmosferę wprowadziła zgromadzonych para konferansjerów – Daria Kłosowska z kl. III TE oraz Gracjan Estkowski z kl. II TE, którzy zabrali wszystkich w beztroską podróż w przeszłość.

Galeria zdjęć

Wcześniej jednak pan dyrektor Wojciech Banasiak   przypomniał: ,,Szkoła nosi imię Władysława Grabskiego od 2004 roku. Teraz to 20 oddziałów, 510 uczniów, 58 nauczycieli, 17 pracowników niepedagogicznych, 7 tysięcy absolwentów, a cel od zawsze ten sam- w centrum uwagi naszej szkoły jest uczeń. W takim dniu jak dzisiaj, w urodziny, obecność przyjaciół jest bardzo ważna  . Czujemy się wyróżnieni, że w naszej szkole uczyli się  znani  ekonomiści, nauczyciele, przedsiębiorcy, inżynierowie. To zaszczyt, że mamy takich absolwentów .” W dalszej części swojego wystąpienia pan dyrektor  powiedział:, że 28 kwietnia to dzień ważny dla naszej szkolnej społeczności, bo związana jest z nim historia reformy Władysława Grabskiego -  polskiego polityka narodowej demokracji, ekonomisty i historyka, ministra skarbu oraz dwukrotnego premiera II RP.


19.04.2017r. liczna grupa młodzież z  naszej szkoły uczestniczyła w obchodach Dnia Pamięci o kutnowskich Żydach w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. Uczniowie podczas wernisażu  Wystawy na Purim dowiedzieli się, dlaczego właśnie  Purim jest najweselszym świętem żydowskim  oraz z jakiego powodu spożywa się w tym dniu ciasteczka nazywane  uszami Hamana.

Wykład dr. Karola Koszady uzmysłowił słuchaczom dużą rolę , jaką odgrywała w naszym mieście  społeczność żydowska. Począwszy od XV wieku przez kolejne pięćset lat Żydzi zgodnie żyli obok Polaków. Źródła nie odnotowały w tym  okresie żadnego pogromu.

Przed II wojną światową  stanowili oni  60% mieszkańców naszego miasta. Okupacja niemiecka od września 1939 roku, stłoczenie tysięcy kutnian wiary mojżeszowej w getcie  na terenie dawnej cukrowni Konstancja, a następnie wymordowanie jego mieszkańców w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem zakończyło obecność Żydów w naszym grodzie.

Na słuchaczach duże wrażenie zrobił wykład  pana Szymona Grotowskiego-pracownika Muzeum Historii Żydów w Warszawie. Młodzi ludzie dowiedzieli się do czego w synagodze służy jad, jakie święta obchodzą żydzi , czym różnią się one, a w czym są podobne do świąt chrześcijańskich, Dowiedzieli się, że odpowiednikiem katolickiego bierzmowania czy protestanckiej konfirmacji, jest żydowska Bar Micwa. Jeszcze długo po zakończonym wystąpieniu  uczniowie zadawali prelegentowi wiele pytań.

Kolejne ważne spotkanie  miało miejsce kilka dni później. 24.04.2017r.  w mury naszej szkoły zawitał szacowny gość- prezes kutnowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, porucznik Wojska Polskiego- pan Józef Stocki. Uczniowie dowiedzieli się o niełatwych relacjach polsko-ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym i o zbrodniach UPA na ludności polskiej podczas II wojny światowej. Wypowiedzi pana porucznika wywarły duże wrażenie na młodzieży, gdyż swymi wspomnieniami podzielił się naoczny świadek wydarzeń. Jedna z uczennic tak skomentowała prelekcję : Jestem bardzo poruszona po spotkaniu  z panem porucznikiem , ponieważ opowiedział  jak było na Wołyniu oraz jakie relacje mieliśmy z naszymi sąsiadami –Ukraińcami. Przedstawił  nam prawdziwą historię, którą przeżył i widział na własne oczy. Sądzę, że należy się temu wspaniałemu człowiekowi wielki szacunek, ponieważ bronił naszego kraju.

Inicjatorem obydwu spotkań był pan Grzegorz Jaskułowski.